17 February 2018

Doğum Haritasında Rahu ve Ketu Yerleşimi Üzerine Her Şey : Bu Ruh Neyi Deneyimlemek İstiyor ?


Doğum haritasında " Ben neden doğrum , neden varım , varlığımın sebebi ne diyenler " , bu yazı sizler için. Neden doğarız ,  bu ruh neyi deneyimlemek istiyor ? sorusunun cevabını Rahu - Ketu yerleşiminde . 

Bir doğum haritasında Rahu ve Ketu yerleşiminde hangi burçta ve hangi evde oldukları da değerlendirme kriteri olarak esas alınmalıdır .

Rahu ve Ketu burçlarda neleri deneyimlemek ister ? Hadi ilk önce bundan başlayalım.

Koç Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

Koç, Mars'ın patron olduğu öncü bir burçtur ve eril bir burçtur  ve doğasında oldukça serttir ve ateş elementini temsil eder. Ayrıca, lüks, kaba davranış, kısa süreli öfke, cesaret, inovasyon, bağımsızlık, liderlik, hızlılık vb. konuları da simgeler. Koç, Rahu içinde olduğu sürece olumsuz davranır. Ketu da bu burçta pek iyi sonuçlar vermiyor. Koçta Rahu ya da Ketu olduğunda, kişi kaba, sert ve sık sinirlenen bir tip olacaktır .

Boğa Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

Boğa hem Rahu - Ketu için olumlu bir burç değil. Boğa burcu, Venüs'e ait dişil bir burçtur.  Serin ve istikrarlıdır . Ancak hem Rahu hem de Ketu, Boğa burcunda iyi sonuçlar vermez. Boğa, lüks, konfor, cinsellik , sevgi, evlilik vb. konuları simgeleyen Venüsün evidir. Böylece, Rahu veya Ketu Boğaya yerleştirildiğinde, kötü alışkanlıklar yaratır, cinsel susuzluğu artar , yani, Rahu ve Ketu, Boğa burcunda iyi sonuçlar vermez.

İkizler  Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 

İkizler Merküre ait olan erkeksi bir burçtur ve ikili bir burçtur  ve hava  elementindendir. Akademisyenler İkizler'i Rahu'nun yücelme burcu olarak kabul etmişlerdir ve ikisi için de Rahu - Ketu - İkizler burcu iyi bir yerleşimdir.  Daha önce, düğümlerin ikili işaretler halinde iyi sonuç verdiğini söyledim. Hatta destan yazdım bu konuda ...😝😝😝 Merak edenler tıklasınlar. 

Yengeç  Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Yengeç  Ay'a ait dişil bir burçtur. Su elementindendir. Ay duygular, ruh, zihin, mülkiyet vb. ile ilişkilidir. Yengeç burcu  Rahu ve Ketu için uygun bir yerleşimdir. Deneyimlerim de düğümlerin Yengeçte iyi sonuçlar verdiğini söylüyor.

Aslan Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Aslan Güneşim yönettiği bir burçtur ve eril enerjisi fazladır, ateş elementindendir. Doğası gereği sert, sıcak ve öfkelidir. Aslan nereye giderse gitsin halkı yönetmek isteyen krala benzer. Fakat Rahu ve Ketu, Aslan'daolumlu sonuçlar vermez. Kişiyi daha sert yapar. Ama bunun yanında da kişiyi çok cesur yapar. 

Başak Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Başak Merkür'e ait bir burçtur ve cömerttir ve toprak elementindendir. Rahu ve Ketu, Başak burcunda iyi sonuçlar verir. Ve eğer iyi etkilenirlerse kişiye kralımsı güçler verir. 

Terazi Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Terazi Venüs'ün sahip olduğu eril bir burçtur, bu yüzden lüks ve konforu belirtir. Terazi, Rahu ve Ketu için olumsuz bir burçtur. Teraziler genellikle hakikati sever ve sosyal hizmetler alanında hayati bir rol oynamak isterler. Ancak hem Rahu hem de Ketu terazinin bu niteliğine uymuyor. Yani, genelde Rahu - Ketu Terazide iyi sonuçlar vermez.

Akrep Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Akrep Mars'a ait dişil bir burçtur ve istikrarlıdır. Mars Akrebin hükümdarı olduğu için genellikle bu kişiler kahramanca, cesur, maceracı ve serttir. Bazı bilim adamları Akrebi Rahu'nun alçalma derecesi  olarak kabul ettiler. Yani doğal olarak Rahu akrepte Akrep burcunda kötü sonuçlar . Ancak bazıları da Ketu'nun yücelme burcu olarak değerlendirir. Öyleyse, Ketu için sevimli olan Akrep , Rahu için olumlu sonuç vermezler. 

Yay Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Yay erkeksi bir burçtur ve ateş elementindendir ve Jüpiter'e aittir. Yay çift bir burçtur ve zaten düğümlerin ikili burçlarda olumlu olduğunu söylemiştim. Ve Rahu Yayda olduğunda güçlenir ve kişiyi cesur, tutkulu ve başarılı kılar. Rahu Yayda felsefi ve dini beceriler verir.  Rahu gibi, Ketu da Yay burcunda iyi sonuçlar verir. 

Oğlak Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Oğlak, Satürn'e ait bir burçtur, ve toprak elementindendir. Genellikle, Oğlak kişisi karışık ve çok yavaş hareket. Hem Rahu hem de Ketu Oğlak burcu için uygun değildir. Ancak Rahu ve Ketu Oğlak burcunda manevi gelişim desteği verir. 

Kova Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Kova, Satürn'ün sahip olduğu eril bir burçtur ve istikrarlı bir burçtur. Bazıları Kova'yı Rahu'nun mulatnkona'sı ve Ketu'nun Yücelme işareti olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla, doğal olarak olumlu olmalı , ayrıca benim deneyim, hem Rahu hem de Ketu'nun için Kova burcunun iyi sonuçlar verdiğini söylüyor. Rahu ve Ketu, Kova'da dini ve manevi bükülmeyi ve teslimiyatı da arttırır. Çoğu
kez, Rahu ve Ketu, Kova'da iyi sonuçlar verir.

Balık Burcunda Rahu - Ketu Etkileri 
Balık, kadınsı bir burçtur , Jupiter'in sahip olduğu çift bir burçtur . İkili bir burçta  olduğu için hem Rahu hem de Ketu, Balık burcunda olumlu sonuçlar verir. Bazı bilim adamları, Balıkları Ketu'nun kendi evi olarak kabul ederler. 

Şimdiye kadar  12 burçta Rahu ve Ketu'nun nasıl hissettiğini anlatmaya çalıştım . Bunlar, Rahu - Ketu'nun on iki burçtaki sonuçları. Ancak, bu sonuçlar diğer grahalar - gezegenler  ile olan ilişkiye göre değişecektir. Eğer Rahu ya da Ketu herhangi bir burçta iyicil gezegenler ile etkileşiyorsa - kavuşum ve görünüm yapıyorsa - elverişli sonuçlar verirler. Düğümler zayıflamış ya da maraka lordları ile ilişki kurduysa, olumsuz olacaklardır.

Doğum haritasında yer alan Rahu - Ketu'nun yukarıda belirtilen sonuçları nihai bir karar olarak kabul edilemez. Bilginler bile bu konu  hakkında net bir görüşe sahip değiller. Bu nedenle astrolojik metinlerden hiçbiri kesin kural kouarak bu konudan bahsetmiyor. Ayrıca kesin olan şu ,  Rahu ve Ketu'ya burç yöneticiliği verilmez.

Şimdi daha derine gidelim , Rahu - Ketu hangi evlerde neler deneyimlemek istiyor diye bakalım . 

Rahu, her zaman  Janmarasiden sonraki 3., 6. ve 11. evlerde iyi sonuçlar verir ve Ketu ise Janmarasiden sonraki 9., 12. ve 5. evlerde iyi olarak kabul edilir. 

Rahu özellikle Janmarasiden sonraki 5, 7, 8 ve 12. evlerde kötü sonuçlar verir .

Yükselen Evde - 1. Evde Rahu : 7. Evde Ketu 

Rahu ilk ev ya da yükselen her zaman uğursuz olarak kabul edilir. Veda ayetlerine göre , Rahu yükselende olduğu zaman kişi acımasız, dolandırıcı, günahkâr, kötülük sever , bencil , maceracı ve sağlıksız olacak.

Neredeyse tüm astrolojik metinler yükselenden Rahu'yu tuhaf görür  Rahu yükselende ise kişinin başta baş olmak üzere vücudun üst kısmı ile ilgili hastalıkların, özellikle de sağlık sorunlarının yoğun olduğu görülür. Genel olarak Rahu yükselende kişiyi baş ağrısı hastalıklarından muzdarip yapar. Kişi mutluluk eksikliği, eş ile uyum eksikliği ve kendine güven eksikliği çekecektir. 

Ancak bu bulgular burçlara göre değişecektir. Çünkü, Koç, Boğa ve  Aslan burçlarında , Rahu yükselende hayırlı sayılır ve Rahu kendra bir evin veya üçgen bir evin güçlü lorduyla ilişkili olduğunda bir Rajayoga oluşur. Rahu güçlü bir şekilde yerleşmiş ise kişi zenginleşir . Ve, Rahu ile maraka arasındaki ilişki, ikinci ve yedinci evin sahibi, kişinin zenginliği yok edecek ve ölümüne de neden olabilir.

Rahu 1. evde ise Ketu 7. evdedir. 

Ketu yedinci evde ise kişi eşi ile mutlu olamaz ya da diğer kadınlarla veya erkeklerle ilişki kurar. Kişi tembel ve fakir olacaktır. Düşmanlarının saldırısına ve rüzgarlı havalardan gelen hastalıklara sahip olacaktır. Bazen kişi karşı cins yerine hem cinsinden de hoşlanır. 

Ketu, yedinci evde daima yerinde zahmetli yolculuklar yapar. Kişi bağırsak hastalıklarından muzdarip olabilir  ve bazen iktidarsız da olabilir , zaman zaman cinsel hastalıklar da görülür.

2. Evde Rahu : 8. Evde Ketu 

Rahu ikinci evde uğursuz olarak kabul edilir. Rahu ikinci evde olduğunda kişi yalancı olur, kötülüklerle ilgilenir ve akrabalarının desteğini kaybeder,  akrabalarıyla olan ilişkisi iyi olmaz ve konuşması zorlaşır, kekemelik sorunları olabilir. Aynı zamanda konuşmada da kusurlar yaratır. Kişi üzüntü yaşar , hasta olur , kötü şöhreti olur , mali kıtlık çeker ve kötü beslenme alışkanlıkları olur. Kişi  ağız hastalıkları ve ayrıca göz hastalıklarından mızdarip olur ve aynı zamanda dolandırıcılık yapar ve hileci olur. Kişi ailesi ile iyi ilişkilere sahip olmayabilir ve serveti yasadışı yollarla kazanmaya çalışabilir. 

5. ya da 9. evin yöneticisi Rahu ile ilişkili olduğunda, bu görünüm kişiyi zenginleştirecektir. On birinci evin yöneticisi ile birlikte ikinci evde bulunan Rahu, kişiye zenginlikler getirecektir. Ancak, aynı zamanda ani bir hastalık ya da öngörülemeyen sıkıntılar da verecektir Ancak, astrolojik metinlerin çoğu Rahuyu ikinci evde lanet göstergesi olarak kabul eder. 

Rahu 2. evde ise , Ketu 8. evdedir. 

Ketu sekizinci ev olduğunda,kişi diğerinin parasıyla geçinir ve başkalarının eşleriyle ilişki kurabilir , ancak hasta, eğitimsiz , kaba ve hüzünlü insanlarla ilgilenir .Kişi başkalarının zenginliğini kıskanır ve diğerlerinin eşleri üzerini arzular.   Ketu bu pozisyonda rektum veya kabızlık hastalıkları yaşanır. Kişi ayrıca bazen gizemli hastalıklarla, üreme organlarında sorunlarla karşı karşıya kalabilir ,  kazalarla uğrayabilir , aynı zamanda bir hırsız olabilir. Genellikle, Ketu sekizinci evde olduğunda kişi şiddete maruz kalır . Normal bence bunca şeyden sonra. 

3. Evde Rahu : 9. Evde Ketu 

Daha önce de söylediğim gibi, Rahu, üçüncü evde çok elverişli olarak değerlendiriliyor. Üçüncü ev upachaya bir evdir, burada zararlı grahalar - gezegenler bile iyi sonuçlar verir.

Daha önce de söylediği gibi Rahu üçüncü evde eş, oğul, zenginlik gibi şeylerden mutluluk sunar . Ancak kişi kardeşlerini kaybeder veya kardeşleriyle yanlış anlamalar yaşar. Kişi maceraperest ve cesur olur.. Düşmanlara karşı iyi bir şöhret ve zafer kazanır. Rahu faydalı bir graha- iyi bir gezegen ile ilişkili olduğunda burçtaki tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırılır ve kişiye uzun süreli mutluluk yaşatır . Bu insanlar çok seyahat ediyorlar. Eğer Rahunun buşunduğu evin yöneticisi güçlü ise , bir kendra veta trikona evde ise Rajayoga'yı oluşur. 

Rahu 3. evde ise , Ketu 9. evdedir. 

Genel olarak, Ketu dokuzuncu evde uğursuzdur. Ancak, Ketu iyi yerleşmiş ise kişi spiritüalizm içinde olacaktır. Dokuzuncu evdeki Ketu, kişide kızgınlık, diğer dinlere geçme, başkaları hakkında kötü konuşma, babaya karşı ikiyüzlülik, yorulmama isteği ve egoist olma gibi etkilere neden olur. Kötü Bir Ketu var ise kişi dine sadakatsiz davranır ve bir sürü yalan söyler. Dokuzuncu evde Ketu , 5. evden sonraki 5. ev demek olduğu için çocuklara sıkıntı verecektir. Yararlı bir graha'nın- gezegenin  Ketu ile ilişkisi varsa, kişi çok zengin ve şanslı olacak , eğer 9. ev yöneticisi Jüpiter ise kişi ünlü olacak ve spiritüalizmde en iyi hizmet verecektir.

4. Evde Rahu : 10. Evde Ketu 

Akademisyenler Rahu dördüncü evin etkileri konusunda karışık bir görüşe sahipler. Astrolojik eski metinler dördüncü evi Rahu için olumsuz olarak kabul eder. Fakat birçok modern bilim adamı Rahu'nun dördüncü evde iyi olacağına inanıyor.

Genellikle kişi arkadaşlarını, kardeşlerinı, ebeveynlerini bu görünümde erken yaşta kaybeder. Dördüncü ev Anne, ev, akrabalar , kalp vb. konular ile ilişkilidir . Dolayısıyla Rahu 4. evinde olduğunda, bu faktörlerin tümü etkilenir, kişinin mutluluğu ve konforu olumsuz yönde etkilenir. Yerli, doğada kararsız, evde mutluluk yoksunu, anne sevgisinden yoksun olabilir ve bazen anne-baba çok erken yaşta da ölebilir. Genellikle kişi açık fikirli olmayacak, akrabaları ile annesinin ilişkileri iyi olmayacak . Ancak kişinin arrazi, ev ve yüksek statüsü konularında bereketi olacaktır. Kişi çok bencil, kaba ve bazen şiddet mizacına sahip de olacak. Genellikle bu insanlar asla kimseyle uyum sağlayamazlar. Ve zaman ilerledikçe kalp hastalıklarına yakalanır. Genellikle bu insanlar yalnızca ebeveynlerden ve akrabalardan uzakta , yabancı topraklarda başarılı olurlar. Böylece, en dip evde Rahu karışık sonuçlar verir diyebiliriz. 

Rahu 4. evde ise , Ketu 10. evdedir. 

Ketu, onuncu evde hayırlı sonuçlar verir. Ketu onuncu evde ise kişi akıllı, güçlü olacak, felsefe ve ruh ve benlik bilgisine sahip, çok sosyal olacak , cesur insanlar arasında önemli bir kişi olacak . Kişi parlak, cesur ve ünlü hayata sahip olacak. Ketu yararlı bir graha - gezehen ile birlikte ise kişi kariyerinde başarı elde eder. Ketunun bulunduğu burcun yöneticisi bir kendra veya trikon evde ise , kişi güç, yüksek statü ve refah kazanır ve manevi olur. 

5. Evde Rahu : 11. Evde Ketu 

Rahu, beşinci evde çok kötü olarak değerlendirilir. Ama Rahu'nun dördüncü evdeki gibi beşinci evde karışık sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Beşinci evdeki Rahu, genellikle soy ile ilgili problem yaratır. Kişi gastrit ve mide problemleri yaşar . Kişinin zihni yanılsama ve yanlış anlamlarla doludur. Kişi çocuklarından hiçbir zaman bir yarar elde edemez. Rahu bu görünümde sık sık depresyon ve bazen delilik yaratır. Bir dişinin kişinin haritasında kürtaja ve gebelikte bir gecikmeye yol açar, hasta ve zayıf çocukları olabilir. Beşinci evdeki Rahu, kusurlu akıllara,  entelektüel konularda acı çekmeye ve kırılmaya yol açabilir. Aynı zamanda mide, cinsel organ, rahim vb. hastalıkları da gösterir. Fakat soy problemleri tıbbi ve ilahi çareler yoluyla iyileştirilebilir. Bu konuyu daha sonra ayrıntılı olarak tartışacağız. Beşinci ev Rahu, güçlü veya iyi yerleştirilmiş bir konumda ise , kişinin aniden servet kazanması muhtemeldir. Kazanç çoğu zaman kumar oyunlarından , şans oyunlarından veya spekülasyon yoluyla kazanılır.

Rahu 5. evde ise , Ketu 11. evdedir. 

Onbirinci ev Ketu'nun en hayırlı olduğu evdir. Ketu onbirinci evde ise, kişi bütün konforları alacaktır bu hayattan. Kişi iyi eğitimli, yakışıklı, iyi giyinmiş, iyi huylu ve bakımlı bir vücuda sahip olacak. Ondan herkes övgüyle söz eder , kişi çok sevilir , her alanda başarı kazanır ve bu evdeki konum politikacılara ve sosyal hizmet uzmanlarına iyi gelir. Kişi lüks bir hayat sürer. Ketu'nun olduğu burcun yöneticisi kendra veya trikona evde olduğunda kişi yüksek statü ve refah kazanır. 

6. Evde Rahu : 12. Evde Ketu

Altıncı ev Rahu için hayırlı bir ev olarak kabul edilir. Altıncı ev upacaya bir evdir ve aptal grahalar - kötücül gezegenler upacaya evde olumlu sonuç verir. Altıncı evde Rahu kişiyi cesur yapar , kişi düşmanları üzerinde zafer kazanır. Zenginlik verir ve kişi tüm mücadelelerden ve zorlu durumlarda rahata erer. Kişi toplumda önemli bir kişi haline gelecek ve uzun bir yaşam sürecektir. Rahu zayıfsa ya da olumsuz etkilenirse, kişi sağlık sorunları, sırt ağrısı ile karşı karşıya kalacaktır. Genellikle altıncı evde Rahu'dan olumlu etkiler verir. 

Rahu 6. evde ise , Ketu 12. evdedir. 

Ketu onikinci evde kötü etkilere neden olur. Ketu 12. eve yerleştiğinde kişi gizlice kötü işler yapacak, yasadışı faaliyetlere ilgi duyacak ve gözlerle ilgili hastalıklar yaşayacaktır. Kişinin bacakları, gözleri hasta olabilir, kişi ahlaksız, günahkar ve dolandırıcı olabilir. Ayrıca iyi yerleşmiş bir Ketu'nun onikinci evdeki konumu - manevî veya okült  konularda kişinin ilgisinin bir göstergesidir. Ketu bu konumda 5. veya 9. ev yönetcileri ile kavuşum yaparsa , bu ilgi daha fazla olacaktır. 

7. Evde Rahu : 1. Evde Ketu

Rahu  yedinci ev çok kötü olarak değerlendirilir.Burası Rahu için iyi bir yer değil. Kişi çapkın olacak ve diğer kadınlarla ve beylerle ilişki kuracak , her zaman din ve geleneklere karşı olacak ve evlilik yaşantısında sorunlar yaşayacaktır. Hatta bazen iktidarsızlık ya da cinsel isteksizlik de yaşayabilir.Bu konumda kişi eşini erken yaşta kaybedebilir . Ancak kişinin , yolculuk ve turizm yoluyla zenginlik kazanma ihtimali var. 

Yedinci evde Rahu da cinsel hastalıklara neden oluyor. Ve  Rahu'nun 6., 8. ve 12. Lordlar ile olan ilişkisi ciddi hastalıklara neden olacaktır.

Rahu 7. evde ise , Ketu 1. evdedir.

Ketu ilk evde uğursuzdur. Ketu yükselende ise kişi akrabaları ile sıkıntı yaşar, her zaman kötülüklerden korkar ve özellikle gastrik hastalıklardan muzdarip olur. Kişi açgözlü ve kavgacı olacak ve kişinin evlilik hayatı her zaman huzursuz olacak Genel olarak, ilk evdeki Ketu kötü etkilere neden olur.

8. Evde Rahu : 2. Evde Ketu

Bu Rahu için iyi bir yer değil. Rahu sekizinci ev olduğunda, kişi kötülük yapacak, günahkâr olacak ve hırsızlığa meyledecek. Kişi  toplumda tarafından aşağılanmış ve hasta olarak adlandırılmış olacak. Kişi diyabetik olacak ve vücudunda egzama yaraları olacaktır. Kişi halk maddi kayıplar, mahrem bölgelerdeki hastalıklar, fakirlik ve bazen erken ölüm riski ile de karşı karşıya gelecek. Genellikle Rahu sekizinci evde olduğunda kişi birçok sıkıntı çeker , çocuklarından ve ailesinin sağlığında problemler olacak ve onların bakımında sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Kişinin çok gelişmiş bir seks dürtüsü olacak ve bu kötü şöhret Karşı cins ile ilişkiler tarafından tatmin edici olabilir . Ve bu dürtü teşhis edilemeyen bazı ciddi hastalıklara neden olabilir. Kişi kendi parasını ve malını yanlış yönetir. Rahu'nun sekizinci evdeki tutumu çok kötü sayılır.

Rahu 8. evde ise , Ketu 2. evdedir.

Ketu'nun ikinci evdeki konumu da çok kötü kabul ediliyor.

İkinci evdeki Ketu ile kişi eğitim ve servet için yerinden, yurdundan  ayrılıyor. Ketu'nun etkisi ile kşinin ağızda hastalıkları olacaktır. Anadili kullanması ,  konuşması ve tavrı davranışta acı ve sert olacaktır. Bazen koşullar nedeni ile suç ve diğer sosyal ve istenmeyen faaliyetlere karışmasına neden olabilir. Ketu ayrıca ikinci evde göz hastalıklarına da yol açar. Kişi aile üyeleri ile iyi ilişkiye sahip olmayabilir. Genellikle ikinci evdeki Ketu, çok sıkıntı verir

9. Evde Rahu : 3. Evde Ketu

Akademisyenler dokuzuncu evde Rahu'nun etkileri üzerine görüş birliği yapıyorlar. Bu görünüm iyidir. Kişi iyi karakteri nedeniyle saygı görür , ve Allah inancı ve Hac hakkında çok hevesli olur , çok nazik olur. Rahu kötü yerleşmiş ise kişi bir günahkârdır ve kötü adamlarla yaşar ve dinine bile karşı gelebilir. Ama iyi yerleşmiş bir Rahu, kişiyi alçakgönüllü ve dindar yapar ve eğer Rahu'nun dispositoru iyi yerleştirilirse kişi ani bir zenginlik gelir. 

Rahu 9. evde ise , Ketu 3. evdedir.

Üçüncü evdeki Ketu uzun ömürlülüğünü artıracak, kişi para ve zenginlik sahibi , sağlıklı ve her alanda zafer kazanan olacak, ancak kardeşleri ile ilişkileri kötü olabilir. Ketu üçüncü evde ise kişi zengin ve iyi huylu olacaktır, cesur olacak, düşmanlarını yok edecek, çok zengin ve güçlü olacak. Tüm akademisyenler, üçüncü evdeki Ketu'nun küçük kardeş ya da kızkardeşi sorunları ile yüzleşmeye neden olabileceğini söylüyor. Üçüncü ev yöneticisi iyi konumda ise kişi yüksek pozisyon ve statüye sahip olur.

10. Evde Rahu : 4. Evde Ketu

Akademisyenler, onuncu evde Rahu'nun etkileri hakkında hem fikir olamamışlar , ancak kendi çalışmalarım onucunda evde  Rahu'nun olumlu sonuçlar verdiğini söylüyor. Kişi  bir köy ya da kasabada idari görevli olacak, ya bir bakan ya da cesur bir politikacı olacak , cesur ve zeki olacak, iyi bir statü, isim ve şöhret, konfora sahip olacak. Genellikle bu insanlar toplumda , Rahu'nun onuncu evde olmasının verdiği hazla , bir iz bırakmak isterler , bu da meslek ve kariyerinde daha güçlü bir başarı olma arzusuna sahip olma anlamına gelir. Kişi , başarılı, saygılı ve meşhur olur. 

Ayrıca. Rahu onuncu evde olduğunda kişinin ilk yılları talihsiz ve sefil olacaktır. Ancak, ikinci yarıda kişi çok  başarılı ve ünlü olacak. Rahunun bulunduğu burcun yöneticisi bir kendra yada trikon eve görünüm yaparsa ,  bu durum bir Rajayoga oluşturacaktır. Rahu Jüpiter ile ilişkili ise, kişi aynı zamanda manevi konularda da en üst düzeyde derin ilgi gösterecektir. Kişisel olarak Rahu'nun onuncu evinin çok uğurlu olduğunu düşünüyorum. 

Rahu 10. evde ise , Ketu 4. evdedir.

Ketu dördüncü evde ise kişi ailesi için sıkıntı yaşar, hep endişeli olur, çok acı çeker ve arkadaşlarından mahrum kalır. Bu kişinin annesi ve arkadaşları asla mutlu olamaz ya da bazen annesini çok erken yaşta kaybetmiş olabilir. Ebeveynleri için hayatlarında çok mücadele edeceklerdir. Yerli arkadaşlardan yoksun kalacaktır, aynı zamanda atalarının mülklerinden yoksun bırakılır. Kişi çok seyahat etmek zorunda kalabilir ve bazen yurtdışında yaşamak zorunda kalabilir. Genelde Dördüncü evdeki Ketu kötü sonuç verir.

11. Evde Rahu : 5. Evde Ketu

Onbirinci ev Rahu için çok iyi bir konumdadır. Hemen hemen tüm astrolojik eski metinler Rahu'yu on birinci evde uğurlu görüyorlar. Bu görünümde kişi zengin, uzun ömürlü olacak, çocuklarından mutluluğu olacak , ancak kulaklarla ilgili hastalığı olacak. Kişi akıllı bir savaşçı, zengin bir akademisyen olacak, lüks bir hayat yaşayacak,  hükümetten faydalar, konfor ve şeref ödülleri alaca.  manevi konulara da ilgi gösterecektir.

Kişi varlıklı ve iyi bir konuşmacı olacak , Rahu'nun dispositoru güçlü bir şekilde bir kendra yada trikona evde ise bu evde Rahu için ani bir zenginlik oluşur , faydalı bir graha - gezegen tarafından görünüm yapıyorsa getiri artıyor. Kişi yurtdışına seyahat edebilir veya yurtdışında yaşayabilir. Genellikle, Rahu burada pek sıkıntı yaşatmaz. Ancak, yerli kardeşleri ile asla iyi bir ilişki kurmaz. Bu insanlar siyasi alanda her zaman şansını deneyebilir.

Rahu 11. evde ise , Ketu 5. evdedir.

Ketu beşinci evde olduğunda, yerli kardeşlerindan fayda görür ve hava değişimlerinde sık sık hastalanır. Soyunu devam ettirmek , doğurganlık ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalacak .Tedavi ile çocuksahibi olunur ancak az oğlu , çok sayıda kızı olur.  Kişi ben merkezli olacaktır, mide hastalıkları olacak ve sindirim sistemlerinde problem olacaktır . Ancak, Ketu'nun iyi bir etkisi varsa, kişi adanmışlık yaşar ve manevi konularda ilgilenir, kişi dindar olur ,  materyalizmden uzaklaşmaya ve maneviyata yöneltmeye çalışır. Ketu bu görünümde da ani kazanımlar getirecektir.

12. Evde Rahu : 6. Evde Ketu

Onikinci ev, bir haritada olumsuz bir evdir. Yani, doğal olarak onikinci evde Rahu olumsuz olacaktır.Kişi çok düşük faaliyetlerde vakit öldürür , kötü şeylere para harcar , günahkâr olur , hile yapar ve aileye kötü bir nam getirir. Kişi görme problemlerinden muzdarip, zina aktivitelerine karşı ilgili , tek eşllikten hoşlanmayan biri olabilir. Çok harcama yapacak, borç aldıklarını geri vermeyecek. Kişi hayalet ve ruhların yardımıyla günah işlemek için işbirlikçi olur , sürekli sinir krizi geçiriyor olabilir. Kişi için evliliğindeki cinsel yaşamı tatmin edici olmayacak ve fahişe ve jigolalara karşı gizli bir ilgisi olacaktır . Bazen de cinsel hastalıkları da olur. Genellikle onikinci evdeki Rahu kötü etkiler bırakır.

Rahu 12. evde ise , Ketu 6. evdedir.

Bu Ketu için hayırlı bir konum. Kişi cömert, sağlıklı ve saygın olacak. Ketu altıncı evde ise kişi şöhreti ve ismi ile düşmanlarına karşı zafer kazanacak. Akrabaları tarafından sevilecek ve eğitim alanından başarılı olacak. O bir şehrin başkanı ya da kasabanın en önemli subayı olacak, bir bilgin ve ünlü olacak, ancak  diş ve dudak hastalıklarından muzdarip olabilir. Fakat genelde Ketu altıncı evde iyi sonuçlar verir. 

Rahu'nun ve Ketunun on iki evde neyi deneyimlemek istediklerini de anlamış olduk böylece. 

Gelin örnek yapalım : 


Bu haritada Rahu 9. evde , ikizlerde ; Ketu ise 3. evde Yayda --- yani düğümlerin yücelme noktalarında ve ikili burçlarda ... Bu görünüm Rahu ve Ketu'nun kişiye pozitif etkiler verecepini söylüyor . 

Rahu 9. evde , iyi yerleşmiş bir Rahu, kişiyi alçakgönüllü ve dindar yapar ve eğer Rahu'nun dispositoru iyi yerleştirilirse kişi ani bir zenginlik gelir. Rahu dispozitörü koçta , bu konuları anlatmakta da öncü olmayı deneyimleyecek bu ruh . 

Ketu 3. evde , kişi zengin ve iyi huylu olacaktır, cesur olacak, düşmanlarını yok edecek, çok zengin ve güçlü olacak. Ketu dispozitörü 2. evde ve akrepte , işin derinliğini anlat insanlara demektir. Anlattığın metodlar akrep konuları olsun : Okült , metafizik ve astroloji...

Bu harita sahibi şanşlılardan , bu ruh Dünya'ya Allah'ı anlatmaya ve Allah'ın lütfü olan nimetlerden faydalanmaya gelmiş , bu ruh bunu deneyimlemek istiyor ...

Peki sende durumlar ne ? 

Bu makaleyi beğendi iseniz , faydalı olduğunu düşünüyorsanız,  daha çok kişinin da faydalanması için paylaşalım ...

Şimdilik benden bu kadar

Takipte kalın
Gülşen


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: