17 February 2018

Doğum Haritasında Rahu ve Ketu Yerleşimi Üzerine Her Şey : Bu Ruh Neyi Deneyimlemek İstiyor ?

Doğum Haritasında Rahu ve Ketu Yerleşimi Üzerine Her Şey : Bu Ruh Neyi Deneyimlemek İstiyor ?


Doğum haritasında " Ben neden doğrum , neden varım , varlığımın sebebi ne diyenler " , bu yazı sizler için. Neden doğarız ,  bu ruh neyi deneyimlemek istiyor ? sorusunun cevabını Rahu - Ketu yerleşiminde . 

Bir doğum haritasında Rahu ve Ketu yerleşiminde hangi burçta ve hangi evde oldukları da değerlendirme kriteri olarak esas alınmalıdır .

Rahu ve Ketu burçlarda neleri deneyimlemek ister ? Hadi ilk önce bundan başlayalım.

Koç Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

Koç, Mars'ın patron olduğu öncü bir burçtur ve eril bir burçtur  ve doğasında oldukça serttir ve ateş elementini temsil eder. Ayrıca, lüks, kaba davranış, kısa süreli öfke, cesaret, inovasyon, bağımsızlık, liderlik, hızlılık vb. konuları da simgeler. Koç, Rahu içinde olduğu sürece olumsuz davranır. Ketu da bu burçta pek iyi sonuçlar vermiyor. Koçta Rahu ya da Ketu olduğunda, kişi kaba, sert ve sık sinirlenen bir tip olacaktır .

Boğa Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

Boğa hem Rahu - Ketu için olumlu bir burç değil. Boğa burcu, Venüs'e ait dişil bir burçtur.  Serin ve istikrarlıdır . Ancak hem Rahu hem de Ketu, Boğa burcunda iyi sonuçlar vermez. Boğa, lüks, konfor, cinsellik , sevgi, evlilik vb. konuları simgeleyen Venüsün evidir. Böylece, Rahu veya Ketu Boğaya yerleştirildiğinde, kötü alışkanlıklar yaratır, cinsel susuzluğu artar , yani, Rahu ve Ketu, Boğa burcunda iyi sonuçlar vermez.

İkizler  Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

İkizler Merküre ait olan erkeksi bir burçtur ve ikili bir burçtur  ve hava  elementindendir. Akademisyenler İkizler'i Rahu'nun yücelme burcu olarak kabul etmişlerdir ve ikisi için de Rahu - Ketu - İkizler burcu iyi bir yerleşimdir.  Daha önce, düğümlerin ikili işaretler halinde iyi sonuç verdiğini söyledim. Hatta destan yazdım bu konuda ...😝😝😝 Merak edenler tıklasınlar. 

Yengeç  Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Yengeç  Ay'a ait dişil bir burçtur. Su elementindendir. Ay duygular, ruh, zihin, mülkiyet vb. ile ilişkilidir. Yengeç burcu  Rahu ve Ketu için uygun bir yerleşimdir. Deneyimlerim de düğümlerin Yengeçte iyi sonuçlar verdiğini söylüyor.

Aslan Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Aslan Güneşim yönettiği bir burçtur ve eril enerjisi fazladır, ateş elementindendir. Doğası gereği sert, sıcak ve öfkelidir. Aslan nereye giderse gitsin halkı yönetmek isteyen krala benzer. Fakat Rahu ve Ketu, Aslan'daolumlu sonuçlar vermez. Kişiyi daha sert yapar. Ama bunun yanında da kişiyi çok cesur yapar. 

Aslan Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Başak Merkür'e ait bir burçtur ve cömerttir ve toprak elementindendir. Rahu ve Ketu, Başak burcunda iyi sonuçlar verir. Ve eğer iyi etkilenirlerse kişiye kralımsı güçler verir. 

Terazi Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Terazi Venüs'ün sahip olduğu eril bir burçtur, bu yüzden lüks ve konforu belirtir. Terazi, Rahu ve Ketu için olumsuz bir burçtur. Teraziler genellikle hakikati sever ve sosyal hizmetler alanında hayati bir rol oynamak isterler. Ancak hem Rahu hem de Ketu terazinin bu niteliğine uymuyor. Yani, genelde Rahu - Ketu Terazide iyi sonuçlar vermez.

Akrep Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Akrep Mars'a ait dişil bir burçtur ve istikrarlıdır. Mars Akrebin hükümdarı olduğu için genellikle bu kişiler kahramanca, cesur, maceracı ve serttir. Bazı bilim adamları Akrebi Rahu'nun alçalma derecesi  olarak kabul ettiler. Yani doğal olarak Rahu akrepte Akrep burcunda kötü sonuçlar . Ancak bazıları da Ketu'nun yücelme burcu olarak değerlendirir. Öyleyse, Ketu için sevimli olan Akrep , Rahu için olumlu sonuç vermezler. 

Yay Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Yay erkeksi bir burçtur ve ateş elementindendir ve Jüpiter'e aittir. Yay çift bir burçtur ve zaten düğümlerin ikili burçlarda olumlu olduğunu söylemiştim. Ve Rahu Yayda olduğunda güçlenir ve kişiyi cesur, tutkulu ve başarılı kılar. Rahu Yayda felsefi ve dini beceriler verir.  Rahu gibi, Ketu da Yay burcunda iyi sonuçlar verir. 

Oğlak Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Oğlak, Satürn'e ait bir burçtur, ve toprak elementindendir. Genellikle, Oğlak kişisi karışık ve çok yavaş hareket. Hem Rahu hem de Ketu Oğlak burcu için uygun değildir. Ancak Rahu ve Ketu Oğlak burcunda manevi gelişim desteği verir. 

Kova Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Kova, Satürn'ün sahip olduğu eril bir burçtur ve istikrarlı bir burçtur. Bazıları Kova'yı Rahu'nun mulatnkona'sı ve Ketu'nun Yücelme işareti olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla, doğal olarak olumlu olmalı , ayrıca benim deneyim, hem Rahu hem de Ketu'nun için Kova burcunun iyi sonuçlar verdiğini söylüyor. Rahu ve Ketu, Kova'da dini ve manevi bükülmeyi ve teslimiyatı da arttırır. Çoğu
kez, Rahu ve Ketu, Kova'da iyi sonuçlar verir.

Balık Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Balık, kadınsı bir burçtur , Jupiter'in sahip olduğu çift bir burçtur . İkili bir burçta  olduğu için hem Rahu hem de Ketu, Balık burcunda olumlu sonuçlar verir. Bazı bilim adamları, Balıkları Ketu'nun kendi evi olarak kabul ederler. 

Şimdiye kadar  12 burçta Rahu ve Ketu'nun nasıl hissettiğini anlatmaya çalıştım . Bunlar, Rahu - Ketu'nun on iki burçtaki sonuçları. Ancak, bu sonuçlar diğer grahalar - gezegenler  ile olan ilişkiye göre değişecektir. Eğer Rahu ya da Ketu herhangi bir burçta iyicil gezegenler ile etkileşiyorsa - kavuşum ve görünüm yapıyorsa - elverişli sonuçlar verirler. Düğümler zayıflamış ya da maraka lordları ile ilişki kurduysa, olumsuz olacaklardır.

Doğum haritasında yer alan Rahu - Ketu'nun yukarıda belirtilen sonuçları nihai bir karar olarak kabul edilemez. Bilginler bile bu konu  hakkında net bir görüşe sahip değiller. Bu nedenle astrolojik metinlerden hiçbiri kesin kural kouarak bu konudan bahsetmiyor. Ayrıca kesin olan şu ,  Rahu ve Ketu'ya burç yöneticiliği verilmez.

Şimdi daha derine gidelim , Rahu - Ketu hangi evlerde neler deneyimlemek istiyor diye bakalım . 

Rahu, her zaman  Janmarasiden sonraki 3., 6. ve 11. evlerde iyi sonuçlar verir ve Ketu ise Janmarasiden sonraki 9., 12. ve 5. evlerde iyi olarak kabul edilir. 

Rahu özellikle Janmarasiden sonraki 5, 7, 8 ve 12. evlerde kötü sonuçlar verir .

Yükselen Evde - 1. Evde Rahu : 7. Evde Ketu 

Rahu ilk ev ya da yükselen her zaman uğursuz olarak kabul edilir. Veda ayetlerine göre , Rahu yükselende olduğu zaman kişi acımasız, dolandırıcı, günahkâr, kötülük sever , bencil , maceracı ve sağlıksız olacak.

Neredeyse tüm astrolojik metinler yükselenden Rahu'yu tuhaf görür  Rahu yükselende ise kişinin başta baş olmak üzere vücudun üst kısmı ile ilgili hastalıkların, özellikle de sağlık sorunlarının yoğun olduğu görülür. Genel olarak Rahu yükselende kişiyi baş ağrısı hastalıklarından muzdarip yapar. Kişi mutluluk eksikliği, eş ile uyum eksikliği ve kendine güven eksikliği çekecektir. 

