04 February 2020

Doğum Haritasında 8. Ev : Yüksek Bilgelik İçin Hangi Acılar İle Yüreğin Kavrulduğunda Allah'a Ulaşacaksın ?


Vedic astrolojsinde sekizinci ev, yaşamı, yaşamın sonucu, ayrılmış hayat süresince yaşanan ölüm mirasını, bırakılacak mirası, alınacak mirası, sigorta, armağan, ikramiye gibi ekstra kazançları , ortaklı kazançları simgeleyen "ölüm evi" olarak da adlandırılır. 

Güvensizliğimizi güçlü noktalara dönüştürmek bu evin işidir , bir kısım meslaktaşlarım bu evi "boşluk ya da kusur evi " olarak da adlandırıyor. Ölümümüz ve bitişimiz, hayatın sonlanışı , güvensizliklerimiz karşısında, ihtiyaç ve korkularımızla karşı karşıya olduğumuz yer burasıdır.

Sekizinci ev aracılığıyla yaptığımız değişiklikler, bizi benliğimizin gizli bölümlerine daha derinden bakmaya ve yaşamı keşfetmeye zorluyor.

8. ev maneviyatın engin bir evi . Ölüm ve dönüşümler öyle hemencik  birkaç kelimeyle çözülmez, o kadar kolay değil malesef . Doğru ifade şu , kesinlikle çok fazla anlayış gerekli , yalnızca yaşayabildiğimiz bir şey gizli kalmıştır , saklıdır ve bu sırrı fark ettikten sonra  dünyayı algılayabiliyoruz . Bu bilginin ötesinde biraz deneyim tabanlı bir uygulama gibi düşünelim. Kaderde yeraltında gizli veya gömülü olandan keşfetmemiz gereken şey, öyle gizli ve saklı ki deneyimlemeden farkına varılmayan türden bir kadım bilgi. 

Kaçınma, inkar ve korkularımızı üzerinde yaşadığımız duygusal kaosa, hatalara ve saplantılara karşı göstermeye yönelik çabalardan, nüfuz edici bilgeliğe ve içgörüye götüren ölçülü ve gerçekçi bir araştırma sekizinci evin Evrim süreci diyoruz.

Akrep'in karaka evi , yani "Gizem, ölüm, dönüşümler, öğrenme ve acılar ". 8. evin özü, bilgeliğin 9. evinde ortaya çıkan daha derin dönüşümleri anlamada yatıyor. Bunu yapmaktan önce ve bunu yapana kadar bilgelik ve yüksek felsefe deneyimleyemeyiz. Her Ölüm ve Şiddet, toplumun yararı için gizlenen bazı yüksek öğrenim ve yüce öğretilere sahiptir . 

8. evle bağlantılı derin acı ve dönüşümleri fark edene kadar ve daha önce yaşamamışsak, 9. evde görülen yaşamın daha yüksek bilgeliğini ve felsefesini anlayabilen bir filtrelenmiş ruh haline gelemeyiz. 9'uncu evden sonraki 12. ev olan 8. evimizin bize mesajı şudur :  önce borçları filtrele, üzerindeki tüm kul hakkından kurtul  sonra da dindar ol  ve saf ruh ile Allah'a takva ile bağlantı kur, bağlantının nihai ve en gerçek kısmı ise ölüm...

Sekizinci evin bedenimizde simgelediği alan ise cinsel organlar, özel bölgelerdir, çünkü sekizinci ev en savunmasız ve korunmasız kaldığımız , en mahrem hissettiğimiz yerdir. Yine de, hayatın kendisini yaratan ise bu organlar değil midir  . Babamızın mahremi ile annemizin mahreminin buluşmasından olmadık mı ? Birçok yönden, yarattığımız bu hayat, korku ve güvensizliklerimizin derinliklerinden onları güçlü noktalara dönüştürme kapasitemizden kaynaklanmaktadır, yoksa ki yeni canların dünyaya gelmesine nasıl cesaret ederdik ?

Sekizinci ev kaybetmeden korktuklarımız , genel olarak korktuklarımız , katiller , kontrol edemediğimiz şeyler , astrologlar, hipnotizma uzmanları , terapistler ve sigorta acentelerini de temsil eder. 

Sekizinci evin faaliyet alanları güvensizliğimizin güçlendirilmesi ve yaşamın daha da derin gizemlerinin keşfedilmesidir. Hipnoterapi, danışmanlık, şeytan kovma, her türde dönüştürücü çalışma sekizinci evle ilgilidir. Veeee "Ölüm".

Sekizinci evin simgelediği  alanlar ise mezarlıklar , iflas  ve icra büroları , mahkemeler , afet bölgeleri, zindan, karanlık yerler , danışman ofisleri , psişik medyumların evleri  veya astrologlar ın bürolarıdır .

Sekizinci ev ayrıca silahlar ve diğer tehlikeli şeyleri, tarot kartlarını, astroloji haritalarını , sigorta poliçeler ve DNA ile aktarılan genetik kalıtımı da temsil eder. 

Satürn sekizinci evin göstergesidir - karaka ,  çünkü kayıpları önlemek için olayları ciddiye almaya ve dikkatli olmaya ihtiyaç göstermemiz gerektiğini hatırlatır bizlere . 

Hayatta gizli, şok edici, skandal yaratıcı , aldatıcı ve beklenmedik olaylar, sekizinci evin içinden geçiyor. Bitiş, zayıflık ve en derin korkularımız, bu ev aynı zamanda ikinci kurtuluş evi - moksha ve başka bir kişi aracılığıyla özgürlüğü aradığımız yer .

Sorunlarımızla yüzleşmek için cesaretimiz varsa, bu tamamen yaratıcı bir evdir. Sekizinci evde yaşadığınız sıkıntı, bizi acı içinde batmak üzereyken bir şekilde rahatlatacaktır. Bir insanın en derin hataları ve en karanlık sırları burada görülebilir. Nihayetinde sekizinci evi nasıl idare ettiğimiz, hayatımızdaki büyümenin ne kadar olduğu -  ne kadar olgunlaştığımıza - ve kişisel felsefemize bilgelik ve anlayışla ne kadar fazla bilgi kattığımıza göre verimli olur yada zararlı olur. 

Birçok yönden bu ev, diğer insanların etrafındaki olgunluğumuzun deposudur. Ölümün etrafındaki olgunluğumuzu sevdiklerimizi kaybettiğimizde gösteririz. Kıskançlık, korku gibi ortaya çıkan ilişkiler ve gölge konularında olgunluğumuzu gösterir. Bu durum ayrıca güvenlik açıklarına nasıl tepki verdiğimizi de gösterir. Mesela - aldatma, yalan söyleme ve ihanet, cinayet ve ruhumuzun daha karanlık kısımlarının birçoğunun tohum kökenleri sekizinci evdedir.

Çoğumuz için, en derin yanılsamalarımız başkalarından yani yedinci evden gelir. Bu yanılsamalar sekizinci evde parçalanır, gerçeklerle yüzleşiriz . Bu aşamada kalanlar , gerçeklerler yüzleşemeye cesareti olmayanlar çocukça bir masalın içinde zaman tüketirler. 

Ortak paralar , ortak kaynaklar ile ilgili meseleler  ve illüzyonlar gerçeğe dönüştüğünde veya sizi kurtaran o  yanılsamalar tükendiğinde , gerçekler karşınızda dimdik durduğunda tam olarak nasıl karşılık vereceksiniz? İşte busoru 8. evden cevaplanır. 

8. evden aşağıdaki konuların cevaplarını alarız , sizin için pratik bir liste yaptım . 

 • Ölüm sebebini ,  
 • Bir kişinin hayatını kurtarmak için asi gelmek zorunda  kalacağı zorlukları ve engelleri 
 • Derin çalışmalar ve araştırmalarda kişinin ilgisi
 • Bir kişinin hayatının uzunluğunu veya ömrünü
 • Miras yoluyla kazançları 
 • Gizemler ve bilinmeyenlere olan ilgiyi 
 • Son nefesine kadar görebileceği sefalet ve önsezileri 
 • Ayrıca, kişinin son vizyonuna sahip olduğu yer 
 • Aynı zamanda bir kişinin arayışının derinliği
 • Boşanma hakkında bizi bilgilendirir ve yerlilerin evlilik hayatında ayrılır.
 • Bireyin kazanması gereken güç seviyesi hakkında bir fikir verir ve 
 • Evlilik yaşantısının engelleri anlatır 
 • Dış genital organlar, kronik hastalıklar, ekstremite kaybı ile ilgili bazı sağlık sorunları ile ilgili bilgileri ortaya koyar.

Sekizinci evden karar verilen diğer hususlar , ölüm. ömrün sona ermesi,  miras, irade, sigorta, emeklilik ve bağış, kazalar, boğulma, ateş veya intihar sonucu ölüm; hayal kırıklığı, düş kırıklığı, yenilgi, kayıp ve tıkanıklık, hırsızlık, soygun, kronik hastalıklar.


Sekizinci evde gezegenlerin etkilerine bir göz atalım .

Güneş sekizinci evde hayatın derin sırlarını keşfetmeye konsantre çaba olacaktır demektir. Bu, gizli görüşmeler ve zihin ve psikolojinin doğasını anlamak için büyük ilgi uyandırır. Hipnoterapi ve diğer çeşit derin, keşif çalışmaları gibi yöntemler gösterilebilir. Bu yerleştirme işleminde şifacı olmanız için büyük bir kapasiteniz var . 

Ay sekizinci evde kişinin zihnine psikolojik korkular getirmek eğilimindedir. Ani ve beklenmedik kayıplar, en kolay acı hissettiğimiz ve en savunmasız olanın başladığı Ay için genellikle zor olur. Genellikle bu kişilerin anneyle zor bir ilişki vardır ve korku ve kaos ile samimiyet beklentisi vardır. Bununla birlikte, bu güçlükler genellikle kişiyi okült ile derin bir ilgileri zorlar ve genellikle şifacılar, astrologlar vb.

Sekizinci evdeki Mars en tehlikeli yerleşim yerlerinden biri olabilir, çünkü Mars kararsızdır ve sekizinci evde hatalar ile korkunç sonuçlara neden olabilir. Kişi bu yerleşime çok dikkat etmeli ve yavaşlamayı öğrenmelidir. Bunun ötesinde, duygusal zayıflıklarımızı ve zayıf noktalarımızı güçlendirmek için çok fazla enerji biriktirilecek. Dövüş sanatları, spor ve rekabet genellikle bu yerleşimde ile görülür.

Sekizinci evdeki Merkür , özellikle delici bir düşünür ve yazar  yaratabilir. Merkür'ün esnek doğası sekizinci evin dönüşümünü destekleyebilir. Genel olarak, Merkür dönüşüm ve değişim gezegeni, sekizinci ev de öyle. Yine de sekizinci ev acı verici bir dönüşüm ve Merkür esneklik ve dönüştürücü kolaylıkla ilgilidir. Bu davada kendini ifade etmek çok önemlidir.

Sekizinci evdeki Jüpiter , gerçekten korkuyla bu noktaya iyi değerler, ahlak ve davranış getiren bir vesile ile yükselir. Sekizinci ev felsefelere götürür ve daha derin araştırmalar yapar, Jüpiter felsefenin gezegeni olmutur burada. Sekizinci ev Jüpiter'li bir kişi, gizli konular hakkında mükemmel bir öğretmen ve rehber olma potansiyeline sahiptir.

Sekizinci evdeki Venüs genellikle daha sorunludur. Özellikle cinsel taciz potansiyeli ve arzularımızın çok yüksek bir fiyata gelmesi mümkündür. Venüs'ün arzuları bizi genel hatalara götürür ve sekizinci ev sonuçları yüksektir ve genellikle acı vericidir. Evrimleştiğinde, bu, çok sevecen ve hizmet odaklı yerleşime veya cinsel şifacıya yol açabilir, ancak arzular iyi yönetilmelidir.

Sekizinci evdeki Satürn , bu tehlikeli yaşam alanına dikkatli ve ihtiyatlı bir doğa getirir. Elbette, bu anlamda, Satürn sorunlardan kaçınmamıza yardımcı olmak için oldukça iyidir. Ayrıca sekizinci ev bize meydan okuyacak ve korkutacak, Satürn korkularımızın gezegeni. Bunu korkunç bir yer haline getiriyr 8. ev .Bununla birlikte, Satürn ayrıca pratik, gerçek ve ne olduğunu kabul etmekle de alakalıdır. Bu, sekiz evin büyük bir bölümüdür, umduğumuz, ne istediğimiz vb. konusunda olgunlaşmadıkça, olaylarla olduğu şekilde barış yapmaktayız. Hayatın acılı gerçekleri, onlarla barış yaptığımızda gerçekten acı verici değildir . Bu Satürn'ün doğası.

Rahu sekizinci evde tehlikeli bir yerleşim olabilir. Mars'a benzer şekilde, Rahu acele ve düşünülerek davranmamız gereken yerdir. Sekizinci evde bu durum büyük felaketlere ve sonuçlara yol açabilir. Dikkatli olunması ve özellikle de sıkıntılı olduğunda yavaşlanması gerekir. Bununla birlikte, bu yerleşim ile gizlenmiş gizemli alanlar üzerinde bir saplantı olur. Böylece, epey metafizik ilgi olacaktır.

Sekizinci evdeki Ketu , daha istikrarlı ve maddi bir varlık yaratmayı tercih eden kaos ve yaşamın tehlikesinden çekilenleri gösterir. Genellikle kaotik bir çocukluk ya da geçmiş vardır. Yaşamın kırılganlığından haberdar olmakla birlikte, istikrar ve yapının geliştirilmesine olan ilgimiz daha fazladır.

Sekizinci eve biraz daha derin bakalım . 

Beş ile sekiz arasındaki evler , başta başkalarıyla olan ilişkimiz olmak üzere duygusal benliğimizin gelişimi için bir yapı sağlar. Başkalarıyla olan ilişkimizin en yüksek gerçeği ve yaratıcı özümüz, beşinci evin evi ve yaratıcılığından gelir. Bu, çok iş üretir ve altı evin yoğun çabalarını gerektirir. Sevdiğimiz şeylere hizmet etme isteğine dayanarak, ilişkilerde ve işte yedinci evin en yüksek arzularını yerine getirebiliriz. Başkalarıyla olan bu derin arzular ve dolaşmalar, sekizinci evin korkularını, güvensizliklerini, kıskançlıklarını ve kayıplarını ortaya çıkarır ve bu da bilinçliliğimizin evrenselleştirilmesi ile bir sonraki büyüme evresine götürür.

Kendiliğinden gelişen ,  kendi kendine düzelten bir süreç beş ile sekiz evler arasında ilerler . En sevdiğimiz şeyler (Beşinci Ev) en çok eser yaratır ve en fedakarlığı ve gayreti gerektirir (altı ev). Bu işi yapmaya istekli olduğumuz şey, bizi arzuladığımız insanlarla (yedinci Ev) bağlar. Bu yedinci konut etkileşimlerinin yoğun karşılıklı ihtiyaçları, sekizinci evin en derin korkuları, kırılganlıkları ve streslerini uyandırıyor. Böyle bir korku ve kırılganlıkla karşı karşıya kaldık, başkalarına karışmadan önce (yedinci ev) soru sormakta tereddüt ederiz.  Bu tereddüt bizi savaşta daha dikkatli olmaya ve kazanmaktan çok hizmet etmeye istekli olmaya zorlar (yedinci ev). Hizmet sunmaya olan bu isteklilik, başkaları ile ilişkimizde kim olduğumuzu ve hepimizin Allah'ın kulları  (5. ev) olduğunu gösteren daha yüksek bir anlayışı uyandırır.

Beş ila sekiz ev arasındaki bu evrim süreci, duygularımızla ve diğerleriyle daha derin ve daha derin farkındalık düzeyleri açtığımız için hayatımız boyunca devam eder.

Sekizinci evin yöneticisnin evlerde olsuğunda bize neler gösterdiğine daha önce değişmiştik. Unutanlar tıklasınlar . 

Peki 8. evde diğer ev yöneticileri varsa ne olur ? 

12. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi kendi çevresinde ünlü olacaktır. Lüks bir hayat sürmek için çok para harcayacaklar ve birçok çalışanı olacaktır. Önemli bir kişinin mirasına sahip olurlar. Psişik bilimlerle ilgilenirler. Onların dürüstlükleri ile tanınırlar ve gaybı hediysi sahibi kişiler olarak tanınacaklardır. Az harcama yaparlar ve  manevi ilerleme yaşarlar.

11. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi eşinden daha uzun ömürlü olur.  Kariyerinde  korkunç entrikalara maruz kalacak . Onlara güvenli gibi yaklaşan hilecilere ve dolandırıcılara karşı  dikkatli olmalılar. Ancak mesleki çalışmalarıyla ünlü olacaklar. Uzmanlık sahibi kişilerin peşinden giderler. Çalışma alanlarında rekabet ve düşmanlıkla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

10. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda kişinin kariyerinde değişiklikler veya molalar beklenebilir. Her neyse, değişiklikler olsa da mesleğinde muhteşem bir statüye sahip olacaklar. Onlar, mistik olur ve göksel yolu seçebilirler. Onlar uzun ömürlü olmakla kutsanmışlardır.  Onlar asil fikirli ve yüksek ilkelidirler. Gençler ve iş ortakları  tarafından takdir edilirler.  Kişi  mesleğinden  yüksek kazançlar elde eder. Kardeşleri de başarısı için onlara destek olur.

9. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda kişi babasından ayrılmak zorunda kalabilir. Kardeşlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalırlar.  Mali servetleri sabit kalmaz. Şüphesiz onlar çok iyi satış elemanlarıdır. Onlar din ve din kurumları ile alay eder. Evlilik hayatında sürekli heyecan beklerler ancak bulamazlar.  Çocukları ile ilişkilerinde  problem çıkarabilir.

8. ev yöneticisi 8.evde olduğunda kişi muazzam uzun ömürlülük kazanır. Skandallarla ve hatta eleştirilerle yüzleşmek zorunda kalabilirler. Eşinin aktif desteğine sahip olurlar. Erken yaşlarda babaları ile bir kriz yaşamak zorunda kalacaklardır. Kıskanç hikayeler icat edip onlar için problem yaratacaktır. Ancak eşlerinin aktif desteğiyle bunları aşacaklardır. Kendi kontrolleri olacak. Düşmanları sabırlarını deneyecek kadar çok şey isterler. Aksi halde etik olmayan ve günahkâr eylemlere maruz kalabilirler. İnsanlar düşmanlarının ağlarından nasıl kurtulduklarını merak edecektir.

7. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi evliliğini daha önceden tanışmış olduğu biri ile yapacaktır.  Şanslı evlilikler yaparlar. Kendilerine göre daha sıradan olan eşler ile daha mutlu olurlar. Eşleri çok zeki olacağından , eşlerine kül yutturamazlar. Hele ki maraz yaratmaya meyilli bir eşi olur , aman dolambaçlı yollara girmeyin , kaybedersiniz.

6. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi ortaklarından düşmanlık görür. Hakettikleri saygıyı göremeyebilirler. Düşmanların entrikalarına tabi olabilirler, hatta suikasta da uğrayabilirler.

5. ev lorsu 8. Evde olduğunda kişinin çocuklardan beklediği mutluluğu beklenen standartların altında olacaktır. Öksürük ve akciğer rahatsızlıkları olabilir. Diktatörlük eğilimindedirler ve bu mizaçları çocukları üzerinde olumsuz bir etkisi gösterir. Ebeveynlerinden kalan mülkiyetlerini muhafaza edemezler. Yatırımlara atlamak konusunda dikkatli olmalıdır , çünkü kaybetmeye meyillidir. Kumar yarış kurslarından ve borsalarından uzak durun.

4. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda eğitim sorunları olur. Çocuklukta zorluklarla karşılaşma ihtimalleri yüksektir. Annelerinden büyük ilgi gören kardeşlerini imreniyorlar. Çok azimlidirler. Babalarından erken yaşta ayrılabilirler.  Bazı arkadaşları düşmana dönüşebilir. Bazı amca ve teyzeler de. Ev ve araç konularında sorunlar yaşayabilirler.

3. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi ipleri elinde tutma ve herhangi bir yetki almadan , alttan alttan işleri yönetme eğilimindedir.  Temel olarak fedakârdırlar ve sevdikleri için ölmeye hazır olabilirler. Davranışları dürüstlük ve samimiyet üzerine kurulmuştur ve iyi niyetle çalışırlar. Altın kalbi olmasına rağmen suçlu gibi davranır insanlar onlara , iyi niyeti nedeniyle hep üzülürler.

2. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda kişi varlıklarını korumak zor olacak. Ailenin üyeleri ile problem yaşama olasılığı yüksektir . Yerlinin duyarlılığı o kadar yüksek ki, duygusal bir tetikleme dahi makul olmayan paniğe neden olabilir. Servetlerini kaybetme ihtimalleri yüksektir. Kişinin  miras zenginliklerini korumak için ekstra çaba göstermesi gerekir.  Akrabaları düşmana  dönüşür. Evde huzur bulamaz. Öfkeli ve kızgın olduğunda iğneleyici ve kırıcı konuşabilir.

Yükselen yöneticisi 8. evde ise kişi  mükemmel akademik yayınlara sahip bir akademisyendir. Sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerekir . Kumar oynamaktan ve spekülasyondan kaçınmalıdırlar. Okültizme sevgi ve ilgi duyarlar. Başkalarına karakterlerini sorgulama şansını verebilirler. Talihsiz olaylar yaşarlar. Meditasyon ve duadan ziyade uyuşturucu, alkol ile gerginlikten kurtulmaya çalışabilirler, bu stres giderme eğilimlerini kontrol edilmelidirler. Aile üyelerinin birçoğunun ölümüne tanık olabilirler.

Hahahaha , şükürler olsun , yine yaptım kafaları bir milyon . Şimdi örnek zamanı ...


8. ev boğada , Güneş ve Mars burada , 8. ev yöneticisi Venüs 10. evde , 11. evin yönetcisi 8. evde , 7. evin yöneticisi 8. evde , 2. evi yöneticisi 8. evde 

Hımmmm , 8. ev güneş , şifacı olmanız için büyük bir kapasiteniz var 

8. evde Mars , Mars kararsızdır ve sekizinci evde hatalar ile korkunç sonuçlara neden olabilir. Kişi bu yerleşime çok dikkat etmeli ve yavaşlamayı öğrenmelidir

8. ev yöneticisi 10 . evde ; 8. ev yöneticisi 10. Evde olduğunda kişi  anne-babası ile birlikte olma eğilimindedir. Bir kurnaz astın sert rekabeti ile karşı karşıya kalmaları gerekebilir.

11. ev yöneticisi 8. evde , Kariyerinde  korkunç entrikalara maruz kalacak . Onlara güvenli gibi yaklaşan hilecilere ve dolandırıcılara karşı  dikkatli olmalılar. 

7. ev yöneticisi 8. Evde ise kişi evliliğini daha önceden tanışmış olduğu biri ile yapacaktır.  Şanslı evlilikler yaparlar. Kendilerine göre daha sıradan olan eşler ile daha mutlu olurlar.

2. ev yöneticisi 8. Evde olduğunda kişi varlıklarını korumak zor olacak. Ailenin üyeleri ile problem yaşama olasılığı yüksektir . Yerlinin duyarlılığı o kadar yüksek ki, duygusal bir tetikleme dahi makul olmayan paniğe neden olabilir. 

8. ev burada kişiye diyor ki kariyer hayatında dikkatli ol , hilecilere karşı kazırlıklı ol , maddi kazıklar yemen de olası ama seni şifacı yapacağım . 

Peki sende durumlar nasıl ? 8. evin seni yüksek bilgelik için hangi acılar ile dönüştürecek ?Hangi açılar seni Allah'a yakınlaştıracak .  

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın
Gülşen


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: