29 January 2018

Ruhsal Astroloji : Doğum Haritasındaki Evlerde Maneviyatı Arama Teknikleri : Seni Maneviyata Yaklaştıran Hayat Sınavları Neler Olacak ?

Ruhsal astroloji genellikle gizli tutuldu ve astrologlar ona dikkat etmediğinden, bu hususta hem ilgili kişinin manevi yönlendirilmesi hem de insanlığın Kova gibi manevi çağa hazırlık amacıyla vurgu yapılmalıdır. Bu nedenle bu yazıyı yazıyorum . Şimdi evlerde ruhaniliği aramanın yollarını konuşacağız . 

Her bir evin etkilerini belirlerken, her evin manevi vaadleri mutlaka değerlendirilmelidir. 

Bunu daha iyi anlamak için, Dört Prushartha iyi anlaşılmalıdır. Daha önce yazmıştım , hatırlamak isteyenler tıklasınlar lütfen . 

Dharma (dinî davranış) (1, 5 , 9 evler) Bu evlerde kişinin maneviyat için kendisinin içsellikle yapacağı feragatlar izlenir. 

Artha (para kazanma arzusu) ( 2., 6. , 10. evler) Bu evlerde kişinin maddesellikten feragatı izlenir. 

Kaama'nın fiziksel olarak hayattan zevk alması (3., 7., 11. evler) Bu evlerde kişinin zevk ve eğlenceden feragatı izlenir. 

Moksha  son kurtuluşa çabalamak (4. , 8., 12. evler) Bu evlerde kişinin açı karşısında sabrı izlenir. 

Birinci Ev

Kendini temsil eden ilk ev, insan hayatının ruhsal tarafının farkındalığının başlangıcını gösterir. İlk evde üç veya daha fazla gezegen varsa, bu gezegenler maneviyata konsantre olurken dikkat dağıtıcıdır. İlk evden, genel olarak barışın keyfini çıkarma arzusu ve vazgeçmenin ilk aşamasının fiziksel tarafı anlaşılır. . 

Bu evlerin her birinin manevi önemini değerlendirirken, bu üçlemeler akılda tutulmalıdır. Yükselen ve yöneticisi kötü yerleştirilmiş ise - sekizinci evde, altıncı evde veya onikinci  özellikle Satürn, Mars, Rahu, Ketu ile birleşim var ise böyle bir durumda sağlık kötü olabilir.

Tek başına, başkalarının hayatında manevi başarıları da içeren herhangi bir başarı elde etmeyi sağlayan sağlam bir sağlıklılık hali kişide olmayacak demektir. Nadiren, kötü sağlıklı ama feragat hissi taşıyan bir kişinin ruhsal yüceltilmesi mümkündür.

İkinci Ev

Aile ortamı, ikinci evin temsil ettiği ev olduğundan bazı ruhsal eğilimleri verir. Dinsel ve manevi geleneklere olan inanç miras ve genellikle ebeveynlerden edinilir. İkinci ev de temsil edilir, bunun yanında konuşmanın evidir, özellikle Jüpiter, Venüs, Merkür konumları ile kişinin gerçeği söylememe veya sahte başlık kullanma eğilimi olup olmadığını incelemek için ikinci ev incelenir. 

İkincisi kazanç, parasal kazanımlar ,para ve hediyelerle yapılan yardım da ikinci evden görülecektir. Bu açıdan onikinci evin rolü daha önemlidir, kişinin kendi maddi kaynaklarından feragat etmesi ve bunu daha çok muhtaçlar için kullanması ile ruhanilik yönü yükseleceğinden , ikinci ev konumu çok önemlidir. 

Üçüncü Ev

İçinde Rahu, Satürn, Mars, Ketu gibi bir felaket gezegeni varsa, cesaret ve cesaret evi olarak bilinen üçüncü ev faydalı hale gelir. Bu durum kendini, güçlü irade ile maneviyata dalmanın kararlılığını gösterir.Üçüncü ev, ayrıca Maharshi Parashara'ya göre, upadesha veya dini vaaz evidir. Üçüncü ev aynı zamanda kısa ziyaretler ve  hac evidir. 

Dördüncü Ev

Binaları temsil eden dördüncü ev, insanın inşa ettiği dini-hayırsever kurumları ve birinin yarattığı güven ile dini, hayırsever ve diğer iyi güven imkânlarını temsil eder. Bir bireyin hayatında, dördüncü ev, manevi hayatını, ritmik düzenlilikte bir yer, ev ya da dernek  gibi sessiz bir ortamda sürdürmek arzusunu temsil eder. Bir dervişin zikir odasını veya nefes kontrolünü temsil edebilir. 

Beşinci Ev

Hindu astrolojisinin önemli bir ilkesi, bir gezegen kendi yönettiği evine bakarsa o ev güçlenir . İbadetleri yapma potansiyelinin gerçekleştirilmesini sağlayan beşinci evin durumu ile çok yakından görülecektir. Kutsal yazıları ve spiritüel uygulamaları okuyarak doğan derin bir spiritüel bilgelik ve ayrımcılık hissi veren görünüm ancak çok güçlü bir beşinci evdir.

Altıncı Ev

Ruhsal bir uygulayıcının hayatında on beş tür dikkat dağıtıcı olur. Çoğu zaman bu, bir insanı arzulanan manevi yola çeker. Bu tür dikkat dağıtıcı şeylerin üstesinden gelmek için altıncı evde bir sonlanma olması  her zaman iyidir. Altıncı evde  evde bir felaket gezegenin varlığı  sağlılık ve engellerin üstesinden gelmek için manevi hayatta konsantrasyon geliştirmeye yardımcı olur.

Yedinci Ev

Bu seks evi aynı zamanda cinsel süblimasyon evidir. Haritada 7. evin gücü gücü arttıkça cinsel şehvet sevgiye dönüşür ve bir ilahi aşık yükselen  ruhsal titreşimlerini hisseder.

Sekizinci Ev

Sekizinci ev gizliliğin evi olmakla birlikte ,  kişinin ruhaniliğini tenha ve dergah türevi yerlerde uygular. Bu evin, kırıklıklarını maneviyat ile tedavi etme ve çekilen  ızdırapları şifalandırma özelliği vardır . 

Dokuzuncu Ev

Beşinci evden sonra tüm astrologların ruhsal gelişim için en büyük etkili olduğunu savunduğu ev dokuzuncu evdir. Ancak, astrologlar arasında dokuzuncu evin mi yoksa beşinci evin mi atalardan gelen manevi değeri için görüleceği konusunda bir tartışma hala var.

Dokuzuncu ev tüm cezaevi, hac ve Allah'a tapınma eylemleri açısından incelenir. Tam ruhsal gelişimin son aşamasını temsil eden evdir, bundan sonra kişi  bir ruhban öğretmen , derviş veya manevi bir rehber olabilir. Bu ev aynı zamanda bir çocuğun ilk öğretmeni olan babayı da simgeler. Ayrıca bir çocuk için Moksha üçgeninin ilk evi olan dördüncü ev, anneyi temsil ettiğinden , bu nedenle annesine hizmet etmek, adi-guru'ya (ilk öğretmene , ilk guruya) verilen hizmettir. 

Dharma üçgeninin sonuncusu olan dokuzuncu ev dini ilerlemenin anahtar notası olan babasına hizmet etmenin önemini göstermektedir. Sonuç olarak, aileleri için zalim olanlar, uygulamalarında ruhsal olarak başarılı olmayı umamazlar. Bu, pek çok modern genç için bir hayat dersi olmalıdır. Ancak bir astrolog harita incelerken bunu göz ardı etmeyi göze alamaz.

Onuncu Ev

Onuncu ev, farkedilen olayların evi. Toplumdaki duruşunu güçlendiren ve bir guru haline gelen bir kişi, yaptıkları işlerle , hatta haksızlıklarla olan kavgası ile  sosyal tanınmışlık kazanır.

Onbirinci Ev 

Maneviyat anlamında, on birinci ev çok muazzam bir evdir. Allah'a inançlı olmak  ve büyük kitlelerin farkındalığını artırmak için yazarlık yapmak için kutsanmış bir evdir. Tüm hayat arzularını gerçekleştirme evi olan on birinci ev,  dindar bir kişinin yüzleşmesi gereken, son varış yeri olan kurtuluşa erişmek için üstesinden gelinmesi gereken son şeylerin evidir. 

Onikinci Ev 

On ikinci ev ve bu evin yöneticisinin  ve Ketu'nun durumu kurtuluşu sağlayan etkilerdir.  Zayıf bir 12. ev tüm maneviyatı yok edebilir. 

Eeeee , bundan ne anlamalıyız ???? 

Özetleyelim , her Ruh Allah'a kulluk etmek için bu dünyaya gelir . Eğer ki sen İlahi  İlk Sevgiliye olan sevgini göstermeyi unutursan , O da sana bazı sıkıntılar ile kendini hatırlatır ve seni kendine yanaştırır. 

Bir doğum haritasında kişi hangi sınavlar ile İlahi İlk sevgiliye yaklaşır , gelin birlikte örnek yapalım... 
Önce bir haritadaki Dharma evleri bulalım : 1., 5., ve 9. evler 


1. ev : Terazi : Yükselen yöneticisi 7. evde . Yükselen yöneticisi  7. Evde ise kişinin eşinin sağlığı konusunda dikkatli olması gerekiyor. Hayatının ikinci yarısında ruh şifası yönlerini  geliştirebilir ve bunu tutkuyla çılgınlığa dönüşebilirler. Hızını alamadan dolaşırlar. Gelgitler yaşarlar  ve ruh halleri daima depresyon ve sevinç arasında değişir. Yabancı ülklerdeki şifa metodlarını araştırabilir ve gerçeğe ulaşmak için sınırsız bir açlıkla bilgiyi ararlar . 

5. ev : Kova : 5. ev yöneticisi yükselende , 5. evin lordu yükselen evde ise kişi yatırımlar ve çocuklar konusunda şanslı olacak. Çocuklarından mutluluk alacaktır. Seçtikleri herhangi bir meslekte kendi bilimsel yeteneklerini kuracaklardır. 

9 ev : İkizler : Rahu bu evde ve 9. ev yöneticisi Merkür 7. evde , 9. ev yöneticisi 7. Evde olduğunda kişi  şansı genellikle evlilikten sonra elde eder.  Soylu ve şanslı bir eşi olacaktır . Evliliği bir oyun olarak değil, daha doğrusu kutsal bir işlev olarak düşünürler.  

Dharma evlerine baktığımızda kişi eşi ve çocukları ile sıkıntılar yaşayarak , maneviyata yaklaşacaktır.  

Şimdi gelelim Artha evlerine :  2., 6. , 10. evler  


2. ev yöneticisi 8. evde , 6. ev yöneticisi 2. evde , 10 ev yöneticisi 6. evde 

2. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda kişi varlıklarını korumak zor olacak. Ailenin üyeleri ile problem yaşama olasılığı yüksektir . Yerlinin duyarlılığı o kadar yüksek ki, duygusal bir tetikleme dahi makul olmayan paniğe neden olabilir.

6. ev yönetisici 2. Evde ise kişi girişimci olacak ve düşmanlarından kendini koruyan dostları ile çevrili olduğu bir yerde yaşayacak. Kıt ekonomik kaynaklar ve finansal koşullar konusunda daima korku içinde olurlar.

10. ev yöneticisi 6. Evde olduğunda kişi yargı, hastane veya cezaeviyle ilişkili mesleklerde parlayacak. Sorumlu görev yapacaklar. Onlar tarafsız olarak bilinir ve yüksek saygıyla karşılanırlar. Çevrelerinde değişiklikler olabilir. Düşmanlar yüzünden başları belaya bulaşacaktır. 

Artha evlerden kişinin maneviyatı için para kaynakları nasıl kullanacağının öngörüsü yapılır . Su grubu burçlarında olan Akrep , Balık ve Yengeç burçlarını incelediğimizde , kişi para kaybaklarını muhtaçlar , anne ve çocuklar ve yaşlılar için kullanacaktır . 

Şimdi de Kaama evlerine bakalım 3., 7., 11. evler 


3. ev yöneticisi 2. evde , 7. ev yöneticisi 8. evde , 11. ev yöneticisi 8. evde 

3. ev yöneticisi 2. Evde olduğunda  yerli veya yabancı kişi, girişimlerini ciddiye almayan tembel veya uyuşuk olabilir.  Hayatın lüksünü yaşamaya doyumsuzdurlar,  savurgandırlar. Kendinden küçükler  ile anlaşamazlar. Asla zamanında gitmezler bir yere . 

7. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi evliliğini daha önceden tanışmış olduğu biri ile yapacaktır.  Şanslı evlilikler yaparlar.

11. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi eşinden daha uzun ömürlü olur.  Kariyerinde  korkunç entrialara maruz kalacak . Onlara güvenli gibi yaklaşan hilecilere ve dolandırıcılara karşı  dikkatli olmalılar. Ancak mesleki çalışmalarıyla ünlü olacaklar. 

Artha evlerine baktığımızda kişi işinden kazandığı ve ailesinden aldığı maddi mirası kaybederek maneviyata daha da yaklaşacaktır . 

Şimdi gelelim Moksha evlerine bakalım : 4. , 8., 12. evler 


4. ev yöneticisi yükselende , 8. ev yöneticisi 10. evde , 12 ev yöneticisi 7. evde 

4.ev yöneticisi yükselende ise kişi her türlü ev konforuna sahip olacaktır, ev ve araç sahibi olacak. Açık sözlü ve bağımsız ve akıllıdırlar. Akademik bir tavırları vardır ve nitelikleri eğitim alanında takdir edilir. 

8. ev yöneticisi 10. Evde olduğunda kişi  anne-babası ile birlikte olma eğilimindedir. Bir kurnaz astın sert rekabeti ile karşı karşıya kalmaları gerekebilir. Herhangi bir problem durumuyla başa çıkma yeteneğine sahiptirler.

12. ev yöneticisi 7. Evde ise kişi sosyal açıdan kendinden daha aşağı seviyede bir eş ile evlenir. Büyük çaba sarf edilmedikçe bu ilişkiyi sürdürmek oldukça zor olur.  Ayrılma her an gerçekleşebileceği için öfkelerini kontrol etmeleri önerilir.

Moksha evlerine baktığımızda kişi kendi statüsünden düşük bir evlilik yaparak ve ailesinin hastalıkları ve ailesinin bakımını üstlenerek sabır sınavından geçerek maneviyata yaklaşacaktır . 

Siz de kendi haritanızda benzer analizi yapabilirsiniz. 

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın
Gülşen


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: