13 September 2018

Vedic Astrolojisinde Gezegen Görünümleri : Bir Haritada Gezegenlerin Birbirlerine Olan Etkileşimleri ...


Vedik astrolojideki her gezegenin, bir evi veya gezegeni yönettiklerinden özel bir anlam taşırlar, aşağıda özellikle özel anlamlarını konuşalım … 

Daha önce sadece birbirine bakışır demiş ve konuyu detaylandırmamıştık, merak edenler tıklasınlar ... Şimdi gelelim detaylara ,  

Güneş
Güneş görünüm yaptığında , görünüm yaptığı gezegenin veya evin üzerinde yetkili bir etki yaratır. Kişinin nerede sorumluluk taşıyacağını ve zaman kaybetmeden , daha net önünü görebileceğin alanı gösterir. 

Ay
Ay'ın diğer gezegenlere  ve evlere görünümü, rahatlık ve misafirperverlik doğasını gösterir. Böyle bir görünüm , duygularla dolu bir anne etkisi yaratacaktır.

Merkür
Merkür görünümleri, nerede yer almak, iletişim kurmak ve bilgi toplamak istediğimizi gösterir. Görünüm yaptığı gezegen  veya evi,  analitik becerilerle gelişmiş bir ağ, iletişim ve bilgi kaynağı haline getirir.

Venüs
Venüs'ün diğer gezegenlere ve evlere görünümü hoş bir duygu yoğunluğu ve arzu verir. Bu durumda herşey içinde kolayca mutluluk bulabiliriz.

Mars
Mars görünüm yaptığı gezegen ya da eve azim enerjisi yükler. Mars kişiye istenen şeylere karşı harekete geçme isteği aşılar. Agresif davranışları da artırabilir. 

Jüpiter
Jüpiter'in görünümü , bir birey olarak öğrenmeye ve büyümeye ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Fiziksel ve ruhsal yaşamımızda daha yüksek bilgi düzeyine ulaşma arzumuzu gösterir.Jüpiter, “gökyüzünden gelen nimetler” olarak bilinir. Jüpiter'in görünümü , bir gezegeni olumsuz sonuçlar vermekten kurtarır. Olumsuz sonucu nötrleştirir veya pozitif bölgeye dönüştürür. Jüpiter'in genişleme kabiliyeti, gezegenin pozitif veya negatif hissini artırabilir.

Satürn
Satürn'ün görünümü dikkatimizi nereye odaklamamız gerektiğini gösterir. Bu etki, emeğimizin sonuçlarını almak için en disiplinli uygulamanın nasıl olacağını gösterir. Bu nedenle Satürn görünümünü en önemli olanıdır. Bu durum aynı zamanda korku ve endişeyi de beraberinde getirir,  çünkü o evlere karşı çok sorumluluk hissederiz. 

Rahu
Rahu'nun görünümü , genişlememiz, fethetmemiz ve elde etmemiz gereken yerleri gösterir. Görünüm tabiatı ilgili olarak, Rahu Mars gibi davranır. Bir şeylerin onunla ilgili bir takıntısı vardır ve açlığını yerine getirmek için Rahu’nun hedeflerine ulaşması gerekir. Rahu'nun Satürn gibi olmasının nedeni de bu şeylere karşı korku getirmesidir. Rahu, gezegenlere ya da görünüm yaptığı evlere bir yanılsama ya da yabancı unsur kaygısı koyar. Yabancı unsur sadece anlamadığımız veya bilmediğimiz şeyleri ifade eder.

Ketu
Ketu'nun gezegenlere olan görünümü , ayrılık duygusu ve kurtulma arzusunu gösterir. Ketu, ustalığımızı  ve zaten bizde var olan yeteneklerimizi gösterdiğinden , onun kavuşumu, , yerleşimi ve görünümü, en az sorumluluk hissettiğimiz yeri gösterir. Aynı zamanda, bu şeyleri tekrar yaşama tutkusu da verir.

Vedik astrolojide, her gezegen kendi bulunduğu eve ve karşıdaki evde bulunan gezegenlere görünüm yaparlar. Bununla birlikte, bu görünümlere ek olarak, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün özel görünümleri vardır.

Mars vedic astrolojisinde kendinden sonraki  dördüncü eve görünüm yapar, Batılı astrologlar bunu kare olarak yorumlarlar, ve ayrıca vedic astrolojisinde kendisinden sonraki sekizinci eve görünüm yapar, batıda geriye yönelik kare diyebiliriz. 


Satürn vedic astrolojisinde kendinden sonraki  onuncu eve (= geriye doğru dört ev) görünüm yapar, Batı astrolojisinde geriye dönük kare derler ve kendinden sonraki üçüncü eve  yani batı astrolojisinde sekstil görünümü yapar.


Jüpiter vedic astrolojisinde kendinden sonraki beşinci  ve dokuzuncu evine görünüm yapar, Batı astrologları buna Jupiter üçgen açı derler. 


Not: Her zaman gezegenlerin kendi özel yönlerini ararken, Mars, Satürn veya Jüpiterin bulunduğu evden saymaya başlayın. Örneğin. Satürn Balık burcundaysa, üç ev ileri Boğa’dır , İkizler değil !!!

Gelin örnek yapalım … 

İlk önce lagna harita çizilir. 


Mars görünümlerine bakalım, bulunduğu evden dördüncü ve sekizinci ilerdeki eve görünüm yapar. 

Jupiter görünümlerine bakalım , bulunduğu evden beşinci ve dokuzuncu eve görünüm yapar. 


Satürn görünümlerine bakalım, bulunduğu evden sonraki üçüncü  ve onuncu ilerdeki eve görünüm yapar .

Şimdi , toparlar isek tüm görünümleri ...

Geldi sıra yoruma ...

Jupiter 6. evdeki Ay ve 10. evdeki Venüs'e görünüm yapıyor. Yani Jupiter günlük işlerini yaparken kişiyi duygusal alınganlıklardan korur ve kariyer hayatında insanların onu sevmesini ve saygı duymasını sağlar ... 

Satürn 3. evdeki Ketu ile 10. evdeki Venüs'e görünüm yapıyor. Yani kişi kariyer hayatındaki projelerini anlatır iken, projeleri sahiplenme ve insanları projeleri desteklemesini sağlama sorumluluğu alacaktır ...

Mars 3.evdeki Ketu ile 11. eve görünüm yapıyor. Yani kişiye çoklu kitlelere projelerini anlatma konusunda azim veriyor ...

Tabi ki bu kadar değil , daha çok şeyler söylenebilir bu görünümler hakkında ... 

Kafalar oldu bir milyon , başka yazılara artık ...

Neyse şimdilik benden bu kadar ...
Takipte kalın

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: