17 February 2020

Vedic Astrolojisinde Gerçek Sen Ve İnsanların Sandığı Sen Üzerine Bir Derleme : Arudha Pada , Maya ve İlizyonLagna yani  yükselen gerçek benliği gösterir. Bununla birlikte, diğerlerinin bir insana yönelik algıları gerçeklikten farklı olabilir. Genellikle, biri başkaları tarafından nasıl algılanması bu madde dünyasında gerçekten kim olduğunuzdan daha önemlidir. İnsanlar tarafından güçlü ve etkili bir kişi olarak algılanan siyasi bir lider, gerçekte bir korkak olabilir ve her zaman şüphe içinde olan kafası karışık bir adam olabilir.

Ancak maddi hayatını belirlerken gerçeklik önemli değildir. Algıların daha fazla önemi var ve algı yönetiminin çok önemi var . İnsanlar onu güçlü bir lider olarak algılarlar ve bu siyasi kariyerine karar verirken çok önemlidir.

Genel olarak dürüst bir insan olarak algılanan siyasi bir lider, gerçekte belki de karakteri çok bozuk olabilir. Genel olarak akıllı bir kişi olarak algılanan bir kişi, gerçekte ortalama bir zekaya sahip olabilir. Akıllı bir kişi sınavlarda puan kaybedebilir ve insanlar onun gerçek zekasını bilmiyor olabilirler.

Biri en ileri gelen özel şirketlerde çalışmış olsaydı, insanlar onun çok bilgili olduğunu düşünebilir. Özel bir  üniversitede baba parasıyla okuduysa dahi , insanlar farklı izlenime kapılabilirler. Fakat insanların algılarının yanlış olması ve aslında o koca koca şirketlerde çalışan adamların aslında sandığın kadar zeki olaması da gerçek bir durum olabilir. 

Bir astrolog bir üst düzey politikacının yada ünlü bir şarkıcının uğrak yeri olursa, insanlar astrologun iyi olduğuna dair bir izlenim elde edebilir. Bir astrolog düşük bir danışan profilini korursa, insanlar ortalama olduğunu düşünebilir. Fakat gerçekte ikinci sınıf astrolog daha çok bilgi sahibi olabilir. 

Yani insanların bir kişi hakkında algıladıkları gerçeklerden farklı olabilir. Bununla birlikte, algılar ve gerçeklik bir astrolog için de önemlidir. Bazı konuları öngörmek için algılamalara ilişkin bilgiye ihtiyacımız var (örn. seçimlerde bir politikacının başarısı,  bir sınavda başarı, ofiste yükselme vb.). Öte yandan, kişiye ait iç meseleleri öngörmek için gerçek benlik açıkça anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, astrologlar olarak  gerçeği algılardan ayırt edebilmeliyiz. Bir insanın gerçek doğasını ve dünya tarafından onun nasıl algılandığını anlamalıyız. Arudha padas, Vedik astrolojisinin çok önemli bir konseptidir ve bu zorlu ve önemli görevimiz için bize yardımcı olurlar.

Bir doğum haritasındaki 12 ev (bhavalar) Arudha pada olarak tanımlanır , ve şöyle yorumlanır. 

İlgili çizelgeyi ve çizelgedeki ilgili parametreyi belirleyin. 

İlgili evin yöneticisinin hangi burçta olduğunu bulun. 
Kova, Satürn ve Rahu'ya aittir. Akrep ise Mars ve Ketu tarafından sahiplenilir. İkili gezegen sahibi olan evler için güçlü olan gezegen alınır .

İlgilenen evin yöneticisinin olduğu burcu bulun, kaç ev uzakta olduğunu bulun . Örneğin, ilgilendiğimiz ev İkizler'de, yöneticisi Merkür  Kova'da ise, İkizler Burcu'ndan Kova'ya işaretleri sayıyoruz ve 9 ev ötede diyoruz. 

Yöneticinin olduğu burçtan aynı sayıda burç sayın ve bitiş işaretini bulun. Yukarıdaki örnekte, Kova'dan 9 burç öteye sayıyoruz ve Teraziye dönüyoruz . 

İstisna: Sayılarak bulunan burç orjinal burçta veya karşısındaki 7. evde ise , 10. ev alınır.
Aksi halde herhangi bir değişiklik yapmayın.

Elde edilen burç  ilgi evinin arudha pada'sını içerir.

Bir evin Arudha pada'sına sadece arudha veya pada da denir. Örneğin, 4. evin arudha pada'sı A4, 9. evin arudha pada'sı A9 olarak gösterilir. 

İki özel durum var : Lagna Arudha pada AL (arudha lagna) - yükselen ev için ve 12. evin arudha pada UL (upapada lagna) olarak adlandırılır.

Yaaa , çok karışık diyenler için şöyle diyorum , örnek yapalım : 

Her ev için yapalım hadi.

Yükselen ev : 
Yükselen Başakta 
Başak yöneticisi Merkür Balıkta ,
Balık başaktan 7 ev uzakta , 
1. ve 7. ev uzaktakilerde 10 ev sonrası alınır , 10 ev sayıyoruz başaktan , 
İkizler 
AL = İkizler 

2. ev 
2. ev terazi 
Terazi yöneticisi Venüs Balıkta 
Balık , teraziden 6 ev uzakta 
Balıktan 6 ev uzak sayıyoruz Aslan 
A2 = Aslan 

3. ev
3. ev akrep 
Akrep yöneticisi Mars Koçta 
Koç , akrepten 6 ev uzakta 
Koçtan 6 ev uzağa sayarsak 1. evde olan başak 
A3 = Başak 

Aynen böyle 12 ev için devam ediyoruz  . 

Peki bunca şeyi neden yaptık ?

Lagna gerçek benlik halini alırken, arudha lagna (AL) kendilikle ilişkili mayayı yani ilizyonu, yani başkalarına gösterdiği yönünü gösteririr. Bu, kişilerin diğerleri tarafından maddi dünyada nasıl algılandığını gösterir. Özünde çekingen ve karışık olan  bir birey, dünyada güçlü bir lider olarak algılanabilir. Bu durumda, bu, kişiliğiyle ilişkili maya ve AL ile gösterilir. 

Arudha lagna, maya, illüzyon, algı ve izlenimlerle uğraştığından, çeşitli materyalist şeyleri değerlendirmede çok önemlidir. Örneğin, Parasara ve Jaimini, AL'den gelen 11. ve 12. evlerin mali kazançlar ve harcamalar gösterdiğini öğretti. AL'den 3. ve 6. evlerde gerçekleşen doğal afetler, düşmana şiddetle vuran cesur bir kişi olarak algılanan birini gösteriyor. Bu gibi izlenimler çoğunlukla maddi açıdan başarılı kişiler hakkında oluşturulduğundan, AL'den 3. ve 6. aylardaki malefikler cesur ve maddi açıdan başarılı sonuçlar verir. AL'den 3. ve 6. evlerde doğal fayda sağlayanlar çok yumuşak ve halka açık davranışlarda bulunurlar. Böyle bir kişi başkalarıyla cesurca savaşmaz. Bu kombinasyon genellikle yumuşak huylu insanlarda bulunur.

D-10'daki lagna'dan 10. ev, kişinin toplumdaki gerçek davranışını gösterir. Bu kişinin kariyerini ve kişinin karmasının gerçek doğasını gösterir. D-10'da AL'den gelen 10. ev, kişinin toplumdaki davranışına ilişkin algıları gösterir. Birinin kariyerindeki statüsüyle daha fazla ilgilenir.

Örneğin, 1. ev kendini gösterir. Lagna'daki ilk ev kendine özgü olmakla birlikte, arudha pada (AL) kendilikle ilişkili mayayı temsil eder. Bu, kişinin  maddi dünyada nasıl algılandığını gösterir. 

D-16'daki 4. ev, araçtan gelen mutluluğu gösterir. Bir aracın kişiye vereceği gerçek mutluluğunu gösterir. D-16'daki 4. evi etkileyen faydalı görünüm , araçlarından memnun olan birini gösteriyor.  Dolayısıyla D-16'daki A4'ü etkileyen gezegenler, bir kişinin sahip olduğu fiziksel araca ışık tutuyor. 

D-24'de, 4. ev öğrenme ve eğitimle uğraşıyor. D-24'deki A4, öğrenme ile ilişkili maya (yanılsama) ile ilgilidir. Dolayısıyla D-24'te A4, okulun veya üniversitenin ve öğrenimin yapıldığı ortamı gösterir. Genellikle, insanların birinin öğrenimi hakkında ne gibi bir izlenim bırakacağına karar verir bu görünüm . 

Benzer şekilde, D10'daki A10, kişinin karmasına ilişkin mayayı (eylem - kariyer). Birinin mesleğinin gerçekleştiği yer ve çevre temelinde kişinin kariyeri hakkında bir izlenim oluşturuyoruz. D10'daki A10, birinin işyerini gösterir.

D10'daki A10'da Mars'la birlikte olan biri, dinamik yerlerde veya mühendislik şirketlerinde çalışabilir. D10'daki A10'da Jüpiter ile birlikte olan biri, bir üniversitede ya da kolejde ya da bir mahkemede ya da bir tapınakta çalışabilir.

Jyotish'te kullanılan önemli bir arudha pada, 12. evin arudha pada'sı olan upapada lagna'dır (UL). Bu, birinin evliliğini ve eşini gösterir. UL'deki gezegenler, sahip olacağı eşi ile ilgili ipucu verir. Örneğin, UL'deki Merkür , akıllı (iyi olduğunda) veya kararsız (kötü olduğunda) eşi gösterebilir. UL'deki Ketu, manevi (iyi olduğunda) veya kısa süreli (kötü olduğunda) eşi gösterebilir. UL'deki Güneş , saygın bir aileden büyüleyici bir eş gösterebilir. Aynı zamanda yetkili bir eş gösterebilir. UL'deki Mars, güçlü ve azimli bir eşi (iyi olduğunda) ve kavgacı bir eşi (kötü olduğunda) gösterebilir.

UL'den 8. ev, evliliğin ömrünü ve UL'den sonra gelen 2. ve 7. evler evliliğin sonunu gösterir. Mars, Satürn gibi Malefikler bu evlerdeki düğümler evlilik ve hatta boşanma sorunlarına neden olabilir.

Eşin doğası ve evliliğin uzunluğu iki farklı konudur. Mars ve Satürn UL'de ve Jüpiter UL'den sekizde ise tartışmalıda olsa ve ortalama bir eşle uzun bir evlilik gösterebilir. Jüpiter, UL'den, Mars'ta ve Satürn'den sekizinci sırada ise, birinin asil bir eşi olabilir, ancak evlilik hayatı çok kaba ve acı verici olur ve boşanma bile olabilir. Böyle bir durumda, Satürn ve Mars'ı desteklemek yardımcı olabilir 

3. ev bir kişinin cesaretini gösterir. Lagna'daki 3. ev ve Mars'taki 3. ev bir kişinin gerçek cesaretini gösterirken, 3. evde AL'in ne kadar cesur görüldüğünü gösterir. Buna ek olarak, A3, kişinin cesaretini çevreleyen mayayı gösterir. İnsanların birinin cesareti konusunda algılarını yönlendiren şeyin göstergesi. Sahip olduğu silahlar bu algıları yönlendirir ve A3 bir silahını gösterebilir.

Bunun gibi diğer evler ile ilgili maya yani ilizyonunuzu , yani insanların seni nasıl gördüğünü izleyebilirsin . 

Arudha paday'ı yorumladığımızda, dünyaya kişinin  nasıl bir izlenim bıraktığından bahsediyoruz.

Dünyadaki algıları yönlendiren şeyler, yaşadığımız dünyaya göre farklı olabilir. Bir yerden diğerine, bir yaştan diğerine ve bir sınıftan diğerine önemli derecede değişirler. Arudhların akıllı kullanımı, kişinin dünyasını anlamak için iyi bir astrolog olmak gerektirir.

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın
Gülşen


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: