11 December 2018

Doğum Haritasında Dokuzuncu Ev : Allah'ın Lütfüna Yakınlaşma Evi Sana Ne Demek İstiyor ?


Klasik astrolojide dokuzuncu Ev genellikle Felsefe Evi olarak anılır. Bu temayla tutarlı olarak, dünyamızı keşfederek, bizim için mevcut olan her şeyi kavramaya başlıyoruz. Ancak Vedic astrolojisine ise Allah'ın lutfüna açık olma kapasitemiz olarak tanımlanır.

Şans, zenginlik, manevi değerler ve öğretmenler, Allah'ın zarafetinin bir parçası olarak hayatımıza akmaktadır. Bu evden iyi bir öğretiyi tanıma ya da  yeteneğimizi gösteriyoruz.

Yüksek öğretim sayesinde, dünyamızı geliştirecek kavram ve kuramları anlamaya yönelik umuda sahibiz. Felsefe olsun ya da psikoloji olsun, dokuzuncu evi, keşif yolculuğuna çıktığımızı hatırlatıyor. Bu yol boyunca ideallerimizle yüz yüze geleceğiz ve etiğimizi daha da şekillendireceğiz. Yaşamı daha net anlamak için bir diğer yaklaşım ve daha da önemlisi, bilinmeyenlerin maneviyata aktarılmasıdır. Dokuzuncu Evin anahtarı, bizden daha büyük olanı ve dünyamızı anlamak ve kabul etmektir.

Ne yazık ki sahip olduğumuz şey karşısında her zaman mütevazi olmayabiliriz. Yaşamdaki olasılıkların somut bir şekilde anlaşılması acımasız hırs ve açgözlülüğe ve benliğin aşırı yayılmasına neden olabilir. Bu iblisleri toplumda en etkili şekilde yüzleştirmek için kanunlar koyuyoruz. Bu kanunlar, o toplumun düzenli ve pozitif büyümesini sağlar. Aynı şekilde, felsefe ve din, odak noktayı ve amacı, üretken bir topluma eklemeye yardımcı olur.

Dokuzuncu ev anlam, amaç ve felsefe özünü içerir. Öğretmenler, rahipler, avukatlar, danışmanlar, gurular ve her türlü uzmanlar dokuzuncu evle alâkalıdır ve ayrıca " Baba".

Öğretmenlik, önde gelen seminerler, öğretmenlerden öğrenme, felsefeyi tartışma, vaaz etme, diğerlerini hakikat ve doğruluk yönünde yönlendirmek dokuzuncu ev aktiviteleridir. Dua aetmek , ibadet etmek, meditasyon dokuzuncu ev faaliyetidir.

Dokuzuncu evle bağlantılı vücut kısmı kalçanın ve kalça kaslarının sırtımıza bağlandığı kısmıdır. 

İbadethaneler, mahkeme salonu, yatırlar, türbeler , öğrenme yerleri , yüksek örenim kurumları, kutsal çevre veya durum ve bunun ima ettiği otorite, saygı ve bilgelik dokuzuncu ev konularıdır. 

Kürsü, podyum, yazı tahtası , kara tahta, kutsal alanlar, tütsü, ibadet için kullanılan çiçekler dokuzuncu eve ait simgelerdir. 

Jüpiter, dokuzuncu ev faaliyetlerinin göstergesi olarak, bir doğruluk, anlam ve amaç duygusu gösterir.

Üçüncü Dharma evi olarak, en yüksek Dharma'mızın, sadece hayatımızı değil, çevremizdeki insanları bilgilendirdiğimiz alanı gösterir dokuzuncu evimiz. Dünyamızı şekillendiren ve bizim etkilendiğimiz en yüksek ilkeler dokuzuncu eve dahildir. 

Dokuzuncu evin içinden çıkan gerçeğin seviyesi kişisel değildir ya da başkaları ya da kendi duygularımızla ilgili değildir, yaşam boyu süreklilik , yüksek etik değerlerimiz ile ilişkilidir. Sekizinci evin ardından gelir, bizim ölümümüzle yüzleşmek zorunda olduğumuz ve kontrolümüzün olmadığını anladığımız yer. Sekizinci evin acılı farkındalığı ve hatta terörü en derin ve rahatsız edici sorulara en yüksek cevapları aramamızı zorlarken , İlahi gerçeğin farkına vardığımız alan ise 9. evdir. 

Dokuzuncu evde veya haritada dokuzuncu evin yöneticisinin konumlandığı alan yaşanan zorlukları  gösterir. Örneğin, terörizm ve manevi terk etme dokuzuncu evle alâkalı. İkisi de doğruluk duygusuna dayalı belirli bir eylem gösterir.Bu eylem eninde sonunda İlahiye ulaşmaktır .  Dokuzuncu evin en derin krizleri, hiçbir cevabım veya umudumuz olmadığında intihar veya tamamen umutsuzluk gibi şeylere yol açmaktadır.

Felsefi varlığın  bir yerinden, yaşamın nihai sorularına cevap bulmak için tüm dini yollara ve insanın yaptırdığı yasalara hakim olmak , dokuzuncu evin evrim sürecidir. 

Doğum haritasının dokuzuncu evinden aşağıdaki konuları inceleriz: 

Dokuzuncu  ev kişinin manevi ve felsefi cephesini vurgular , kişinin fantezi ve görselleştirme düzeyini anlatır , aynı zamanda kişinin maneviyat seviyesini ortaya koyar , kişinin ibadet ve haclara yönelik eğilimi hakkında bilgi verir.

Güçlü 9. eve sahip insanlar genellikle bilge ve vaiz rollerini tercih eder.

Dokuzuncu ev , kişinin yerli , yabancı ve uzak yolculuk olanaklarını yansıtır.

Kişinin uçan gizemlilere eşlik etme şansı üzerinde büyük ipuçları verir.

Bu ev  kişinin kaderine ulaşma şansını araştırır , kişinin karmaları hakkında bir fikir verir.

Dokuzuncu ev  bize servet seviyesini bildirir.

Ayrıca uyluk ve kalçalar gibi bazı sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi verir.  

Özetlersek dokuzuncu evden, bilgelik ve ilahi ibadet; felsefe, dini ve felsefi inançlar, meditasyon, sezgi ve öngörü, ibadet yerleri, fedakarlıklar ve sadakati, baba, öğretmen (Guru), yüksek öğretim, torun, hayal ve vizyonlar, dizler, ruhlarla iletişim, uzun yolculuklar, yolculuk, hava yolculuğu, yüksek öğrenim, yabancı diyarlara seyahat ile ilgili bilgi alırız. 

Dokuzuncu evde gezegenlerin etkileri üzerine biraz konuşalım. 

Güneş dokuzuncu evde genellikle çok felsefi bir dini doğa getiriyor, ya da en azından. Güneş felsefelerimize tutarlı bir netlik ve güç getiriyor. Böyle yerleştirme ile büyük öğretmen veya dini bir figür olabilir. Ayrıca, babalık üzerine bir vurgu görülecektir.

Ay dokuzuncu evde öğretim ve iyilik bir zihniyet ve psikoloji getiriyor. Kişi doğal olarak felsefi olan şeylere yönelir ve genellikle doğru ve yanlış bir anlamda hızlı bir şekilde öğrenir. Genellikle, bu yerleştirme ile işler daha iyi sonuçlanacağı yönündeki hakim bir umut duygusu vardır.

Dokuzuncu evdeki Mars , ilkeleri için savaşmaya istekli, hatta ölecek bir kişiyi gösteriyor. Bu, militan bir manevi figür için yapabilir veya daha huzurlu bir manevi savaşçı yapabilir. Bununla birlikte, daha hoşgörülü bir felsefeyi yıkan güçlü görüşler olabilir. Güçlüyse, bir kişi öğretilerini uygulamaya koyacaktır, yalnızca onları düşünmüyor veya onlardan bahsetmiyor / onlar hakkında tartışıyor.

Dokuzuncu evdeki merkür , mükemmel bir oterite ve öğretmen olabilir. Ayrıca, bu yerleştirme neredeyse tüm din ve inançlara karşı hoşgörü sağlamaktadır. Bununla birlikte, bir kişi bir konuşmacıdan daha fazla bir konuşmacı ve vaiz olabilir. Bu aynı zamanda, özellikle yazma veya diğer iletişim türleri için çok yaratıcı bir yerleşimdir.

Dokuzuncu evdeki Jüpiter , hayatımızı şekillendiren iyi ahlak, davranış, ahlak ve ilkeler için en yüksek potansiyeli getiriyor. Bir kişi, bu yerleştirme ile iyi bir öğretiyi kolayca tanıyacaktır. Genellikle öğretmenlerle iyi şanslar olur, sadece onları bulmakla kalmaz, aynı zamanda kendileri olmak için de iyi şanslar olur. Her şey düşünüldüğünde, bu yerleşim büyük bir kutsama olarak görülür.

Dokuzuncu evdeki Venüs , maneviyata ve kişisel felsefeye çok hizmet odaklı ve yaratıcı bir yaklaşım gösteriyor. Burada görülen bir hoşnakallık veya güzellik kalitesi olabilir. Bu yerleştirme mükemmel bir evlilik danışmanı veya diğerlerine dünyevi yaşamlarını ve manevi hayatlarını entegre etmelerine yardımcı olacak bir öğretmen olur.

Dokuzuncu evdeki Satürn , dikkatini yaşamdaki daha yüksek gerçekleri anlamaya yoğunlaştıracak kişiyi göstermektedir. Genellikle bu, ruhsaldan çok dini yapar. Sıklıkla " ortak insanın haysiyetine " dayalı kişisel bir felsefe görülür. Başarısızlıklarımızın büyüme sürecinin bir parçası olarak tanınması çok olgunluk getirir. Bu, aynı zamanda iyi servet yerleşimi, kişinin zenginlik kazanması için çok çalışacağını gösteriyor.

Dokuzuncu evdeki Rahu , varlığın bu ömür boyu yüksek öğretiler hakkında çok fazla bilgi topladığını gösteriyor. Genellikle, bir öğretiden diğerine geçerler, otantik bilgeliği, birbirleriyle bağlantısız fikirleri için kafa karıştırır. Orijinal yazı için "maneviyat hakkında fikirler" kolayca hatalardan gelir, öğretmenlerle savaşa ve karışıklık yaratma potansiyeline yol açar. Özellikle hükümdarı ile daha da geliştiğinde dokuzuncu evdeki Rahu güçlü mistik anlayış ve yetenekler kazanabilir.

Dokuzuncu evdeki Ketu , dini alanda kendine güvenen ve biraz tükenmiş hisseden birini gösteriyor. Kişisel tecrübe toplamak ve dini öğretmenleri ve öğretileri test etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Doğal olarak felsefi, dini ve hatta manevi olabilirler. Yine de, dokuzuncu ayında Ketu'nun karması için onlara yardımcı olabilecek gerçek öğretmenler ve gurularla otantik deneyimlerini kesintiye uğratarak hayatlarında uyuyan bir şey olabilir.

Şimdi sıra geldi dokuzuncu ev yöneticisine . Daha önce uzun uzun anlatmıştım, neydi o diyenler tıklasınlar.

Peki ya, 9. evde başka evlerin yöneticileri var ise , bizi nasıl etkiler . Okumaya devam. 

12. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi kendi halkından birisiyle ilişki kurmakta zorlanır. Muhtemelen yurtdışında yaşayacak ve yada yurt dışından bir eşi olacaktır. Onlar asil kalpli, dürüst ve özlü olmasına rağmen manevi konularda fazla harcama yapmazlar. Aile yaşamı, sadece kâr ve zararı düşündükleri için tatsızdır. Harcamaları azdır ve manevi ilerleme yaşarlar.  Şans ruhsal şeyler konusunda onların yüzüne güler.

11. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi  muhtemelen büyük bir baba servetini miras alacak ve bu servet başarısına giden yolu açacaktır. Birçok ev ve araç sabihi olabilir.  Felsefi ve edebiyat konusunda meraklı olurlar. Temel olarak  tok gözlü kişilerdir ve hayır kurumları kurarlar.  Olması gereken siyasi güçler onları esas olarak yetenekleri ve Hakikat'e bağlılıkları nedeniyle onurlandırır. Bu güçlü bir Dhana Yoga'dır ve muazzam zenginlik verebilir.

10. ev yöneticisi 9. Evde olduğundan kişi  bilge ve mistik olacak. Göksel yola yürüyenlere örnek ve kılavuz olacaklar. Çok şanslı olurlar. Öğretmen, hafız veya şifacı olurlar. Babaları gelişimlerinde egemen bir rol oynar ve temelde fedakar ve hayırseverler olurlar.Psikolojik danışman olarak  parlarlar. Kendine özgü bir statüye sahip olurlar  ve yetenekleri için insanlar ona saygı duyarlar.

9. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi  uzun ömürlü ve zengin bir babaya sahip olur.  Toplumda saygı görür ve baba mirasının tadını çıkaran çok şanslı bireyler olurlar. Akrabaları bile onu çok kıskanır. Babaları gelişimlerinde ve ilerlemelerinde önemli bir rol oynar. Yoğun biçimde dini ve hayırsever olacaklardır. Yabancı ziyaretlerinden büyük para miktar kazanırlar. İyi niyetli bir eş ve iyi ahlaklı çocuklar olur. 

8. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi,  kişiliğini bir Din'e veya bir kişiye teslim etmekten kaçınır. Başkalarından tam bir sadakat elde etmeyebilirler. Eşlerinin çoğu zaman ne yaptıklarını bilmek istediklerini anlamaları gerekir. Her zaman genç ve çekici görünmektedirler. Hayatın başında çok fazla bağımsızlık kendi karışıklığını yaratabilir. Bu öğrenilmesi gereken bir derstir ve bu da çocuklar için de geçerlidir. Baba ile ilişkilerde gergin olabilir.

7. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi eşiyle iyi geçinir. Onlar evliliklerinde çok daha farklı menfaatlerle alışılmışın dışında birlikte olacaklardır. Çok yönlülüğü ile tanınacaklar ve aynı anda birçok alanda çok konsantre olacaklar. Harcanan zamanın boşa gittiğini hissederler, zaman onlar için çok kıymetli olacak. Kimseyle tartışmak istemezler . Yaşam gizemlerine daha çok ilgi duyarlar. Şanslı bir evlilikleri olur.

6. ev yöneticisi 9. Evde ise kişi şiddet karşıtı olacak ve düşmanları ile savaşını savaşarak değil, sevgi ve saygı içerisinde şairane yenecektir. Şonuçta, şiirsel adalet dokunuşuyla düşmanlarına karşı zafer kazanırlar. Babaları oldukça ünlü olacak.

5. evin lodru 9. Evdeyken kişi ailesinin göğüsünü büyüten yeni bir yıldız olarak tanınacak ve bir prens gibi muamele görecektir. Yazar olabilmek için doğuştan gelen yeteneklere sahip olacak. Çocuklarla birlikte olmaktan keyif alıyorlar . Çocuklarından biri yazar ya da konuşmacı olarak yüksek bir konuma kavuşacaktır. Şanslı çocukları olacaktır.

4. ev yöneticisi 9. Evde olan kişi sevecen ve merhametli bir anneye sahip olur. Bilinmeyenden korkabilirler. Babadan miras alırlar. Sağlam bir dış görünüşün arkasında bilgelik ve derin mizah duygusu vardır. Anneleri tarafından korunmak isterler sürekli olarak. Bu, baba ve mülklerle ilgili şanslı bir kombinasyondur. Onlar iyi bir ev ve araç sahibi olacak. Kriz dönemlerinde arkadaşları hemen yardıma koşar.

3. ev yönetici 9. Evde ise kişi anne-babası tarafından fazla şey alamayabilir. Tüm varlığını eşinden dolayı edinirler. Duygusaldırlar ve bu durum onların kardeşleri , eşi ve iş arkadaşları ile olan ilişkilerine yansır. Kardeşleri, aile mirasını alırken , kendisi miraz mahrum kalır durumdan . Baba ile olan ilişkileri, genelde yanlış anlama yüzünden mesafeli olur.

2. evin yöneticisi 9. Evde olduğunda kişi  zenginliğe ulaşacak ve kariyerinin ikinci yılından sonra  mesleki yeterlilik tecrübesine ulaşmış olacaktır. Kişi hayatının erken döneminde, fiziksel ve zihinsel açıdan büyük acılar çeker , bu nedenle çocukluk masumiyeti erken yaşta kaybolabilir. Kişi üstünlük ve benlik saygısı imajını korumak için başkaları üzerinde baskılayıcı olmak zorundadır . Kişi kutsal yerleri ziyaret edecekler ve Din ve Felsefe'yi takip edecek ve büyük miktarda mirasa konabilirler.

Yükselen yöneticisi 9. Evde olduğunda kişi maddi ve manevi konularda şanslı sayılır. Toplum önünde konuşma ve hitabet becerileri ve iletişim yeteneği iyi gelişmiştir, iyi bir konuşmacı olarak bilinirler. Onurlu ve ihtişamlıdırlar ve karşı cinsten takdir görürler. Babalarından büyük miras almaları muhtemeldir. Derinden manevi ve dindar olurlar ve Allah’a adanmışlardır. Felsefe ve Din onları etkiler ve ömürlerinin son döneminde çılgınca davranabilirler.

Hımmmm , oldu mu kafalar bir milyon ? Şimdi örnek yapma zamanı . 


9. ev ikizlerde , Rahu 9. evde , 9. ev yöneticisi ise 7. evde 

Dokuzuncu evdeki Rahu güçlü mistik anlayış ve yetenekler verir. Ve Rahu tam da yüceldiği ikizlerde iken . 

9. ev yöneticisi 7. evde olduğunda ise  kişi  şansı genellikle evlilikten sonra elde eder. Eşi yurtdışından olabilir. Soylu ve şanslı bir eşi olacaktır. 

Şimdi dokuzuncu ev bu harita sahibine diyor ki sana mistik yetenekler vereceğim ve yurt dışından bir kişi ile soylu ve şanslı bir evlilik yapma fırsatı  vereceğim . Bu evlilik sonrasında Allah'ın lütfü olacak ve O'na daha da yakınlaşacaksın. 

Peki , sende durumlar nasıl ? İlahi akıl evin sana ne diyor ? 

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın
Gülşen


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: