24 June 2018

Elif, Lâm, Râ : İslami İstarolojide Aslan - Kova Kutupsallığı Üzerine Bir Derleme

Elif, Lâm, Râ : İslami İstarolojide Aslan - Kova Kutupsallığı Üzerine Bir Derleme


Elif, Lam, Ra (Koç Boğa Aslan) ile "zenginlik ve toplumla ilgili çatışmalar" temsil edilir. Kur-an’ı Kerim’de zenginlik ve toplumsal çatışmaların anlatıldığı sureler aşağıdaki gibidir.

10. Sure , Yunus Suresi
11. Sure , Hud Suresi
12. Sure , Yusuf Suresi
14. Sure ,İbrahim Suresi 
15. Sure , Hicr Suresi

Bu surelerin hepsi Alif, Lam, Ra ile başlar ve Aslan Burcu’nun temsil ettiği Ego ile insanların Boğa burcu ile temsil edilen zenginlik için Koç burcu ile temsil edilen nasıl birer savaşçı olabileceğini anlatır . 

Kur-an’ı Kerim’de Hz. Yusuf’un biyografisinin anlatıldığı sure olan Yusuf Suresi’nde Aslan – Kova, Koç, Boğa ve Akrep astrolojik akretipleri anlatılmaktadır . Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim . 

Elif, Lâm, Râ.  İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir.  ( Yusuf Suresi – 1. Ayet )

"Alif Lam Ra (Koç Boğa Aslan)" , "zenginlik ve toplumla ilgili çatışmalar" olarak yorumlanabilir. Hz. Yusuf kalbin indirgeyici ve yenilenen güçleri tarafından yönetilen zodyakın en parlak burcu olan Aslan arketipini temsil eder. Hz. Yusuf'un ve on bir erkek kardeşinin babası olan Hz. Yakup, metaforik olarak, kuzeyden ekliptiğin güney kısımlarına kadar olan ritmik hareketleri on iki zodyak burcunu doğuran Güneş'i temsil eder. Yunus Suresinde , Hz. Yakup (Güneş) , Hz. Yusuf’a (Aslan burcuna) aşıktır,onu çok sever , çünkü yaz mvsiminin parlaklığı ve sıcaklığı nedeniyle zodyakta en rahat hissettiği yer burasıdır. 

Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm." (Yusuf Suresi – 4. Ayet )

Bu ayetlerde, Hz Yusuf rüyasının on bir gezegeni, Aslan'ın yanı sıra onbir burç  için metaforiktir; Güneş ve Ay sırasıyla baba ve anneyi temsil ederken , on bir yıldız Hz. Yusuf’un  onbir erkek kardeşi tarafından temsil edilir.

(Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır." ( Yusuf Suresi – 5. Ayet )

Yukarıdaki ayetler, insan topluluklarındaki tüm çatışmaların temel köklerinin, toplumların nicel değer yargısından olduğunu göstermektedir. Hz. Yusuf'un kardeşleri kalitesi nedeniyle onu kıskanıyorlardı, gizliden gizliye besledikleri kıskançlıkları nefrete dönüşmüştü. Bu da onları başarıya ulaştırmada yani Hz. Yusuf’dan kurtulma yolunda azimli kılmıştır. 

Daha sonra bir kafile gelmiş, sucularını da göndermişlerdi. Vardı, kovasını kuyuya saldı, "Müjde hey, müjde! İşte bir çocuk!" dedi. Ve onu satılık bir mal olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacaklarını biliyordu. ( Yusuf Suresi – 19.Ayet )

Yukarıdaki “ su kuyusu” , Kova'yı sembolize eder. Hz.Yusuf , Kova burcunun tam tersi burcunda çok değerli değildir, ancak Mısır'da - Mısır toprakları Boğa burcunun bir metaforu olduğundan çok değerli olacaktır. Orada, Hz.Yusuf  kârlı iş yapma sanatını ve en iyi şekli ile aklını kullanmayı öğrenir.

Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve "Haydi beri gel!" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım! Muhakkak ki, o (kocan), benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar" dedi. ( Yusuf Suresi , 23. Ayet )

Hz. Yusuf’un ilk spiritüel davası, topluluğa olan bağlılığını sınayan sabit burç Akrep ile gerçekleştirildi. İşverenin karısı, Yusuf'u ustasına ihanet etmeye kalkışmaya çalışan Akrep'i temsil ediyordu, ama Yusuf direndi ve ondan uzaklaşmaya çalıştı. Akrep Aslan’dan sonra gelen ilk sabit burç olduğundan ve bu nedenle de Hz. Yusuf’un tişörtünün önden yırtılması, onun bir Aslan olmasının arketipsel değerini yitirirdi. Bu nedenle böyle olmadı, gömlek arkadan yırtılmıştı ve bu yüzden Hz. Yusuf duruşmada kendini savunabilmişti. Yolsuz davranışlar Hz.Yusuf’un manevi bütünlüğünü bozmasına izin vermedi ve böylece Hz. Yusuf Mısır ülkesinde (Boğa burcunda ) kalmaya devam etti.

Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin." ( Yusuf suresi – 43. Ayet )

Mısır kralı mecazi olarak Venüsdür, Boğa burcunun hükümdarıdır. Gezegenler kendi burçları içinde en iyi ve en güçlü konumdadır , Mısır'ın kralı, o ülkenin yüksek rütbeli subaylarıyla birlikte putperestti ve bu nedenle gördüğü rüyadaki içgörüleri anlayamadılar. Onun rüyasını hapishanedeki Hz. Yusuf’un açıklayabildi ancak .

Kur'an-ı Kerim'de yukarıdaki rüyada anlatılan yedi şişman inek, kendi buçlarındaki güçlü gezegenleri temsil ederken, yedi zayıf inek ise kendi burçlarının karşısındaki burçta olan gezegenlerdir (karşıt burcundaki gezegenler). Güçleri azaltılmış , zayıf gezegenler simgelenmiştir. Yedi yeşil başak  ve yedi kuru başak ta , gezegenlerin iyi konumlarında başakların yeşermesi ve gezegenlerin karşıt konumlarında başakları kuruması ile temsil edilmiştir. Burada Hz. Yusuf sadece Mısır Kralı'nın rüyasını yorumlamakla kalmadı, aynı zamanda ona da tavsiyede bulundu . 

Genel olarak, savaşların sefaletinde kaynakların eşit olmayan dağılımı nedeniyle ortaya çatışmalar çıkar.  Hz. Yusuf krallara krallıktaki farklı sınıflardaki kaynakların dengesini sağlamalarını tavsiye etti, böylece tüm insanlar krallığa hizmet edebilecek yetenek ve potansiyellere sahip olacaktı.

Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: "İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. ( Yusuf Suresi – 100. Ayet )

Sonuçta Hz. Yusuf’un rüyası gerçekleşmiştir. 11 kardeşi – 11 burç , Güneş ve Ay – anne ve babası Hz. Yusuf’a secde etmiştir. 

Elif Lam Ra ...

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın

Gülşen Kayıkcı 
İslami Astrolog

22 June 2018

İslami Astroloji : Kuran'ın 'Gizemli Kısaltılmış Harfleri' : Huroof-al-Muqattaat : Burçları Tanımlayan Ayetler Üzerine Bir Derleme

İslami Astroloji : Kuran'ın 'Gizemli Kısaltılmış Harfleri' : Huroof-al-Muqattaat : Burçları Tanımlayan Ayetler Üzerine Bir DerlemeEvrenin tasarımındaki olağanüstü mükemmellik, zamandan beri zamanın ötesinde insanüstü bir  zekanıneseridir. Doğadaki canlı organizmaların karmaşıklığı, yorulmak bilmeyen insanlık ruhu, tüm yaratılmışların en şereflisi olan insan her şeyin bilgisini kavrayarak ve böylece varoluşun nedenini bilmek istemiştir. 

Çağlar boyunca ustalar, sıklıkla, kendilerini yıkıcı insan davranışlarından korumak için iletişimde şifreli semboller ve hiyeroglifleri kullandılar. İnsanoğlunun da evi olan Dünya gezegeninin son derece karmaşık ve bir o kadar kolay deforme edilebilir olması, yalnızca doğal dengeye azami özen göstermeyi değil, aynı zamanda insanlığın rolünü de benimsemeyi de gerekli kılmıştır. İnsanlığın rehberliği için kullanılan birçok eski metin gibi, Kuran'ın da insanoğlunun bilincini yükseltmek için gönderilen kutsal bir kitap olduğu açıktır.

Kuran metinlerinde ezoterik öğretilerin kesin delilleri var ve bir bin yıl boyunca incelenmesine rağmen, bu öğretilerin çoğu hala açıklanamadı. Bu tür metinlerin bir örneği, "Huroof-al-Muqattaat" olarak bilinen Kuran'ın 'Gizemli Kısaltılmış Harfleri' dir. Bu nedenle, bu makalede Kuran öğretileri bağlamında bu kısaltılmış kutsal harflerin anlamlarını yazacağım .

Bu makale Kuran'da yer alan hermetik bilgeliğe bir giriş niteliği taşımaktadır.

Elif , Lam , Mim …
Elif, Bismillahi (Ol) Diyendir,
Lam ,Bismillahirahman’ı Dileyendir,
Mim, Bismillahirahmanirrahim’le Başlayan Ve Elife Dönendir…

Bireysel zodyak işaretleri ve astrolojik özelliklerine göre Kuran'ın gizemli harfleri.
Alif => Koç = Çatışma
Lam => Boğa = Zenginlik
Mim => İkizler = Konuşma
Sad => Yengeç = Yetki
Ra => Aslan = Topluluk
Kaf => Başak = Taktik
Ha => Terazi = Adalet
Ya => Akrep = Taahhüt
Ain => Yay = Görme
Ta => Oğlak = Aksiyon
Sin => Kova = İsyan
Nun => Balık = Sabır

Kuran'ın gizemli harfleri, ortak astrolojik etkilerine göre, gruplar ise aşağıdaki gibidir.

Alif Lam Mim = Zenginlik , Konuşma , Çatışma
Alif Lam Mim Sad = Zenginlik, Konuşma ve Otorite Üzerine Çatışmalar
Alif Lam Ra = Zenginlik ve Toplum Üzerine Çatışmalar
Kaf Ha Ya Ain Sad = Adalet, Taahhüt, Vizyon ve Otorite Taktikleri
Ta Ha = Adalet İçin Eylem
Ta Sin Mim = İsyan ve Konuşma Eylemi
Ta Sin = İsyan Eylemi
Ya Sin = İsyan Etme Taahhüdü
Sad = Öz-otorite
Ha Mim = Adalet İçin Konuşma
Ha Mim Ain Sin Qaf = Adalet, Vizyon, Taahhüt ve Taktikler Konuşması
Qaf = Taktikler
Nun = Sabır

Şimdi de bu gruplaşmaların hangi surelerde geçtiğine bakalım :

Elif-lâm-mîm: Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde Sûreleri.
Elif-lâm-mîm-sâd: Ârâf Sûresi.
Elif-lâm-râ: Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleri.
Elif-lâm-mîm-râ: Ra’d Sûresi.
Hâ-mîm: Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf Sûreleri. Şûra
Tâ-sîn: Neml Sûresi.
Tâ-sîn-mîm: Şuarâ ve Kasas Sûreleri.
Kef-he-yâ-ayn-sâd: Meryem Sûresi.
Tâ-he: Tâhâ Sûresi.
Yâ-sîn: Yâsin Sûresi.
Sâd: Sâd Sûresi.
Kaf: Kaf Sûresi.
Nûn: Kalem Sûresi.

Bu esnada Hz. Musa’nın duasını kendim için diliyorum :


قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِىوَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِىوَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى
يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى

Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki, sözümü iyi anlasınlar. ( Taha Suresi , 25-28. Ayet)

Şimdi teker teker başlayalım :

Elif 

'Alif' harfi Kuran'da Kuran dizisinin ilk harfidir. Astrolojik olarak, Kuran'daki savaş konusunu işaret ettiği için Koç burcuna işaret eder. Ayrıca, ilk defa, savaşların mücadelesi, Kuran'ın bu bölümlerinde anlatılmıştır.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌۭ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَهُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًۭٔا وَهُوَ شَرٌّۭ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz . (Bekara Suresi – 2. Ayet)

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَـٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işiten ve bilendir . ( Al-imran Suresi , 121.Ayet )

Lam

'Lam' harfi Kuran'daki Boğa burcunun tasvir ediyor. Boğa burcunun astrolojik sembolü 'boğa', özellikleri ise maddi zenginlik ve bolluktur.

Arketip boğalar ile Kuran insanlara arzularını kontrol etmeyi ve bazı asil hedeflerin kullanımını öğretir. Aşağıdaki ayetler, bur burcun mükemmel tanımını verir.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًۭا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ

Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki Allah, size bir bakara (sığır) boğazlamanızı emrediyor. Onlar da "ayol sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun?" dediler. Musa da: "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım." Dedi. ( Bekara Suresi, 67. Ayet )

Mim

'Mim' harfi, Kuranda İkizler burcunu belirtmek için kullanılmıştır. Arketipsel İkizler karakterinin gösterimi uğruna ayetlerde aşağıdaki ritüelin yerine getirilmesi emredilmiştir.

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًۭا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Gerçekten Safâ ile Merve Allah'ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir. ( Bekara Suresi , 158. Ayet )

Al-Safa' ve 'Al-Marwah' adlı dağlardan bahsedilmiş olan ayette ikizlerin - Castor ve Pollux'un -alegorik temsilleri yer almaktadır.

Sad

Astrolojideki Yengeç Burcu , Kuran'daki "Sad" harfine karşılık gelir. Yengeç , yaz gündönümünde başlar ve Ay tarafından yönetilir. Astrolojide, Güneş ve Ay Kral ve Kraliçe ile ilgilidir ve bu nedenle, Yengeç de iki kraliyet işaretinden biridir. Bu burç Kuran’da Hz. Davut'un örnekleri ile anlatıyor.

وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ

Bir de davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı. (Sad Suresi, 21. Ayet )

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَ‌ٰطِ

Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşe düştü. Ona "Korkma!" dediler, biz iki davacıyız. Birimiz, birimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar. ( Sad Suresi, 22. Ayet )

Ra 

Arap dilinin 'Ra' harfi Kuran'da Aslan burcunu tasvir eder. Aslan burcu Güneş tarafından yönetilir, çünkü “Ra” kelimesinin seçimi ilginçtir, çünkü aynı zamanda antik Mısır güneş tanrısının adıdır. Bu kelime, Kuran'daki Yusuf'un hikayesine bağlı olarak ortaya çıkar.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ

Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm." ( Yusuf Suresi, 4. Ayet )

قَالَ يَـٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ

(Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır." ( Yusuf Suresi, 5. Ayet )

Kaf

"Kaf" harfi Başak burcuna karşılık gelir . Kuran'da başak burcu ‘Hz.Meryem', ile temsil eder. Bakire olduğu için, Hz.İsa'nın mücizevi doğuşunu anlatır.

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا

(Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. (Meryem Suresi , 16. Ayet)

Ha

'Ha' harfi, Kuran'daki adalet ve iyi davranışların Terazi arketipini ifade eder. Genel olarak, Koç'un karşıt burcunun unsuru olan cezayı yargılayan hava , ateşi söndüren rüzgardır. 

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. (Fussilet Suresi , 19. Ayet )

مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Her kim iyi bir iş yaparsa onun faydası kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra hep Rabbinize döndürüleceksiniz. ( Casiye Suresi , 15.Ayet )

Ya

Akrep burcu Kuran'da 'Ya' harfi ile tasvir edilmiştir. Astrolojik olarak, Akrep bir yandan seks, yıkım, ölüm ve yıkım gibi aşırı insan davranışlarıyla ilgilenirken ; öte yandan rejenerasyon, gençleşme, üreme ve bir cin varlığı ilkelerini içerir. Kuranda Akrep burcu şu tarzda açıklanmıştır.

وَءَايَةٌۭ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. ( Yasin Suresi, 41. Ayet )

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ

İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? ( Yasin Suresi , 77. Ayet )

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ

Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi. (  Yasin Suresi, 78. Ayet )

Ayın

Yay burcu Kur’an’da Ayın harfi ile temsil edilmiştir ve pergambarler ile tasvir edilir. Yay burcunun tasvir edildiği ayetler şöyledir.

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا

Kur'ân'da İsmail'i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. (Meryem Suresi , 54. Ayet )

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا

Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. ( Meryem Suresi , 55. Ayet )

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّۭا

Kitapta İdris'i de an; çünkü o, çok sadık (özü, sözü pek doğru) bir peygamberdi. ( Meryem Suresi , 56. Ayet )

Ta

Oğlak burcu Kur’an’da Ta harfi ile temsil edilmiştir ve Sad harfinin tam karşıt kutbu ile bir yılan olarak tasvir edilir. Oğlak burcunun tasvir edildiği ayetler şöyledir.

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ

Ey Musa! Sağ elindeki nedir? ( Taha Suresi, 20. Ayet )

قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ

Musa dedi: "O benim asâm (değneğim) dır, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka hacetlerim (faydalanacağım şeyler) de var". ( Taha Suresi, 21. Ayet)

قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ

Allah: "Ey Musa! onu (yere) bırak"dedi. ( Taha Suresi, 22. Ayet )

فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌۭ تَسْعَىٰ

Musa da onu bıraktı, bir de ne görsün! o bir yılan olmuş koşuyor. ( Taha Suresi, 22. Ayet )

Sin

Kova burcu Kur’an’da Sin harfi ile temsil edilmiştir ve Ra harfinin tam karşıt kutbu ile tasvir edilir. Kova burcunun tasvir edildiği ayetler şöyledir.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. ( Yasin Süresi , 14. Ayet )

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍۢ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ

Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler. ( Yasin Süresi , 15. Ayet )

Nun

Balık burcu Kur’an’da Nun harfi ile temsil edilmiştir ve benliğin yok oluşu , sufizm be mistism ile tasvir edilmiştir . Balık burcunun tasvir edildiği ayetler şöyledir:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. ( Kalem Suresi, 42. Ayet )

خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ

Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. ( Kalem Suresi, 43. Ayet )

Sanırım , tekrar ezber bozdum , kafalar oldu bir milyon.

Şimdilik burada bitirelim , daha sonra detaylar ile devam edeceğiz…

Gülşen Kayıkcı
İslami Astrolog
İslami Astroloji : Arş-Azim :  Satürn, Yargılama , Saflaştırma ve Kıyamet Günü , Zaman ve Ölüm Döngüsü

İslami Astroloji : Arş-Azim : Satürn, Yargılama , Saflaştırma ve Kıyamet Günü , Zaman ve Ölüm Döngüsü


İnsanın ölümlülüğü, gelecekteki ilerleyişe yönelik tüm heveslerine meydan okuyor. Ancak buna rağmen insan boş durmamış  , ölümsüzlüğü bulabilmek için araştırmış ve yenilikler icat etmeye devam etmiştir . 

İnsanlığın eski öğretmenleri, fiziksel yaşamdaki insan yaşamlarının rolünü tanımlamak için çeşitli yorumlar yapmışlar . Bu öğretmenler , yeryüzünü insan ruhunun gelişmesi ve yükselişinin daha büyük bir zafere ulaşması için bir aşama olarak gören eski peygamberler, evliyalar , sufiler ve mistiklerdir. Bu yazı dizisinde , Kuran'ın öğretilerini insan kaderi açısından ele alacağım ve bu mistik öğretileri hermetik bilgelik kullanarak açıklamaya çalışacağım.

Satürn, Zaman ve Ölüm Döngüsü 


Antik çağlardan bilinen yedi astrolojik gezegen arasında, Satürn yedinci yörüngeyi işgal eder, en dış çember. Kış mevsiminin en karanlık saatlerine hükmeden , insanoğlu tarafından bilinen en uzak, en yavaş gezegendir.

Yunanlılar bu gezegene  'Cronos' adını verdiler, çünkü zaman ve ölümü simgeliyordu. Eski Mezopotamya'nın Fenike'lerin 'El'i , onların baş tanrısı ve bu nedenle de İbraniler ve Arapların Yüce Tanrısı'nın prototipi olarak düşünülebilir.

Satürn, Allah’ın en büyük sembolü olan Zaman'ı temsil eder. Zaman, her zaman başka bir boyut veya nicelik ile ilgili bağımsız bir faktördür ve bu, tüm bilimsel çalışmalarda bağımsız koordinatların X ekseninde tutulmasının sebebidir. 

Zaman her şeyi kontrol eder; ve hiçbir şey zamanı kontrol etmez, zaman tutulamaz , durdurulamaz ve saklanamaz. Tıpkı Allah gibi ebedi ...

Zaman, insanları kahramanlara yüceltir ve aynı zamanda, varolan tüm faaliyetlerin kaçınılmaz işlevi olarak hareket ederek kahramanları toz haline getiren de zamanıdır. Zaman, güçlü ve yüce olan ve zamanı simgeleyen Allah’ın simgesidir ,  çünkü yalnızca Allah’ın varlığı zaman kadar ebedi olabilir. 

Kuran diyor ki : 


 وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ

Asra (zamana) yemin olsun ki , İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. ( Asr Suresi , 1-3. Ayet )

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍۢ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. ( Rahman Suresi : 26-27. Ayet )

Satürn aynı zamanda ölümleri de sembolize eder. Kışın aşırı karanlık ve soğuğu temsil eder. Yahudi geleneklerinde, Cumartesi (Satürn gezegeninin günü) oruç ve diğer kısıtlayıcı davranışlarla kutlanan Kutsal Şabat'tır. Şimdi, Satürn bizi nasıl öldürecek , ya da neyi öldürecek hayatımızda ? Bunu anlamak için hermetik polarite prensibini incelemeliyiz.

Polaritenin Hermetik Prensibi

Doğada bulunan polariteler, derecelerinde değişiklik gösterebilecek maddelerin özelliklerini oluşturur. Örneğin, hava sıcaklıkları yükselebilir veya düşebilir, böylece sıcak veya soğuk olabilir. Bu nedenle, sıcak veya soğuğun derecesi, hava sıcaklığı özelliğindeki polarite seviyesini belirler. 

Benzer şekilde, dağların ya da vadilerin rakımları, deniz seviyesi standardına bağlı olarak yüksek ya da düşük olarak ölçülebilir ve bu nedenle, arazinin iki fiziksel özelliği arasındaki yükseklik açısından kutupluluk belirlenebilir. 

Başka bir deyişle, tek bir durum, mülk veya boyut arasındaki niceliksel farklılıklar ile ilgili bir aralık uygulanabilirse; bu durumlarda kutupluluk vardır. 

Sıcaklık ve boy arasında bir kutupluluk ilişkisi olamaz çünkü bir devletin farklı sınıflarını veya boyutlarını temsil ederler.

Doğada ateş, su, hava ve toprak gibi dört hermetik element vardır. Ateşin astrolojik burçlar her zaman hava burçlarının karşısındadır ve su burçları da her zaman toprak burçlarının karşısındadır. Çünkü hermetik bilgelikte, su ve toprak aynı özelliklerden fakat farklı kutuplardan oluşan kutup karşıtlarıdır ve aynı şey ateş ve hava için de geçerlidir. Ancak ateş ve su, toprak ve hava gibi uyumsuzdur. 

Hermetik bilgeliğe göre, ateş ve hava gibi uyumlu unsurlar her zaman birbirine zarar verirken, ateş ve su gibi uyumsuz unsurlar her zaman birbirini arındırmaya eğilimlidir. Bu, hermetik elemanların etkileşimi ile ilgili olarak tasvir edilmiştir.

Bu hermetik bilgelik aslında bilime ve sağduyuya dayanır. Ateşin suyu kaynattığını ve böylece yağmura neden olacak şekilde arınacağını biliyoruz. Ateş, aynı zamanda topraktan gelen çöpü yakarak yeryüzünü de arındırıyor, ama aynı zamanda ateş, hava ile sonuçlanan zehirli dumanı üreterek havayı tahrip edecek ve duman denilen kirlilik yapacaktır.

Benzer şekilde, yağmurlar şeklindeki su havayı arındırırdı, ancak taşkınlar koşullarında manzarayı tahrip eder ve aynı zamanda kirlenir ve kendiliğinden geçer. Unsurların bu etkileşimlerinin sonuçları, özellikle de unsurlar genellikle doğada olduğu gibi büyük oranlarda mevcut olduğunda oldukça açıktır. Ancak, oranlarının titiz ve ince bir yargısı ile birlikte var olacaklarsa, o zaman bu etkileşimler, yeryüzündeki yaşamın oluşumunu ve varlığını desteklemek için çok olumlu sonuçlar doğurabilir. Su ve toprak bitki hayatını üretebilirken, ateş ve hava yaşamın büyümesini ve gelişimini ilerletmek için gerekli ısıyı sağlayabilir. Fakat bu oranların yargısı nereden geliyor? Bu düzenin yöneticisi kim : Satürn! 

Satürn ve Kıyamet Günü

4 elementin yargılamasından sorumlu gezegen Satürn .

Yargı neden sadece Satürn'den olmalı? Neden Venüs, Mars, Merkür, Jüpiter, Armatürler (Güneş, Ay) gibi diğer gezegenlerden biri değil de , neden Satürn ? Bunu anlamak için, yedi gezegen tarafından yönetilen zodyak burçları düzenlemesini görmek zorundayız.

Örneğin Mars, Koç'u (ateş burcu) ve Akrep'i (su burcunu) yönetir.  Öyleyse, eğer Mars'ın yönettiği Koç, karşıt Terazi burcunu (hava) bozmaktaysa, o zaman Terazi'nin bitişiğinde, Mars'ın, yakınlığı nedeniyle Terazi'nin hava burcunu arındırması için yönettiği Akrebin su burcu olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, eğer Boğa (Venüs tarafından yönetilen toprak burcu ) Akrep burcunun karşıt su burcunu bozarsa, o zaman bir sonraki kapı Terazi burcu (Venüs tarafından da yönetilir) Akrep suyunu arındırırdı. Bu nedenle, bu yakınlık faktörü nedeniyle problemler tersine çevrilebilir ve otomatik olarak çözülür.

Merkür / Jüpiter davasında ise ,  her bir gezegenin yönettiği  burçların açısal çapraz örüntüsü ile birbirini arındırır. Örneğin, İkizler - Yay burcunda sorun yaratırsa, Başak kurtarmaya gelir; Balık burcu Başak'ı yozlaştırırsa, Başak burcuna kare açısı nedeniyle Yay burcu harekete geçer ve durumu çözer. 

Kuran diyor ki : 

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ‌ٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ

O, öyle bir Allah'dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara "öldükten sonra tekrar dirileceksiniz" dersen, o kâfirler de kesinlikle sana: " Bu apaçık bir sihirden başka birşey değildir." diyecekler. ( Hud Suresi – 7. Ayet )

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَ‌ٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

"Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor. (Muminun Suresi – 86. Ayet )

Hud Suresi – 7. Ayet ‘de yeryüzü tekil iken gökler çoğul halindedir. Bu model aslında  şunu anlatmak istiyor , Kuran'ın göklerin arketipsel karakterine atıfta bulunan birçok yerde tekrarlanırken, yeryüzü kombine etki veya etkinlik için bir alan olmalıdır. Aynı ayette, “Taht”, su üzerinde bulunan ya da metaforik olarak mavi gökyüzündeki zodyak anlamına gelir. Mavi gökyüzü ve berrak deniz suyu birbiri için sembolik olarak kullanılabilir çünkü dünya yüzeyindeki su gökyüzündeki görüntü için bir yansıtıcı veya ayna görevi görür. Böylece, burçların görünmez görüntüsünü yansıtır. Ayrıca, insanlara yapılan testler ya da sınavların Satürn'ün yargı testinin sembolüdür.  Yine ayette Muminun Suresi – 86. Ayet ‘te yedi hat cennet bahsi geçen yedi gezegensel yörüngeyi temsil eder, ve Muazzam Taht, Zodyak anlamına gelirken, Muazzam Tahtın Lordu Satürn'e atıfta bulunulur. 

Kur'an da şöyle diyor:

ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ

O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş'a hakim oldu. (Taha Suresi – 5. Ayet )

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ‌ٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَ‌ٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (Araf Suresi – 54. Ayet )

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ ذَ‌ٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ‌ٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَ‌ٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ

De ki: "Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir." O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu. ( Fussilet Suresi – 9-12. Ayet )

Kuran'da Satürn'ün arketipini ifade etmek için kullanılan sembolik isim “Faydacı” anlamına gelen “Ar-Rahman” dır. Taha Süresü 5. Ayet’te Yararlanıcı Kişi'nin Taht'ı veya Satürn'ün zodyağı yargıladığını ima eder.

Araf Suresi – 54. Ayet ‘te altı gün süren yaratılış, ardı ardına yazılmıştır, ayrıca  Fussilet Suresi – 9-12. Ayetlerde yaratılışın toplam sekiz günüyle karşılaştıyoruz. İki gün bir tutarsızlık var. Bahsedilen günlerin nitel olarak nicel olmaktan çok niteliksel olduğunu kabul etmedikçe, bu Kuran ayetlerinde iki gün uyuşmazlığı asla uzlaştıramayız. Bu nedenle, bu günlerde sabit niceliksel bir ölçüm standardına göre zaman süreleri temsil edilmemektedir, ancak zamanın herhangi bir döneminde gerçekleştirilen faaliyet türü ve dolayısıyla yaratılış günleri aslında arketiptir. Ayrıca, ayet içindeki altı gün süren ve tahtın montajından sonra, Rab, arketipsel günlerini, kendi karakterleriyle aynı zamanda arketipsel olan ilgili gecelerle örter; ve sonra güneşin, ayın ve yıldızların, emirlerine hizmet edeceği emirleri kontrol eder. Bu, insanlığın şu anda yaratılışın altı arketipik günlerinin arketipsel gecelerinde var olduğu anlamına gelir. Ama bu arketip gecelerin sonunda, yaratılışın yedinci günü, yani Kıyamet Günü gelir.

Devam edelim , Kuran diyor ki …

فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةًۭ كَٱلدِّهَانِ

Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman ( Rahman Suresi – 37. Ayet)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. ( Nebe Suresi – 17. Ayet )

Rahman Suresi – 37. Ayet çok semboliktir, çünkü yeni günün (yedinci gün) arketipsel şafağından bahseder ve sadece sabahın erken saatlerinde gözlemleyebileceği şafak vakti boyunca pembe olur.  Nebe Suresi – 17. Ayet ise yeni arketipik günün sabit bir zamanda gerçekleşeceğini öne sürmektedir.

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ

Güneş ve onun parlaklığı, Ve onu takip ettiği ay, Ve onu yeniden gündeme geldiği gün, Ve onu kuşattığı gece, Ve onu inşa eden cennet ve O'nu, Ve Dünyayı ve O'nun yaydığı O, Ve bir ruh ve onu mükemmelleştiren O'dur. (Şems Suresi , 1-10. Ayet )

Şems Suresi, 1-10. Ayet  doğanın yapıtlarındaki kusursuzluğun ve soylu insanın tutumlarının daima yargılama ve saflaştırma sürecine doğru yönlendirildiğini göstermektedir.

Ez cümle , evrende bozulmaz bir denge var ve dengenin yöneticisi ise zaman. Zamanın yöneticisi ise Satürn . Eğer ki Allah’ın kurulu düzenini bozmaya çalışan bir oluşum meydana gelir ise , Satürn 4 elementi dengeleme görevini yani yargılama ve saflaştırma vazifesini en iyi şekilde sergilemeye başlayacaktır. 

Peki Satürn ne yapar ? Ruhsal çöküşü hızlandırır.  

Ruhsal çöküşten arınmak için kişi ne yapabilir ? 

Bir kişi içten gelen hakikatin ruhsal ışığını ararsa, o zaman dış dünyadaki karanlığın varlığı çok daha elverişli ve aydınlatıcıdır. Bu nedenle Satürn davası, yargılama sürecini, olayları sembolik olarak Cumartesi ya da haftanın yedinci günü olan 'Yargı Günü'nün efendisi’  haline getirerek getirir.

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın

Gülşen Kayıkcı 
İslami Astrolog