Ancak bu bulgular burçlara göre değişecektir. Çünkü, Koç, Boğa ve  Aslan burçlarında , Rahu yükselende hayırlı sayılır ve Rahu kendra bir evin veya üçgen bir evin güçlü lorduyla ilişkili olduğunda bir Rajayoga oluşur. Rahu güçlü bir şekilde yerleşmiş ise kişi zenginleşir . Ve, Rahu ile maraka arasındaki ilişki, ikinci ve yedinci evin sahibi, kişinin zenginliği yok edecek ve ölümüne de neden olabilir.

Rahu 1. evde ise Ketu 7. evdedir. 

Ketu yedinci evde ise kişi eşi ile mutlu olamaz ya da diğer kadınlarla veya erkeklerle ilişki kurar. Kişi tembel ve fakir olacaktır. Düşmanlarının saldırısına ve rüzgarlı havalardan gelen hastalıklara sahip olacaktır. Bazen kişi karşı cins yerine hem cinsinden de hoşlanır. 

Ketu, yedinci evde daima yerinde zahmetli yolculuklar yapar. Kişi bağırsak hastalıklarından muzdarip olabilir  ve bazen iktidarsız da olabilir , zaman zaman cinsel hastalıklar da görülür.

2. Evde Rahu : 8. Evde Ketu 

Rahu ikinci evde uğursuz olarak kabul edilir. Rahu ikinci evde olduğunda kişi yalancı olur, kötülüklerle ilgilenir ve akrabalarının desteğini kaybeder,  akrabalarıyla olan ilişkisi iyi olmaz ve konuşması zorlaşır, kekemelik sorunları olabilir. Aynı zamanda konuşmada da kusurlar yaratır. Kişi üzüntü yaşar , hasta olur , kötü şöhreti olur , mali kıtlık çeker ve kötü beslenme alışkanlıkları olur. Kişi  ağız hastalıkları ve ayrıca göz hastalıklarından mızdarip olur ve aynı zamanda dolandırıcılık yapar ve hileci olur. Kişi ailesi ile iyi ilişkilere sahip olmayabilir ve serveti yasadışı yollarla kazanmaya çalışabilir. 

5. ya da 9. evin yöneticisi Rahu ile ilişkili olduğunda, bu görünüm kişiyi zenginleştirecektir. On birinci evin yöneticisi ile birlikte ikinci evde bulunan Rahu, kişiye zenginlikler getirecektir. Ancak, aynı zamanda ani bir hastalık ya da öngörülemeyen sıkıntılar da verecektir Ancak, astrolojik metinlerin çoğu Rahuyu ikinci evde lanet göstergesi olarak kabul eder. 

Rahu 2. evde ise , Ketu 8. evdedir. 

Ketu sekizinci ev olduğunda,kişi diğerinin parasıyla geçinir ve başkalarının eşleriyle ilişki kurabilir , ancak hasta, eğitimsiz , kaba ve hüzünlü insanlarla ilgilenir .Kişi başkalarının zenginliğini kıskanır ve diğerlerinin eşleri üzerini arzular.   Ketu bu pozisyonda rektum veya kabızlık hastalıkları yaşanır. Kişi ayrıca bazen gizemli hastalıklarla, üreme organlarında sorunlarla karşı karşıya kalabilir ,  kazalarla uğrayabilir , aynı zamanda bir hırsız olabilir. Genellikle, Ketu sekizinci evde olduğunda kişi şiddete maruz kalır . Normal bence bunca şeyden sonra. 

3. Evde Rahu : 9. Evde Ketu 

Daha önce de söylediğim gibi, Rahu, üçüncü evde çok elverişli olarak değerlendiriliyor. Üçüncü ev upachaya bir evdir, burada zararlı grahalar - gezegenler bile iyi sonuçlar verir.

Daha önce de söylediği gibi Rahu üçüncü evde eş, oğul, zenginlik gibi şeylerden mutluluk sunar . Ancak kişi kardeşlerini kaybeder veya kardeşleriyle yanlış anlamalar yaşar. Kişi maceraperest ve cesur olur.. Düşmanlara karşı iyi bir şöhret ve zafer kazanır. Rahu faydalı bir graha- iyi bir gezegen ile ilişkili olduğunda burçtaki tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırılır ve kişiye uzun süreli mutluluk yaşatır . Bu insanlar çok seyahat ediyorlar. Eğer Rahunun buşunduğu evin yöneticisi güçlü ise , bir kendra veta trikona evde ise Rajayoga'yı oluşur. 

Rahu 3. evde ise , Ketu 9. evdedir. 

Genel olarak, Ketu dokuzuncu evde uğursuzdur. Ancak, Ketu iyi yerleşmiş ise kişi spiritüalizm içinde olacaktır. Dokuzuncu evdeki Ketu, kişide kızgınlık, diğer dinlere geçme, başkaları hakkında kötü konuşma, babaya karşı ikiyüzlülik, yorulmama isteği ve egoist olma gibi etkilere neden olur. Kötü Bir Ketu var ise kişi dine sadakatsiz davranır ve bir sürü yalan söyler. Dokuzuncu evde Ketu , 5. evden sonraki 5. ev demek olduğu için çocuklara sıkıntı verecektir. Yararlı bir graha'nın- gezegenin  Ketu ile ilişkisi varsa, kişi çok zengin ve şanslı olacak , eğer 9. ev yöneticisi Jüpiter ise kişi ünlü olacak ve spiritüalizmde en iyi hizmet verecektir.

4. Evde Rahu : 10. Evde Ketu 

Akademisyenler Rahu dördüncü evin etkileri konusunda karışık bir görüşe sahipler. Astrolojik eski metinler dördüncü evi Rahu için olumsuz olarak kabul eder. Fakat birçok modern bilim adamı Rahu'nun dördüncü evde iyi olacağına inanıyor.

Genellikle kişi arkadaşlarını, kardeşlerinı, ebeveynlerini bu görünümde erken yaşta kaybeder. Dördüncü ev Anne, ev, akrabalar , kalp vb. konular ile ilişkilidir . Dolayısıyla Rahu 4. evinde olduğunda, bu faktörlerin tümü etkilenir, kişinin mutluluğu ve konforu olumsuz yönde etkilenir. Yerli, doğada kararsız, evde mutluluk yoksunu, anne sevgisinden yoksun olabilir ve bazen anne-baba çok erken yaşta da ölebilir. Genellikle kişi açık fikirli olmayacak, akrabaları ile annesinin ilişkileri iyi olmayacak . Ancak kişinin arrazi, ev ve yüksek statüsü konularında bereketi olacaktır. Kişi çok bencil, kaba ve bazen şiddet mizacına sahip de olacak. Genellikle bu insanlar asla kimseyle uyum sağlayamazlar. Ve zaman ilerledikçe kalp hastalıklarına yakalanır. Genellikle bu insanlar yalnızca ebeveynlerden ve akrabalardan uzakta , yabancı topraklarda başarılı olurlar. Böylece, en dip evde Rahu karışık sonuçlar verir diyebiliriz. 

Rahu 4. evde ise , Ketu 10. evdedir. 

Ketu, onuncu evde hayırlı sonuçlar verir. Ketu onuncu evde ise kişi akıllı, güçlü olacak, felsefe ve ruh ve benlik bilgisine sahip, çok sosyal olacak , cesur insanlar arasında önemli bir kişi olacak . Kişi parlak, cesur ve ünlü hayata sahip olacak. Ketu yararlı bir graha - gezehen ile birlikte ise kişi kariyerinde başarı elde eder. Ketunun bulunduğu burcun yöneticisi bir kendra veya trikon evde ise , kişi güç, yüksek statü ve refah kazanır ve manevi olur. 

5. Evde Rahu : 11. Evde Ketu 

Rahu, beşinci evde çok kötü olarak değerlendirilir. Ama Rahu'nun dördüncü evdeki gibi beşinci evde karışık sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Beşinci evdeki Rahu, genellikle soy ile ilgili problem yaratır. Kişi gastrit ve mide problemleri yaşar . Kişinin zihni yanılsama ve yanlış anlamlarla doludur. Kişi çocuklarından hiçbir zaman bir yarar elde edemez. Rahu bu görünümde sık sık depresyon ve bazen delilik yaratır. Bir dişinin kişinin haritasında kürtaja ve gebelikte bir gecikmeye yol açar, hasta ve zayıf çocukları olabilir. Beşinci evdeki Rahu, kusurlu akıllara,  entelektüel konularda acı çekmeye ve kırılmaya yol açabilir. Aynı zamanda mide, cinsel organ, rahim vb. hastalıkları da gösterir. Fakat soy problemleri tıbbi ve ilahi çareler yoluyla iyileştirilebilir. Bu konuyu daha sonra ayrıntılı olarak tartışacağız. Beşinci ev Rahu, güçlü veya iyi yerleştirilmiş bir konumda ise , kişinin aniden servet kazanması muhtemeldir. Kazanç çoğu zaman kumar oyunlarından , şans oyunlarından veya spekülasyon yoluyla kazanılır.

Rahu 5. evde ise , Ketu 11. evdedir. 

Onbirinci ev Ketu'nun en hayırlı olduğu evdir. Ketu onbirinci evde ise, kişi bütün konforları alacaktır bu hayattan. Kişi iyi eğitimli, yakışıklı, iyi giyinmiş, iyi huylu ve bakımlı bir vücuda sahip olacak. Ondan herkes övgüyle söz eder , kişi çok sevilir , her alanda başarı kazanır ve bu evdeki konum politikacılara ve sosyal hizmet uzmanlarına iyi gelir. Kişi lüks bir hayat sürer. Ketu'nun olduğu burcun yöneticisi kendra veya trikona evde olduğunda kişi yüksek statü ve refah kazanır. 

6. Evde Rahu : 12. Evde Ketu

Altıncı ev Rahu için hayırlı bir ev olarak kabul edilir. Altıncı ev upacaya bir evdir ve aptal grahalar - kötücül gezegenler upacaya evde olumlu sonuç verir. Altıncı evde Rahu kişiyi cesur yapar , kişi düşmanları üzerinde zafer kazanır. Zenginlik verir ve kişi tüm mücadelelerden ve zorlu durumlarda rahata erer. Kişi toplumda önemli bir kişi haline gelecek ve uzun bir yaşam sürecektir. Rahu zayıfsa ya da olumsuz etkilenirse, kişi sağlık sorunları, sırt ağrısı ile karşı karşıya kalacaktır. Genellikle altıncı evde Rahu'dan olumlu etkiler verir. 

Rahu 6. evde ise , Ketu 12. evdedir. 

Ketu onikinci evde kötü etkilere neden olur. Ketu 12. eve yerleştiğinde kişi gizlice kötü işler yapacak, yasadışı faaliyetlere ilgi duyacak ve gözlerle ilgili hastalıklar yaşayacaktır. Kişinin bacakları, gözleri hasta olabilir, kişi ahlaksız, günahkar ve dolandırıcı olabilir. Ayrıca iyi yerleşmiş bir Ketu'nun onikinci evdeki konumu - manevî veya okült  konularda kişinin ilgisinin bir göstergesidir. Ketu bu konumda 5. veya 9. ev yönetcileri ile kavuşum yaparsa , bu ilgi daha fazla olacaktır. 

7. Evde Rahu : 1. Evde Ketu

Rahu  yedinci ev çok kötü olarak değerlendirilir.Burası Rahu için iyi bir yer değil. Kişi çapkın olacak ve diğer kadınlarla ve beylerle ilişki kuracak , her zaman din ve geleneklere karşı olacak ve evlilik yaşantısında sorunlar yaşayacaktır. Hatta bazen iktidarsızlık ya da cinsel isteksizlik de yaşayabilir.Bu konumda kişi eşini erken yaşta kaybedebilir . Ancak kişinin , yolculuk ve turizm yoluyla zenginlik kazanma ihtimali var. 

Yedinci evde Rahu da cinsel hastalıklara neden oluyor. Ve  Rahu'nun 6., 8. ve 12. Lordlar ile olan ilişkisi ciddi hastalıklara neden olacaktır.

Rahu 7. evde ise , Ketu 1. evdedir.

Ketu ilk evde uğursuzdur. Ketu yükselende ise kişi akrabaları ile sıkıntı yaşar, her zaman kötülüklerden korkar ve özellikle gastrik hastalıklardan muzdarip olur. Kişi açgözlü ve kavgacı olacak ve kişinin evlilik hayatı her zaman huzursuz olacak Genel olarak, ilk evdeki Ketu kötü etkilere neden olur.

8. Evde Rahu : 2. Evde Ketu

Bu Rahu için iyi bir yer değil. Rahu sekizinci ev olduğunda, kişi kötülük yapacak, günahkâr olacak ve hırsızlığa meyledecek. Kişi  toplumda tarafından aşağılanmış ve hasta olarak adlandırılmış olacak. Kişi diyabetik olacak ve vücudunda egzama yaraları olacaktır. Kişi halk maddi kayıplar, mahrem bölgelerdeki hastalıklar, fakirlik ve bazen erken ölüm riski ile de karşı karşıya gelecek. Genellikle Rahu sekizinci evde olduğunda kişi birçok sıkıntı çeker , çocuklarından ve ailesinin sağlığında problemler olacak ve onların bakımında sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Kişinin çok gelişmiş bir seks dürtüsü olacak ve bu kötü şöhret Karşı cins ile ilişkiler tarafından tatmin edici olabilir . Ve bu dürtü teşhis edilemeyen bazı ciddi hastalıklara neden olabilir. Kişi kendi parasını ve malını yanlış yönetir. Rahu'nun sekizinci evdeki tutumu çok kötü sayılır.

Rahu 8. evde ise , Ketu 2. evdedir.

Ketu'nun ikinci evdeki konumu da çok kötü kabul ediliyor.

İkinci evdeki Ketu ile kişi eğitim ve servet için yerinden, yurdundan  ayrılıyor. Ketu'nun etkisi ile kşinin ağızda hastalıkları olacaktır. Anadili kullanması ,  konuşması ve tavrı davranışta acı ve sert olacaktır. Bazen koşullar nedeni ile suç ve diğer sosyal ve istenmeyen faaliyetlere karışmasına neden olabilir. Ketu ayrıca ikinci evde göz hastalıklarına da yol açar. Kişi aile üyeleri ile iyi ilişkiye sahip olmayabilir. Genellikle ikinci evdeki Ketu, çok sıkıntı verir

9. Evde Rahu : 3. Evde Ketu

Akademisyenler dokuzuncu evde Rahu'nun etkileri üzerine görüş birliği yapıyorlar. Bu görünüm iyidir. Kişi iyi karakteri nedeniyle saygı görür , ve Allah inancı ve Hac hakkında çok hevesli olur , çok nazik olur. Rahu kötü yerleşmiş ise kişi bir günahkârdır ve kötü adamlarla yaşar ve dinine bile karşı gelebilir. Ama iyi yerleşmiş bir Rahu, kişiyi alçakgönüllü ve dindar yapar ve eğer Rahu'nun dispositoru iyi yerleştirilirse kişi ani bir zenginlik gelir. 

Rahu 9. evde ise , Ketu 3. evdedir.

Üçüncü evdeki Ketu uzun ömürlülüğünü artıracak, kişi para ve zenginlik sahibi , sağlıklı ve her alanda zafer kazanan olacak, ancak kardeşleri ile ilişkileri kötü olabilir. Ketu üçüncü evde ise kişi zengin ve iyi huylu olacaktır, cesur olacak, düşmanlarını yok edecek, çok zengin ve güçlü olacak. Tüm akademisyenler, üçüncü evdeki Ketu'nun küçük kardeş ya da kızkardeşi sorunları ile yüzleşmeye neden olabileceğini söylüyor. Üçüncü ev yöneticisi iyi konumda ise kişi yüksek pozisyon ve statüye sahip olur.

10. Evde Rahu : 4. Evde Ketu

Akademisyenler, onuncu evde Rahu'nun etkileri hakkında hem fikir olamamışlar , ancak kendi çalışmalarım onucunda evde  Rahu'nun olumlu sonuçlar verdiğini söylüyor. Kişi  bir köy ya da kasabada idari görevli olacak, ya bir bakan ya da cesur bir politikacı olacak , cesur ve zeki olacak, iyi bir statü, isim ve şöhret, konfora sahip olacak. Genellikle bu insanlar toplumda , Rahu'nun onuncu evde olmasının verdiği hazla , bir iz bırakmak isterler , bu da meslek ve kariyerinde daha güçlü bir başarı olma arzusuna sahip olma anlamına gelir. Kişi , başarılı, saygılı ve meşhur olur. 

Ayrıca. Rahu onuncu evde olduğunda kişinin ilk yılları talihsiz ve sefil olacaktır. Ancak, ikinci yarıda kişi çok  başarılı ve ünlü olacak. Rahunun bulunduğu burcun yöneticisi bir kendra yada trikon eve görünüm yaparsa ,  bu durum bir Rajayoga oluşturacaktır. Rahu Jüpiter ile ilişkili ise, kişi aynı zamanda manevi konularda da en üst düzeyde derin ilgi gösterecektir. Kişisel olarak Rahu'nun onuncu evinin çok uğurlu olduğunu düşünüyorum. 

Rahu 10. evde ise , Ketu 4. evdedir.

Ketu dördüncü evde ise kişi ailesi için sıkıntı yaşar, hep endişeli olur, çok acı çeker ve arkadaşlarından mahrum kalır. Bu kişinin annesi ve arkadaşları asla mutlu olamaz ya da bazen annesini çok erken yaşta kaybetmiş olabilir. Ebeveynleri için hayatlarında çok mücadele edeceklerdir. Yerli arkadaşlardan yoksun kalacaktır, aynı zamanda atalarının mülklerinden yoksun bırakılır. Kişi çok seyahat etmek zorunda kalabilir ve bazen yurtdışında yaşamak zorunda kalabilir. Genelde Dördüncü evdeki Ketu kötü sonuç verir.

11. Evde Rahu : 5. Evde Ketu

Onbirinci ev Rahu için çok iyi bir konumdadır. Hemen hemen tüm astrolojik eski metinler Rahu'yu on birinci evde uğurlu görüyorlar. Bu görünümde kişi zengin, uzun ömürlü olacak, çocuklarından mutluluğu olacak , ancak kulaklarla ilgili hastalığı olacak. Kişi akıllı bir savaşçı, zengin bir akademisyen olacak, lüks bir hayat yaşayacak,  hükümetten faydalar, konfor ve şeref ödülleri alaca.  manevi konulara da ilgi gösterecektir.

Kişi varlıklı ve iyi bir konuşmacı olacak , Rahu'nun dispositoru güçlü bir şekilde bir kendra yada trikona evde ise bu evde Rahu için ani bir zenginlik oluşur , faydalı bir graha - gezegen tarafından görünüm yapıyorsa getiri artıyor. Kişi yurtdışına seyahat edebilir veya yurtdışında yaşayabilir. Genellikle, Rahu burada pek sıkıntı yaşatmaz. Ancak, yerli kardeşleri ile asla iyi bir ilişki kurmaz. Bu insanlar siyasi alanda her zaman şansını deneyebilir.

Rahu 11. evde ise , Ketu 5. evdedir.

Ketu beşinci evde olduğunda, yerli kardeşlerindan fayda görür ve hava değişimlerinde sık sık hastalanır. Soyunu devam ettirmek , doğurganlık ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalacak .Tedavi ile çocuksahibi olunur ancak az oğlu , çok sayıda kızı olur.  Kişi ben merkezli olacaktır, mide hastalıkları olacak ve sindirim sistemlerinde problem olacaktır . Ancak, Ketu'nun iyi bir etkisi varsa, kişi adanmışlık yaşar ve manevi konularda ilgilenir, kişi dindar olur ,  materyalizmden uzaklaşmaya ve maneviyata yöneltmeye çalışır. Ketu bu görünümde da ani kazanımlar getirecektir.

12. Evde Rahu : 6. Evde Ketu

Onikinci ev, bir haritada olumsuz bir evdir. Yani, doğal olarak onikinci evde Rahu olumsuz olacaktır.Kişi çok düşük faaliyetlerde vakit öldürür , kötü şeylere para harcar , günahkâr olur , hile yapar ve aileye kötü bir nam getirir. Kişi görme problemlerinden muzdarip, zina aktivitelerine karşı ilgili , tek eşllikten hoşlanmayan biri olabilir. Çok harcama yapacak, borç aldıklarını geri vermeyecek. Kişi hayalet ve ruhların yardımıyla günah işlemek için işbirlikçi olur , sürekli sinir krizi geçiriyor olabilir. Kişi için evliliğindeki cinsel yaşamı tatmin edici olmayacak ve fahişe ve jigolalara karşı gizli bir ilgisi olacaktır . Bazen de cinsel hastalıkları da olur. Genellikle onikinci evdeki Rahu kötü etkiler bırakır.

Rahu 12. evde ise , Ketu 6. evdedir.

Bu Ketu için hayırlı bir konum. Kişi cömert, sağlıklı ve saygın olacak. Ketu altıncı evde ise kişi şöhreti ve ismi ile düşmanlarına karşı zafer kazanacak. Akrabaları tarafından sevilecek ve eğitim alanından başarılı olacak. O bir şehrin başkanı ya da kasabanın en önemli subayı olacak, bir bilgin ve ünlü olacak, ancak  diş ve dudak hastalıklarından muzdarip olabilir. Fakat genelde Ketu altıncı evde iyi sonuçlar verir. 

Rahu'nun ve Ketunun on iki evde neyi deneyimlemek istediklerini de anlamış olduk böylece. 

Gelin örnek yapalım : 


Bu haritada Rahu 9. evde , ikizlerde ; Ketu ise 3. evde Yayda --- yani düğümlerin yücelme noktalarında ve ikili burçlarda ... Bu görünüm Rahu ve Ketu'nun kişiye pozitif etkiler verecepini söylüyor . 

Rahu 9. evde , iyi yerleşmiş bir Rahu, kişiyi alçakgönüllü ve dindar yapar ve eğer Rahu'nun dispositoru iyi yerleştirilirse kişi ani bir zenginlik gelir. Rahu dispozitörü koçta , bu konuları anlatmakta da öncü olmayı deneyimleyecek bu ruh . 

Ketu 3. evde , kişi zengin ve iyi huylu olacaktır, cesur olacak, düşmanlarını yok edecek, çok zengin ve güçlü olacak. Ketu dispozitörü 2. evde ve akrepte , işin derinliğini anlat insanlara demektir. Anlattığın metodlar akrep konuları olsun : Okült , metafizik ve astroloji...

Bu harita sahibi şanşlılardan , bu ruh Dünya'ya Allah'ı anlatmaya ve Allah'ın lütfü olan nimetlerden faydalanmaya gelmiş , bu ruh bunu deneyimlemek istiyor ...

Peki sende durumlar ne ? 

Bu makaleyi beğendi iseniz , faydalı olduğunu düşünüyorsanız,  daha çok kişinin da faydalanması için paylaşalım ...

Şimdilik benden bu kadar

Takipte kalın
Gülşen
İnsan Hayatında 18 Yıllık Rahu Saltanatı Dönemi : Doğum Haritasında Arzuların Hayalet Gezegeninin Etkileri : Rahu Mahadasa

İnsan Hayatında 18 Yıllık Rahu Saltanatı Dönemi : Doğum Haritasında Arzuların Hayalet Gezegeninin Etkileri : Rahu Mahadasa

Rāhu, zıttı Ketu ile birlikte, gezegenlerin kabinesindeki kralın ordusudur.  Rahu yanılsama üreten ve her konunun derinliklerine girmeyi seven gölge bir gezegendir ve genellikle Shani - yani Satürn gibi davranır. 

Yalnız bir eve - bhāva'ya yerleştiğinde işgal ettiği burcun yöneticisi de Satürn yani Şani gibi davranır. Başka bir graha - gezegen ile birleştiğinde ise ev yöneticisi - bhava efendisine ek olarak o Graha'nın - gezegenin de sonuçlarını verir.

Mitoloji, Rāhu'nun Asura'nın ordusunun komutanı olduğunu söylenir.  Devas (Tanrılar) ve Asuralar (Şeytanlar) birlikte, Okyanustan 13 değerli şeyi (Sanskritçe Ratnas olarak anılır) elde etmek için savaşırlar. Bu savaş esnasında Amrita (nektar) içenlere ölümsüzlük verilir. Rāhu' da nektardan içer ve görünüşünü değiştirir.

Surya (Ravi) yani Güneş  ve Chandra'nın - yani Ay bu Rāhu aldatmacasını fark ettikleri ve onu Lord Vishnu'ya şikayet ettikleri söylenir. Lord Vishnu daha sonra Rāhu'nun başını Amrita'yı yuttuğu gibi keser. Böylece Rāhu, ikiye bölünmüş olsa da, ölümsüzleşmiş olur ,  ölmez ve her iki yarısı da yaşar. Başın adı Rāhu, gövde Ketu olarak adlandırılır.

Bu nedenle başının kesilmesine neden olduklerı için Rāhu'nun Ravi - yani Güneş ve Chandra'yı - yani Ayı yutmak istediği söylenir ve tutulmaya neden olan da aslında Rahu'nun güneşi ve Ayı yutmasıdır.

Şimdi Rahu'nun biraz daha teknik bilgilerini öğrenelim .

Rāhu mizacı nedir ?  Kumbha (Kova), Kanyā (Başak )
Yücelme : Mithuna (İkizler)
Alçalma : Dhanu (Yay)
Rahat ettiği burç : Karka (Yengeç)
Metal: Kurşun
Renk: Sisli mavi
Et etken zaman dilimi: 8 aylık bir süre

Rāhu çok düşük gelirli insanlara  ve yabancıları yönetir. Doğası gereğince araştırmacıdır ve diğerlerinden şüphe eder. Sağdan sola yazılan dilleri yönetir. Sapkın mantıklılık, kumar oynamak, yurtdışına çıkmak, kemik ve eklem hastalıkları, hayvanlara zarar vermek ve dul ya da şüpheli ahlak kadınları ile bağlantı kurmakla bağlantılıdır. Ayrıca büyükbabanın da simgesidir. Rāhu'ya illüzyon yaratıcısı denir .

Rāhu arzularla bağlantılıdır ve başkaları tarafından o ev tarafından temsil edilen maddenin nasıl algılandığına dair bir yanılsama yaratacak olsa da, genellikle içinde bulunduğu eve zarar vermez. Rāhu vir evde yalnız kaldığında ise Shani - Satürn  gibi davranıyor. Diğer grahaları - gezegenler ile araya getirdiğinde o grahaların sonuçlarını verir ve aynı zamanda ev yöneticisinin kendi dasha'sında - zamanında - Rahu ipleri eline alır , bu gezegenlerin kendi çizgilerinde karar veremez hale gelmelerine neden olur. Kavuşumda olduğu gezegeni kendine benzetir.

Rahu, Balık veya Yayda olduğunda Rahu'nun ruh hali refah, krallık güçleri, evlilik hayatı ve zenginlik getirir. Ancak dönemin sonunda iyi sonuçlar alınacak 


Rahu Oğlak, Boğa veya Başak ya da Yengeçte olduğunda, kişiyi bir kral haline getirecek ya da kral gücü kazanacak, kişi önemli bir konuma gelir  ve kişi zenginleşir. Rahu güçlünün olduğu burçlar Koç, Akrep, Kova, Başak, Boğa ve Yengeçtir.Rahu İkizlerde Yücelir . Ketu ise Başak, Balık, Boğa ve Yay burcunda güçlüdür.


Haritalarda Rahu Dasha dönemlerinde , Rahu yerleşmiş olduğu ev ve burca göre kişileri etkiler. Rahu mahadasha'nın ya da belli başlı dönemin, genelde zorlukların birçok yönüyle var olacağı  ve kişinin çok sıkıntıyla karşı karşıya kalacağı acı ve mutsuzluğun bir parçası olduğu düşünülür. Hayatta inişlere ve dalgalanmalara ve kişide sıkıntıya neden olan son derece dengesiz bir zihin hali verir.Kişiyi başarısızlığı götürür ve bu aşamada da zenginlik kaybı yaşanır.

Yerli bu bölümde ahlaksız kişilere karışabilir  ve kötü olaylara karışabilir ve bunun yanında maddi zevklere yönelir, hırsızlık, madde bağımlılığına yönelebilir , silahlar ve otorite nedeniyle korkular yaşayabilir . İnsanlar Rahu mahadashada  kişiye destek olmaz . ,

Kişisel ve mesleki yerlerde bir miktar değişiklik olabilir ve hastalıklardan muzdarip olmanın yanı sıra ( astım, üriner rahatsızlıklar ve zayıflık gibi bazı hastalıkların) kişinin zaman zaman makul olmayan derecede agresif hale gelmesi de mümkündür. Diğer taraftan, Rahu gezegeninin olumlu yerleşimi ise  tüm bu  etkileri tersine çevirebilir ve hayatlarda iyilik getirebilir.

Şimdi gelin haritalar üzerinde Rahu'nun etkisi ve Rahu Dasa zamanlarında neler tetikleyeceği üzerine biraz konuşalım .  Daha önce bu Mahadasalar hakkında uzun uzun yazmıştık. Merak edenler tıklasınlar .

Örnek 1 :

Bu haritada  Rahu yengeçte  ve 4. evde . Rahu dönemi, kişiye olumlu sonuçlar verdi. Kişi eğitim ve mesleğinde çok başarılı oldu.  Birçok ödül kazandı ve mali gelirleri de arttı.

Örnek 2 :

Bu haritada Ketu Balıkta , 12. evde  ve Rahu Başakta 6. evde . Her iki gezegende çift burçlarda ve çift burçlar düğümleri için iyi sonuçlar verir. Bu kişi Satürn'ün dasa'sında birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Sağlığı bozuldu, iyi bir iş çıkmadı. Ancak her şey Satürn'ün dasa-Rahu'nun alt döneminde değişti. Rahu'nun alt döneminde bu kişi iyi bir iş çıkardı ve birkaç ay sonra terfi etti. Pek çok yabancı geziye çıktı. Yeni bir ev, araba ve diğer birçok mülk satın aldı. Böylece, alt dönem yerli halka çok olumlu katkıda bulundu. Böylece Başak'taki Rahu çok verimli olduğunu kanıtladı.

Örnek 3 :


Bu haritada  Rahu, Balıkta 12. evde ve 6. evde Başak'ta Ketu var , ikili gezegenin konumu da düğümler için uygundur. Hem Rahu'nun alt dönemi hem de Ketu'nun alt dönemi, farklı dasa'da yerli kişiye çok iyi davrandılar.

Sanırım , yukarıdaki Rahu etkileri kurallarını doğruladık .

Şimdi de evlerden hangilerinde Rahu daha pozitif bunun üzerinde konuşalım .


Rahu, her zaman 3., 6. ve 11. evlerde ve  Ketu ise 9., 12. ve 5. evlerde iyi olarak kabul edilir. Rahu özellikle 5, 7, 8 ve 12. evlerde kötü sonuçlar verir .Rahu ve Ketu'nun Dasa döneminin etkilerini değerlendirmede kullanılacak bazı hap bilgiler verelim:

1. Rahu ve Ketu, üçüncü, altıncı ve onbirinci evler için hayırlıdır.
2. Rahu ve Ketu'nun yücelme derecelerinde iyi sonuç verir.
3. Rahu'nun Satürn ve Ketu'nun ise Mars olarak çalıştığı kabul edilir.
4. Hem Rahu hem de Ketu, kendisine açı yapan kendra veta trikona evin efendileri ile Rajayoga oluşturur.
5. Rahu ve Ketu'nun etkileri, düğümlerin bulunduğu burcun yönetici gezegeninin gücüne ve yerleşimine bağlıdır.
6. Doğum haritasında düğümler Atalardan kalan karma mirası ile ilgili konuları belirtir.
7 Rahu - Ketu'nun tüm gezegenlere eşit dost ve düşmandır.
8. Ayrıca, düğümlerin navamsa tablosunda bulunduğu yer de önemlidir.
9. Hem Rahu hem de Ketu, aptal gezegenler olarak kabul edilir.
11. Genellikle düğümler Yengeç , Kova ve ikili burçlarda , örneğin İkizler, Başak, Yay ve Balık'ta iyi sonuçlar verir.

Rahu dasa etkilerinden azıcık bahsedelim :

Rahu, zararlı bir graha - gezegen olarak kabul edildiği için, genellikle Rahu'nun yönetici olduğu dönemi kötü sonuçlar doğuracaktır. Rahu'nun iktidar döneminde kişi , hırsızlık , zehirlenme, ateşlenme ve silahlı yaralanma riski atlatabilir ve kişinin çocukları hastalıklardan muzdaripm olur , kişi zihinsel hastalıklara sahip olur , akrabalarını kaybeder, düşük insanlar tarafından hakaret edilir, konumu kaybeder , bacak ağrısı yaşar , huysuz kacak sendromu atak yapar ve yoğun bel ağrıları yapar. Rahu felaket etkisini  sekizinci veya onikinci ev gibi kötü evlerde veya Rahu'nun zayıflamış gezegenler ile kavuşumunda  yaşanır. Rahu alçaldığı bir burçta ise kişi Rahu daşasında en kötü sonuçlara hazır olmalıdır .

Yaaaa , tamam , hemen sıkmayın canınızı , iyi şeyler de getirebilir bu Rahu dönemi.

Rahu, Rahu ile olan graha niteliklerine göre sonuçlar verecektir. Fakat Dasa'nın sonunda, Rahu kötü etkilere yol açacaktır, ancak Rahu'yla olan graha iyi ve güçlüdür ve Rahu iyi grahalar ya da iyi grahaların etkisi altındadır.

Rahu'nun yüceldiği bur burçta ise , Rahu dasa döenminde kişi zenginlikleri, giysileri, süs eşyaları, mülk  kazanacak. Bu iyi konumdaki Rahu kişiye arzuladığı tüm konforu verecek.

Şimdi gelelim Rahu Dasa döneminde kişinin neler yaşayacağına . 

Rahu dasa dönemimin - diğer gezegenler sırasında alt dasa dönemleri mevcu. Bunu daha önce anlatmıştım , ama kısa bir geçeyim . 

Rahu Mahadasha 18 Yıl sürer , az buz değil , tam 18 sene. Genellikle Rahu Dasha döneminde iş, ticaret ve evlilik gibi en önemli kararlarından bazıları alınır ve bu dönem kişinin  kendi dünyasında tamamen ayakta kalacağı dönemdir. Bu dönem kişinin bir iz bırakmak için ailenin korumasından uzaklaşacağı zamandır , kişi tam olarak yetişkin olmuş olacaktır . Kişi enerji, coşku dolu olacak ve hızlı kararlar alma kapasitesine sahip olacaktır. Eşsiz ve hızlı bir şey yapmak ve kendini kanıtlamak için öncelikle ön planda olma hevesindedir. ,

Rahu hayal gücü gezegeni ve Rahu Mahadasha kişi için  birçok kqvramın tutkusunu hızlandırmakta ve güvenini arttırmaktadır. Bu durumda kişiyi yanlışlar yapmaya ve yaşamda yanlış kararlar almaya iten ivmedir aslında . Bu, iş, kariyer ve hatta evlilik konularında alınan yanlış kararlar olarak gösterir kendini.Kişi kendim ettim kendim buldum diyecektir , kendi eylemleri yüzünden acı çekecek ve zihinsel barış, uyum ve yüz ile ilgili sağlık problemleri yaşayacaktır.

Eğer kişi Rahu mahadasha ile etkili bir şekilde başa çıkabiliyorsa, o zaman Jupiter Mahadasha olan sonraki dasha'da fayda sağlar.

Şimdi alt dasa dönemlerine bakalım . Rahu Mahadasha'nın diğer gezegenlerle yorumlanması aşağıda, okumaya devam. 

Rahu Mahadasha + Rahu Antardasha -: Zihinsel Kaygı, transfer ve nakil , yer değiştirme , yasal sorun, eşi ile ilgili rahatsızlıklar , evden ayrılma veya sık seyehater ile evden uzak kalmaya çalışmak.

Rahu Mahadasha + Jüpiter Antardasha : Sağlığın iyileşmesi, iş hayatında ilerleme, çocuk doğurma veya evlilik, hac, uzak seyahat, dava ve hukuki sorunlarda başarılar .

Rahu Mahadasha + Saturn Antardasha : Genel olarak çok olumsuz bir dönem, kötü muamele görme, eş tarafından aşağılanma , geçici veya kalıcı ayrılma, sağlık sorunları.

Rahu Mahadasha + Merkür Antardasha :  İşyerinde gelişme ,  araç satın alma, lüks yaşam, sosyal bağlantılar, yasadışı yollardan bol para kazanma.

Rahu Mahadasha + Ketu Antardasha : Hastalık eğilimli,  sağlık sorunları, eş ile farklı görüşlerde olma , zenginlik kaybı, başkalarından gelen iddialar  ve iftiralar , yaşlılarla ilgili sorunlar.

Rahu Mahadasha + Venus Antardasha : Araç satın alma , diğer konforların iyileşmesi , evliliğin zevk vermesi, eşten mutluluk, işyerinde terfi, tarım işi yoluyla elde edilen kazançlar, kendi sağlığının iyileşmesi

Rahu Mahadasha + Güneş Antardasha - Görev değiştirme veya transfer olma, nakil olma , konut değişikliği, zihinsel endişe ve gastrik problemler, kalp krizleri , yüksek ateş , havale gibi sağlık sorunları olabilir.

Rahu Mahadasha + Ay Antardasha - Cinsellikte zevk , başkalarından destek, uzak seyahatlerde mutluluk , finansal gelişme, zihinsel gerginlik.

Rahu Mahadasha + Mars Antardasha :Yasal sorunlar, otoriteler ile olan anlaşmazlıklar, zihinsel bulanıklık , sağlık sorunları, kazalar, kayıtsız kararlar.

Eğer Rahu bu 18 yıl içerisinde Janmarasi'den  3, 6, 11. evlerinde ise , o zaman mali gelişme olacaktır. Rahu ve Rahu'nun bulunduğu burç ve Rahunun bulunduğu burcun yöneticisinin görünümü Rahu Mahadasha'nın sonuçlarının doğasına karar verir. 18 yıllık Rahu Mahadasha'nın tüm döneminde sorunlar çıkacağını söylemek yanlış. Ancak , Rahu natal haritada kötücüller ile kavuşumda ise kötü sonuç verir. Lanetlenmiş hissi yaşatır .

Peki bu rahu dasa vb . nasıl öğreneceğiz diyenler var . Biliyorum . Daha önce bunu detayları ile nereden ve nasıl bulacağınızı anlattım . İlk önce Vedic haritanızı çizin , sonra da Vimşotridasa analizi yapın . Bakın bakalım Rahu Mahadasa dönemine ne zaman gireceksiniz ? 

Tamam tamam , hadi örnek yapalım . Ben sustum , resimler konuşşun . 
Detaylı analiz ye yorumlama için , devam edeceğiz . Zira bu kadar fazla yükleme sizde devreleri yakar. Daha bana lazımsınız ...

Bu makaleyi beğendi iseniz , faydalı olduğunu düşünüyorsanız,  daha çok kişinin da faydalanması için paylaşalım...

Şimdilik benden bu kadar
Takipte kalın
Gülşen

16 February 2018

Vedic Astrolojisinde Yeni Yaşın Kutlu Olsun Haritası : Varshphal : Bu Yaşında Hangi Gezegenler Sana Mutluluk Vaad Ediyor?

Vedic Astrolojisinde Yeni Yaşın Kutlu Olsun Haritası : Varshphal : Bu Yaşında Hangi Gezegenler Sana Mutluluk Vaad Ediyor?


Happy birthday to you 
Yeni yaşın kutlu olsun 

Vedic sisteminde  Güneş Dönüş Haritası , o yılınızın nasıl geçeceğinin ipuçlarını verir. Bunu nasıl çizersiniz ve nasıl yıllık öngörülerinizi yaparsınız konusunda bir şeyler anlatmak istedim sizlere. 

Adım 1:  http://www.astrosage.com/ sitesine gidilir. Free horoscopes / Varshpal sekmesine tıklanır. Adım 2:  Verilerinizi girin ve haritanızı çizin . 

Adım 3 : Harita yorumlanır ...

Hahaha , tabiki burada kesmeyeceğiz ...

Ay nerede ? 5. evde 
Jupiter aydan kaç ev uzakta  ? 9 
Güneş aydan kaç ev uzakta ? 4
Mars aydan kaç ev uzakta ? 11 
Merkür aydan kaç ev uzakta ? 4
Venüs aydan kaç ev uzakta ? 5
Satürn evden kaç evden uzakta ? 11

Peki bu yaşında hangi gezegenler sana mutluluk  vaad ediyor ?  Bakalım aşağıdaki tablodan...


Ay nerede ? 5. evde 
Jupiter aydan kaç ev uzakta  ? 9 
Güneş aydan kaç ev uzakta ? 4
Mars aydan kaç ev uzakta ? 11 - Olleyyy 
Merkür aydan kaç ev uzakta ? 4 - Olleyyy 
Venüs aydan kaç ev uzakta ? 5 - Olleyyy 
Satürn evden kaç evden uzakta ? 11 - Olleyyy

Ez cümle , bu yaşında harita sahibinin Mars , Merkür , Venüs ve Satürn desteği ile yüzü gülecek. 

Peki sende durumlar nasıl ? 

Bu makaleyi beğendi iseniz , faydalı olduğunu düşünüyorsanız,  daha çok kişinin da faydalanması için paylaşalım...

Şimdilik benden bu kadar
Takipte kalın
Gülşen
Ay Ve Merkür Birbirine Neden Düşmandır ? Duygular Ve Akıl Neden Birbirine Dost Olamaz.

Ay Ve Merkür Birbirine Neden Düşmandır ? Duygular Ve Akıl Neden Birbirine Dost Olamaz.

Güneş temelli Batı astrolojisinin aksine, Vedik astroloji ay tabanlı bir sistemdir. Sanskritçe Ay demek olan Chandra, bilinçaltında duygusal zihin için bir gösterge olduğu için fevkalade önem taşır. Ay olduğumuzu düşündüğümüz kişidir, ancak geliştikçe, bizlerin aklımız olmadığını ve bizim duygularımız olmadığını fark etmeye başlarız. 

Ay, Güneş veya Surya tarafından temsil edildiği gibi, ruhun veya Atman'ın gücünün bir yansımasıdır.

Ay bizim psikolojimiz gibi en çok hissettiğimiz şeydir ve en derin hislerimizi, yaratıcılığınızı, hayal gücümüzü ve ruh halimizi temsil eder. Ay, astrolojide en hızlı hareket eden varlıktır ve sürekli büyür ve küçülür. Bu, duygusal zihnimizin, değişken ve değişen dalgalanmalarıyla ilişkilidir. Aniden ve kızgın birkaç dakika içinde sakinleşmek için mutludan üzgüne gidebiliriz.

Ay'ın doğası bizi dünyaya ve birbirimize bağlamak ve Ay'ın haritada bulunduğu burç ve evi, nerede duygusal açıdan savunmasız, güvenli ve kalp düzeyinde bağlı olduğumuz konusunda çok şey anlatıyor , psikolojimizin durumunu ve mutlu olabilme yeteneğini belirtir. 

Ay pasif, oldukça etkileyici ve değiştirilebilir ve duygusal güvenlik arar ve bağlantıyı ister. Enerji, serin veya huzurludur, ayrıca korumacı ve şefkatlidir. Ay evin içinde, rahatça ve tanıdık bir ortamda yalnız başına oturduğunuzda ya da içinde olduğunuz küçük çocuktur.

İlginçtir ki, saf Ay enerjisi cömertçe, besleyerek, sevecen ve şartsız seviyor olsa da Ay veya duygusal zihin bağlantı ihtiyacı bizi ilişkilerde acı çekmenin yolunu da götürebilir. Chandra'nın sevgi hastası niteliğini iyi tarif eden ünlü efsanenin yanı sıra, duygusal zihnin (Ay) ve entelektüel zihnin (Merkür) derinliklerine bağlı olmakla birlikte birbirlerine düşman olduklarını göstermeyi de gösterir. 

Tanrıların öğretmeni Brihaspat'nin  (Jüpiter), Tara adında çok güzel bir karısı vardı. Yürüyüş yaparken bir gün Tara , Chandra'nın (Ay'ın) evine geldi. Chandra onu gördüğünde derhal ona aşık oldu ve Tara'da Chandra'ya aşık oldu . Bir süre sonra Brihaspati Tara'yı özlümeye başladı ve onu aramaya başladı . Karısının Chandra'yla birlikte olduğunu öğrendiğinde, öğrencisini Tara'yı geri getirmek için gönderdi. Ama Tara gelmeyecekti , gelmek istemiyordu. Ancak Jupiter pes etmedi , Tara'yı geri istiyordu. Böylece öğrencilerini defalarca gönderdi ve hepsi Tara'sız deri döndüler. Bir süre sonra Tara hamile kaldı ve Budha'yı doğurdu. 

Budha , yasak aşk çocucğu olduğu için babası Ay'dan nefret eder ve Chandra'da Budha'nın meşru oğlu olduğunu bildiği için oğlundan nefret eder ve bu nefret bu güne kadar devam etmektedir. Başka bir tanrının eşini baştan çıkarıp , kaçırmanın günahının cezası olarak , Brahma Chandra'yı dış atmosfere attı ve Tara, Brihaspati'ye yani Jupiter'e geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Brihaspati - yani Jüpiter kimseye düşman olmadığı için Tara'yı bağışladı ve Budha - Merkür'ü kendi oğlu gibi kabul etti. Chandra - Ay ise hala Dünya'yı dışardan izlemekte , ve hiç bir şekilde Dünya'ya geri gelememektedir. 

Vedik zamanlarından beri, eski bilgeler ay takvimi kullanıyorlar. Bugün dahi İslam ve  Hindu dünyasında bütün dini ritüel zamanları Ay takvimi esas alınarak hesaplanır . Ekim, Anadolu'nun büyük bir bölümünde bugün bile ay takvimine göre yapılır. Yani Ay zamanın nönetçisidir . Çünkü Tara'ya geri kavuşacağını zamanı saymaktadır  . 

Ez cümle , Ay ve Merkür , Chandra ve Budha , Akıl ve Duygu insanoğlu yaşadığı sürece birbirine hep düşman olarak kalacaklardır...

Şimdilik benden bu kadar 

Takipte kalın
Gülşen
Doğum Haritasında Satürn Transiti : Kişisel Gelişim Uzmanı Yüce Satürn'den İnciler... Satürn Nimetlerini Ne Zaman Toplayacaksın ?

Doğum Haritasında Satürn Transiti : Kişisel Gelişim Uzmanı Yüce Satürn'den İnciler... Satürn Nimetlerini Ne Zaman Toplayacaksın ?


Satürn, güneş sistemimizdeki Merkür'den sonraki ikinci büyük gezegenidir. Neredeyse 28-30 yıl boyunca, zodyak çevresini dolaşır. Etkisi bu nedenle reddedilemez , ağır ağır işler, yavaş yavaş ama emin adımlarla sağlam yol alır . Satürn, Kova ve Oğlak'ın egemen gezegeni. 20 derecede Terazide yücelmeye, 20 derecede Koç'a yerleştirilirse alçalmaya ulaşır. Satürn, Kova burcunda Mooltrikon - yani nizamiye askeri gibi göreve hazırdır. Dokuzlar aleminde, Satürn hizmetkarları, dolayısıyla emek ve zor işin karanlığını temsil eder. Satürn, Güneş, Ay ve Mars gibi gezegenlerle düşmanlık yapar ve Jüpiter ile tarafsız bir ilişki paylaşıyor. 

En büyük talihsizlik gezegeni olan Satürn, nadiren düzgün şekilde anlaşılır. Ezelden bu yana, kederlerin, engellerin en ölümcül göstergesi olarak düşünülmüştür. Yıkıcılık ve gecikme gezegeni dublajlandı, Satürn sadece acılarımızı arttırıyor ve hayatlarımızda şaşkın karanlık oluşturuyor denildi. Bu sefalet tanrısı, disiplinin, zorlu çalışmanın ve mücadelenin zahmetini akılda tutmak için " hey bir kendine gel " diyen , insanoğluna çeki düzen veren bir öğretmen . Düşünün bakalım Satürn olmasaydı , hımmmm, evlerden ırak . Satürn'ün doğum haritasındaki yerleşimi sık sık ciddi bir handikap, acımızın güçlü olgusu diyelim bence . 

Satürn'e sık sık "Kader Gezegeni" de denir. Hiçbir başka gezegen prarabdha karma , kader öncesi operasyonel bölüm denilen hayat planı  ile o denli derin ilişkili değildir. Geçmişteki atalarımızın hareketlerinin sonuçlarının en akılcı, kayıtsız ve tarafsız dağıtıcısı olduğu düşünülmektedir. Zodyakın en uzak noktasından bize bakıyor ve yargısını telaffuz ediyor. Böylece, tutkularımıza ve tutkularımıza tutunan tarafımızın tarafsızlığına, tarafsızlığına karşı hep bir azarlayan gardiyan modu yaşatıyor bizlere. 

Satürn'e "Gerçeklik Gezegeni" de denir. Adalet, dürüstlük, doğru tutum ve doğru davranış ile ilgilidir. Kişiye hayatın gerçeğini öğretmek için üzüntü, acı, derin hoşnutsuzluk ve düşmanlık yaratır. Bir dereceye kadar, bir kişi daha fazla acı çekerse o kadar çok öğrenir. Bu Satürn'ün etkisinin özel nimetidir. Sonuç olarak, büyük insanların  manevi, maddi ve politik alanlardaki yaşam öyküsünü duyuyoruz , Satürn diğer tüm gezegende olduğundan daha baskın bir rol oynamış hayatlarında. Onlar için başarısızlık şu anki güçlerinin bir tetikleyicisi haline gelmiştir. 


Satürn, tüm gezegenlerin kralı oln Güneş'in oğlu olarak Kraliçe Chhaya tarafından "gölge" olarak doğruldu . üneş ışığın yaratıcısıdır ve Chhaya karanlığın bir göstergesi. Satürn, annesinin görünür fiziksel özelliklerini taşırken ve karanlık tarafını kalır. Satürn, babası Güneşe karşı çok asi geldiğinden , Satürn ya da Shani Güneş tarafından sürgün edildi. 

Pratik olarak, Satürn'ün karanlık karakterini iyi biliriz. Eliyle dokunduğu her ne ise soğuk olur ve onu gören her şey büzülür , içine kapanır. 

Puranas'ta Tanrı Ganesh'in kudretli gezegenin Satürn'ün kötülüğü ile başını kaybettiğini ve daha sonra yerine fil kafasının nakli yaptığı söylenir. Ganesh, Satürn'ün dayaklarına sabırla dayandı ve kafasının kesilmesine izin verdi, çünkü mükemmellik elde etmek için gerekli olan son arınma için bu deneyimin kaçınılmaz olduğunu biliyordu.

Dolayısıyla Ganesh, Satürn'le yüz yüze görüş birliğine ve içtenliğe sahip oldu. Güç ve kararlılığının bir sonucu olarak, kendisine yardımcı olmak için ona dönen milyonlara nezaketen yardımcı olabilecek ilahi olma konumunu elde etti. Çoğu, büyük zorluklarla yüzleştiği andan itibaren bir tanrı olarak "Engellerin Aşılmasına Destek olan " olarak saygı görür. 

Satürn genellikle renk olarak koyu renkli şeyleri sever , siyah ve tonları , çünkü parlaklığı ve öne çıkmyı sevmez . Satürn'ün karanlıktır , katılaştırılmış bir ışıktan başka bir şey değildir. Yoğuşma gücü vardır ve bu gücü kullanarak, Satürn vizyonumuza meydan okuyan tüm ışıklı maddeleri sert veya katı halde tutar. Siyah tüm diğer ışıkları içine hapseder. 

Bu kadar anlattık . Satürn'ün bu bizi süründüren etkilerinden korkabiliriz, bu tür deneyimler bu büyük ve güçlü gezegenin gerçek resminin yalnızca bir bölümünü oluşturur. Horoskoopta Satürn'ün önemini bilen ve bu yanlış anlaşılmış gezegene ve diğer gezegenlerle olan ilişkisine dair daha derin bir çalışma yapan , Satürn'ün kişisel yaşamlarımızdaki etkileriyle birlikte küresel eğilimlerde daha anlamlı bir fikir edinmemize yardımcı olan , kesinlikle başarıyı elde edecektir. 

Peki Satürn neden var haritalarımızda ? Satürn'ün görevi de ola ki ? 

Satürn'ün canımızı yakarak , asıl amacı olan tekamül seviyesine ulaşmamız için , karakterimizin kapsamını genişletmek için bizim zayıf noktalarımıza saldırıyor ve bizi geliştirerek olgunluğa zorluyor . Geçmişte herhangi bir gerçek deneyim kazanmadığımız alanlarda gelişimimizi ilerletmeyi amaçlıyor aslında , süper ötesi bir kişişel gelişim uzmanıdır Satürn . 

Böylece Satürn, her türlü mahrumiyetten vazgeçmek için zihinsel güç, yaşam okulunda öğrencilik ve dayanıklılık, gizemli ve karanlık deniz yoluyla yolculuk yapmak için üçüncü göz açma imkanı sunar. İnsana, kurtuluş sanatını öğretir; böylece, evrimin daha üst safhalarına erişebilir. Cömert ve dindar bir ruh için Satürn, sıradan ve ahlaksız dünyalar arasında altın bir köprü oluşturur.

Öyle ki Satürn'ün zorlayıcı gücüne karşı yapılan çözümlerin, emeği, sabrı, azimliliği, dürüstlüğü, öngörüyü ve insancıl bir bakış açısını içerdiğini söyleyebiliriz. Ve bu özelliklerin ortaya çıkışı ise Satürn'ün misyonudur.

Peki  Satürn seni hangi yaşan alanlarına  ve hangi zamanlarda geliştirecek ? Kişsel gelişin uzmanı Satürnden inciler...

Bakalım, Janmarasi ve Satürn bizi hangi alanda geliştirecek ? 

Transit Satürn Natal Ay üzerinden geçerken 
Kişi  akrabalarından saçılan zehir ve meydan ateşi ile rahatsız olacak, akrabalarından birini bile öldürebilir , yabancı ülkelerdesürgün yaşayabilir, arkadaşları ve yaşayacakları güzel bir evi olmaz ,  fakir olmaktan nefret eder ve çocukları hasta olur . Sade Sati denilen dönemin 2. evresi . 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 2. ev üzerinden geçerken 
Kişi  iyi bir görünüm, mutluluk, gurur ve canlılıktan yoksun olur  ve diğer kanallardan zenginliği kazanması durumunda bile, bir yaprağa düşen yağmur suyuna benzer şekilde elinden akar gider. Sağlık kaybı yaşar , arzular azalır. Sade Sati'nin 2. dönemi . 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 3. ev üzerinden geçerken 😝😝😝
Kişi para sıkıntılarını aşar , kölelik , hizmet verme , görevleri ve rahatsızlıklardan özgürleşme yaşar ; ve bir de bir korkak olsa da, kudretli düşmanlarını kahramanca çabalarla kurtulur. Tüm eylemlerde başarılı sonuçe elde eder. Aydan sonraki 12. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 3. evdeki transitinin Aydan sonraki 12. gezegenin etkisi ile engellenir.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 4. ev üzerinden geçerken 
Kişi arkadaşlarından, zenginliklerinden, eşlerinden ve diğerlerinden ayrılmış olacak ve zihni dağınıktır  ve herkesle kavga ediyor.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 5. ev üzerinden geçerken 
Kişi servet kaybı yaşayacak , çocuklarından sevgi görmeyecek ve ciddi kavgalara karışacak . Aydan sonraki 11. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 5. evdeki transitinin Aydan sonraki 11. gezegenin etkisi ile engellenir.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 6. ev üzerinden geçerken 😝😝😝
Kişi hem düşmanlarını hem de hastalıklarını atlatacak ve sevdikleri tarafından öpücüklere boğulacak.  Aydan sonraki 9. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 6. evdeki transitinin Aydan sonraki 9. gezegenin etkisi ile engellenir.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 7. ev üzerinden geçerken 
Kişi evden uzaklaşacak. Eşinden sevgi göremeyebilir veya başka ilişkilere meyledebilir. 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 8. ev üzerinden geçerken 
Kişi eşi ve çocukları olmadan , yalnız kalacak ve sıradan hayat yaşayacak . Kendi insanları ile yanlış anlamalar yaşarken aşırı çaresizlik hissedebilir . 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 9. ev üzerinden geçerken 
Kişi 8. ev transiti konuları ile aynı sıkıntıları çekecek ve ibadet etmek gibi dini görevlerinden uzak kalabilir , kalp rahatsızlığı yaşayabilir. Herkese düşmanlık besler ve kendinden nefret eder. Aydan sonraki 6. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 9. evdeki transitinin Aydan sonraki 6. gezegenin etkisi ile engellenir.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 10. ev üzerinden geçerken 
Kişi iş hayatında ağır sorumluluklar  alacak, ancak zenginlik ve şöhret kaybı yaşayacaktır.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 11. ev üzerinden geçerken 😝😝😝
Kişi agresifleşecek ve başkalarının eşlerine bağlanacak ve başkalarının servetini haksız yollarla elde etmek isteyebilir. Diğer kadınlara ve erkeklere yakınlık duyabilir , büyük karlar ve kazançlar elde edebilir ,  onur ve yetkinliği artar. Aydan sonraki 5. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 11. evdeki transitinin Aydan sonraki 5. gezegenin etkisi ile engellenir.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 12. ev üzerinden geçerken 
Kişi bir dizi mutsuzluk dalgasına kapılmış olacak. Aydan sonraki 3. evde Güneş'ten başka bir gezegen varsa Satürn'ün Ay'dan sonraki 12. evdeki transitinin Aydan sonraki 3. gezegenin etkisi ile engellenir.Sade Sati'nin ilk evresi. 

Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız ? Gelin örnek yapalım . 


Natal ay nerede ? Balıkta , 6 evde 
Natal Satürn nerede ? Terazide , 1. evde 
Natal Satürn , Natal Aydan kaç ev uzakta ? 8 ev uzakta : Kişi eşi ve çocukları olmadan , yalnız kalacak ve sıradan hayat yaşayacak . Kendi insanları ile yanlış anlamalar yaşarken aşırı çaresizlik hissedebilir. 

Transit Satürn Natal Ay ile aynı evde : Satürn Balıkta : Kişi  akrabalarından saçılan zehir ve meydan ateşi ile rahatsız olacak

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 2. evde :  Satürn Koçta :Kişi  iyi bir görünüm, mutluluk, gurur ve canlılıktan yoksun olur.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 3. evde : Satürn Boğada :Kişi para sıkıntılarını aşar , kölelik , hizmet verme , görevleri ve rahatsızlıklardan özgürleşme yaşar . 😜😜😜

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 4. evde : Satürn İkizlerde : Kişi arkadaşlarından, zenginliklerinden, eşlerinden ve diğerlerinden ayrılmış olacak

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 5. evde : Satürn Yengeçte : Kişi servet kaybı yaşayacak , çocuklarından sevgi görmeyecek ve ciddi kavgalara karışacak 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 6. evde : Satürn Aslanda : Kişi hem düşmanlarını hem de hastalıklarını atlatacak ve sevdikleri tarafından öpücüklere boğulacak. 😝😝😝

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 7. evde : Satürn Başakta :Kişi evden uzaklaşacak. Eşinden sevgi göremeyebilir veya başka ilişkilere meyledebilir. 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 8. evde : Satürn Terazide : Kişi eşi ve çocukları olmadan , yalnız kalacak ve sıradan hayat yaşayacak .

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 9. evde : Satürn Akrep : Herkese düşmanlık besler ve kendinden nefret eder. 

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 10. evde : Satürn Yay : Kişi iş hayatında ağır sorumluluklar  alacak, ancak zenginlik ve şöhret kaybı yaşayacaktır.

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 11.evde : Satürn Oğlak : Kişi büyük karlar ve kazançlar elde edebilir ,  onur ve yetkinliği artar.😛😛😛

Transit Satürn Natal Aydan sonraki 12. evde : Satürn Kova : Kişi bir dizi mutsuzluk dalgasına kapılmış olacak. 

Bu harita sahibi için Satürn Oğlak , Aslan ve Boğa transitleri , sabrının ödülünü alacağı zamanlardır. Diğer burçlarda Satürn onu kişisel alanda geliştirecektir. 

Peki sende durum nasıl ? Satürn seni ne zaman , nasıl geliştirecek , sabrının ödülünü sana ne zaman verecek ? Satürn  nimetlerini ne zaman toplayacaksın ?

Bu makaleyi beğendi iseniz , faydalı olduğunu düşünüyorsanız,  daha çok kişinin da faydalanması için paylaşalım ...

Şimdilik benden bu kadar

Takipte kalın
Gülşen