14 July 2018

Zodyağın 4 Çeyreği : 4 Kadran : Kur-an'ı Kerim'in 4 " Kul" İle Başlayan Namaz Suresinin Sırrı Üzerine


Kuran'daki güçlü koruma duaları mevcuttur , bu 'dört tane' hazineler değerinde duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Astrolojinin ve sembolizmin hermetik sanatı ve ezoterik anlamı ile bu dua uygulamalarını yorumlamak için bu makaleyi yazıyorum.

Arapça dilinde 'kul' kelimesi 'söylemek' anlamına gelir. Kuran'da bu kelime ile başlayan dört sure var, bunların her biri tuhaf olarak sadece birkaç kısa ayetten oluşur ve Kur-an’ın son bölüme yerleştirilmişlerdir. 

Bu sureler , namaz kılarken edilen dualardır, çünkü bu sureler güçlü bir koruma olarak kabul edilirler. İşte bu surelerin mesajını astroloji, felsefe ve psikoloji ışığında yorumlama girişimime şahit olacaksınız yazının devamında . 

Astrolojik açıdan bakıldığında bir zodyakta dört kadran vardır, öyle ki dört kadranın her biri, insanın güçlendirilmesi için duaların felsefi ve mistik önemi de gizlemektedirler. 

Şimdi astrolojik öngörüler ile bilinmezler karşısında daha güvende kalmak için ,Kur-an’ı Kerim’den Zodyak kadranlarına bağlatıyı kuralım .  

İlk Çeyrek – İlk Kadran : Koç – Boğa – İkizler 
İhlas Suresi – 112. Sure 

 1. De ki; O Allah bir tektir.
 2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.
 3. Doğurmadı ve doğurulmadı.
 4. O 'na bir denk de olmadı.
4 ayetden oluşan 112. Sure, İhlas suresidir ve ilk astrolojik kadrandan korunmayı sağlar. Bu çeyrek yani koç , boğa ve ikizler burçları bahar mevsimini temsil eder. Astrolojide koç burcu bireysel ve neredeyse bencil bir gururu tasvir eder. Bu gururu haklı kılmak için , her şeye gücü yeten ve tümüyle güçlü olan Allah’ın yüce gücü , aşırı derecede kendine güvenen bireye alçakgönüllülük öğretmek için kullanılır. 2. ayette biriken maddi kaynakların Boğa özelliği, Allah’ın varlığı ihtiyaç duymadığını belirtir. 3-4. Ayetler de, Allah’ın tekliğini ve aslan ondan bir tane daha olmadığını belirterek ikizler burcunun çoklulaştırması red edilmektedir. 

İkinci Çeyrek – İkinci Kadran : Yengeç – Aslan – Başak 
Kafirun Suresi – 109 . Sure 

 1. De ki: Ey kâfirler
 2. Sizin taptıklarınıza ben tapmam.
 3. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.
 4. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
 5. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
 6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
Kur'an'ı Kerim’in 109. Suresi , ikinci astrolojik kadrandan koruma sağlar. Bu çeyrek, diğerleri arasında en parlak olanıdır çünkü yaz mevsimini temsil eder ve iki kraliyet işareti olan Yengeç ve Aslan’a ev sahipliği yapar. Bu çeyreğin etkilerinden korumak için, duanın yeteri kadar meydan okuması gerekmektedir. Bu nedenle, 1. ayet , bencil ve despotik hükümetleri , Allah’ı inkar eden güç sahiplerini tanımlamaktadır. 2 -3. ayetler şimdiki otoriteye karşı gelmeyi ifade ederken, 4-5. ayetler onları gelecek zaman için de reddeder. 6. ayet, esasen bir başak karakteri olan 'din' sözcüğünü ifade eder. Dine ilişkin davranış kurallarının geleneksel uygulamalardan farklı olması gerektiğini beyan eder.

Üçüncü Çeyrek – Üçüncü Kadran : Terazi – Akrep - Yay 
Felak Suresi – 113. Sure 

 1. De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden
 5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
113. Sure , Felak Suresi  Terazi, Akrep ve Yay burcunu içeren üçüncü astrolojik çeyreğe karşı korunmak için okunur. Bu kadran, sonbahar mevsiminin özelliklerini yansıtır. İlk iki çeyreğin aksine, bu çeyrek zodyakın karanlık tarafını temsil eder. 1. Ayette “ ağaran sabahın Rabbi ” ifadesinden kasıt Terazi burcudur , çünkü Terazi güneşin battığı yerdir. 2-4. Ayetlerde , akrabalığa, karanlık ortamlara ve kötü niyetli yıkıcı faaliyetlere değindiğinden akrep burcundan koruma sağlar. 5. Ayet Yay'ın tepkisinden, başarısızlık ve iyiliği ile sonuçlanan olumsuz tutumlardan korur.

Dördüncü Çeyrek – Dördüncü Kadran : Oğlak – Kova – Balık 
Nas Suresi – 114. Sure 

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların hükümdârına,
 3. İnsanların ilâhına,
 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
114. Ayet , kış mevsimini temsil eden ve Oğlak, Kova ve Balık burcunu içeren dördüncü astrolojik kadrandan koruma sunmaktadır. 1. Ayet esas olarak Oğlak – Yengeç aksına bir referansı olan 'İnsanların Rabbine’ bahsetmektedir. 2. Ayet  “İnsanların Hükümdarından” ndan bahseder, böylece Aslan’ın karşıt burcu olan Kova burcunu simgeler ; ve 3. ayet, Başak burcunun karşıtı Balık burcu için bir referansı olan 'İnsanlığın İlahı’nı belirtir. 4-5. Ayetler, dördüncü çeyreğin neden olduğu sıkıntıların insan vücudundaki kalp, Yengeç ve Aslan ile bağlantılı olan rahatsızlıklarla sonuçlanabileceğini göstermektedir. 6. Ayette mecazi olarak Oğlak burcu ve cinlerden ve Kova burcu ve insanlardan bahseder.

Bu evren, sonsuzluk ile her canlı ruhu deneyimlerinin nihai potansiyellerine ulaşsın ve her zaman sahip olduklarından daha güzel varlıklar haline gelsinler diye için mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Kusursuz bir bir varoluş içinde yaşıyoruz. Bu var olma çabamızda kendimizi çepeçevre – tüm çeyrekler– tüm kadranlar ve tüm Zodyak boyunca yukarıdaki 4 dua ile koruyabiliriz.   Bu makaleyi Kur'an'dan aşağıdaki ayeti alıntılayarak bitiriyorum.

Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! ( Bekara Suresi , 286. Ayet )

Gülşen Kayıkcı 


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: