22 January 2019

17 Ocak 2019 - 17 Şubat 2019 : Gölge Gezegen Ketu’nun Parlak Yüzü : Güneş Ketu Kavuşumu İle Karanlık Korkuları Aydınlatma Zamanı ...


Gölge  Gezegen Ketu’nun Parlak Yüzü 

Güneş ile herhangi bir gezegenin birleşimi çok nadir görülen bir fenomen değil, çünkü Güneş çok hızlı hareket eden gezegen ve her yıl 30 gün boyunca yılda bir kez Ketu ile kavuşum yapar. 2019 yılı içinde de bu kavuşum 16 Ocak 2019’da başladı. 

Bu kavuşumun özel bir anlamı var . Fark edersek, Güneş’in Ketu ile özel bir ilişkisi var. Güneş’in maksimum yüceltme noktası, Ketu tarafından yönetilen Nakshatra Ashwini’ye düşen 10 derece Koç burcu. Diğer  taraftan Güneş’in hükümdar olduğu Aslan burcunda da  Magha Nakshatra’nın Ketu tarafından yönetildiği bilinmektedir. Aslında Ketu’nun Güneş’i yücelttiği ve Keyu’nun karanlık tarafını aydınlatmaya çalıştığını buradan çok kolayca anlayabiliyoruz.

Vedic astrolojide bu kavuşum önemli bir kavuşum olarak kabul edilir ve 8 dereceden daha yakın ve aynı evde olmaları iyi görünüm olarak kayıtlara girmiştir. 

Biraz anlamaya çalışalım , neden kıymetli bir görünüm ? 

Güneş >>> Ego, otorite, güç, Ateşli, ateşli, Hükümet, Kral, yürek, zeki, baba, duruş, haysiyet vb.
Ketu >>> Manevi, geçmiş karması, eksantrik, moksha, mistik, delici, aşiret, dağınık, yoğun konsantrasyon vb.

Bu kavuşum önemli çünkü : 
•• Bu kavuşum, Güneş'in belirttiği ruhunu farklı aydınlanma seviyelerine yükseltebilecek en manevi kavuşumlardan biridir.
•• Bu kavuşum, insanların karmalarında – atalardan aktarılan - bitmemiş olması gereken gelişimlerinin Ruhsal kısmı üzerinde çalışmasını sağlayacak olan kavuşumdur.
•• Bu kavuşum kendinden şüphe duyacak, kendine güven eksikliği hissedecek ve Güneş’in güçlü olmadığı konumlarda etkileyici bir kişiliğe sahip olmayacaktır.
•• Ateş burcunda olduğunda bu kavuşum , hem Güneş hem de Ketu'nun Sıcak, kuru ve Ateşli gezegenler olması nedeniyle bizleri yakar kavurur. 
•• Bu kavuşum , Güneş babayı simgelediğinden, Ketu ile birlikte babayla psikolojik veya fiziksel olarak uzak ilişkiler kurmaya neden olabilir. 
•• Ketu aldatıcı bir yapıya sahiptir, bu yüzden Güneş ile birlikte olduğu zaman, kişi asla başkalarına güvenmeyecektir.
Örnekleri daha da çoğaltabiliriz … 

Biraz derinleşip , yukarıdaki sonuçlarının nedenini anlamaya çalışalım …

Ay'ın güney düğümü Ketu, ruhsal bilginin, meditasyon pratiğinin, materyalist dünyaya duyulan ilginin, elektrik, gök gürültüsü, ani ve beklenmedik olayların arkasındaki sebep.

Ketu fiziksel bir gezegen olarak mevcut olmasa da, insan aklını etkileyen en güçlü Karmik gezegenlerden biridir.

Diğer gezegenlerle temasa geçtiğinde bir ayırıcı görevi görür ve içinde bulunduğu, gezegenin bağlı olduğu veya hedef alındığı gezegen gibi davranır.
Sonuç verirken, Mars ile benzerlikleri de vardır. Küçük Mars diyebiliriz ona , zira Ketu Mars’ı örnek alır. 

Hindu mitolojilerine göre, Ketu, Lord Vishnu tarafından başı kesilen Asura'nın (iblisin) alt bedenidir. İblisin alt cesedi … 

İblis’in Alt Beninin Cesedi Ketu Nedir? 

Ketu, Ay'ın güney düğümü ve Rahu'nun vücudunun geri kalanıdır. Bu, ayrılık, izolasyon ve maddi dünyayı terk etmeyi temsil eden başsız bir bedendir. Bu gölge gezegeni, geçmiş yaşamlarda – atalardan aktarılan -  zaten elde ettiğimiz maneviyatı, hiçliği ve hedefleri temsil eder. Bu hayatta biz sadece son çare olarak bu şeylere güvenmek için buradayız. 

Ketu'nun haritada konumlandığı ev ve burç,  düşkün olmadığımız şeylerdedir ve bu şeylere o kadar takıntılıyız çünkü bilinçaltında zaten onlarla uğraşmış olduğumuzu biliyoruz. Ketu gerçeği ve aydınlanmayı arar. 

Tıpkı Rahu gibi, Ketu da Güneş'e gölge düşürüyor. Bu gölge, şişirilmekten çok egoyu hafifletmekle ilgilidir. 

Bu görünüm egosuzluk sendromudur ve bu kavuşum insanlarda kimlik kaybı hissi verir, çünkü Güneş sadece egodur ve ego olmadan maddi dünyada tutunamayız. Güneş ve Ketu birleştiğinde insan diğerlerine güveninden yoksundur, çünkü manevi gezegen Ketu karanlık ışığını parlak güneşin üzerine kaplar ve Rahu da 7. Evden karanlığını Güneş’e örter.  

Rahu veya Ketu ile 5 dereceden daha az bir Güneş mesafesinde doğmuş iseniz , güneş tutulmasıyla doğmuşsunuz demektir. Bu birleşme doğal olarak, Güneşi yüceltmediği sürece insanı utangaç ve içe dönük yapar. Güneş düğümlerin yüceldiği burçta ise ancak ve ancak güneş ışığını düğüm bulutlarının arkasında bile parlatabilebecektir , aksi taktirde Güneş kararacaktır. 

Ketu ve Güneş kavuşumu ne demektir ?

Ketu kavuşum Güneş ilginç bir konudur; Güneş (Sol) Atma'yı (Ruh) temsil eder - Ruh'u temsil eden Sol, ışık, ışıktan enerji akışını temsil eder. Ruh ruhtur, beden Güneş'in ışınları ile harekete geçirilir ve zihin dışa doğru giden bir düşünce demetidir. Herhangi bir öz-yönetim veya öz-farkındalık olmadan, zihin ego esaslı kavrar, gördüğü her şeye sahip olmaya çalışır. Ketu bir kopukluk , egodan arınmışlık ve dönüşüm noktası. Öyleyse, Ketu Güneş'e eşlik edince manevi olarak ne olur?

Ketu Moksha, Kurtuluş, Cennet yolunun kapısıdır. Ketu, gölge gezegeni, Sol'dan Ruha akan güneşin ışığını karartır , içerideki dönüşümün ortaya çıkmasına neden olan bir ışık kesintisi gibidir. Dönüşüm ve gelecekteki eylemi sürdüren karmik gezegen olan Ketu, güneşten gelen ışığın kesilmesi ve akmasıyla işgal edilir. Bu deneyim ip üstünde yürümekle aynıdır, Ketu deneyimi için başka bir güzel kelime bulamazdım herhalde, tam anlamıyla ip üstünde cambazlık …

Ego, kendi kendine oluşturulmuş bir boşluk ipine ve kişisel iç güvenliğe bağlıdır. Bununla birlikte Güneş, içeriye giren ışıktır ve Ketu ile kavuşum tam bir türbülans – karartma dönemidir. Tümüyle karanlıkta kalma durumu. 

Ez cümle , Güneş ile Ketu kavuşum yaptığımızda ruhumuz karanlığa gömülür…

Peki Güneş ve Ketu Cesur Oğlak Burcunda Kavuşunca Ne Olur ?

Güneş, Oğlak burcundaki Ayın Güney Düğümünü kavuştuğunda, korkular serbest bırakılır. Çevremizdeki dünya değiştikçe, bize bu gerçeklik karmaşasından çıkmanın ve daha fazla aydınlanmaya giden yolu göstermek için köklerimize bakarız. Cesurca korkularımızın içine yürürüz.  

Güneş bugün Oğlak burcundaki ay güney düğümüne kavuşması,  mücadelemizi yüksek sesle bağırmak kolaylaşır. Ya da bilinçaltımıza sakladığımız gizli – saklı korkularımızı , korku ve endişe kalıplarımızı aydınlatmak için içimizde güç buluruz. Sakladığımız korkularımızı serbest bırakmak üzere cesaretimiz zirve yapar. Geçmiş yaşam korkularını – atalardan aktarılan - tanımlamak için yardıma ihtiyacınız var ise bu zaman aralığını mutlaka değerlendirin. Kendi gölge düşüncelerimizi aydınlanmaya başlayıp , güneş en karanlık saatten geçerken, salıveririz ve korkular artık geçmişte kalmış olur.

Kendi duygusal alanımızın ve sürecimizin derinliklerine girerek kendi kendimizi ve yolculuğumuzu tanıyabiliriz bu dönemde. Hayalperestlik alanına duygusal bedenlerimizden girerek, düşüncelerimizi değiştirrerek eylemlerimizi, eylemlerimizi değiştirerek realitemizi , realitemizi değiştirerek kendi kaderimizi değiştirdiğimizin farkına varabiliriz. 

Kendimizin temel gerçeği ile yüzleşmek ve onun zorluğunu kabul etmek , yaşamı ve kaçınılmaz değişimi kucaklamaktır. Takılıp kaldığımız her yerde, hangi korku ve endişe kalıplarının bizi tuttuğunu görebiliriz. Hangi enerjiden kaçınmaya çalışıyoruz? Hangi durumdan geri çekiliyoruz? Hangi korkuların arkasına sığınıyoruz ?  Hangi korkularımızdan arınabiliriz?

Peki gökyüzünde Güneş – Ketu kavuşumu var iken , burçlar hangi alanlardaki korkularından arınabilir? Lütfen yükselen ve ay burcunuza göre okuyunuz . 

Balık burcu : Neden bu kadar toplum tarafından dışlanmaktan korkuyorsun , yeterince sosyal bir karakter olmadığını mı düşünüyorsun ?

Kova Burcu : Neden bu kadar özgür kalamamaktan korkuyorsun , uzaklarda hasta ya da hapiste hissine mi kapılıyorsun ? 

Oğlak burcu : Neden çok çabuk sinirleniyorsun , duymaya tahammül edemediğin şey eşine ve kendi ailene daha çok hizmet etmek zorunda kalmak mı ? 

Yay burcu : Neden bu kadar çok parasız kalmaktan korkuyorsun , para senin kendini güvende hissettiğin gücün mü ?

Akrep burcu : Neden bu kadar kelimelerini söyleyememekten korkuyorsun , sözünü duyuramadığında kendine olan saygını mı kaybediyorsun ?

Terazi burcu : Neden bu kadar aileni kırmaktan korkuyorsun , kendi arzularını ailene açıkladığında seni dışlayacaklarını mı düşünüyorsun ?

Başak burcu : Neden bu kadar çocuklar ile bağ kurmaktan korkuyorusun , sevgiyi ifade etmenin zayıflık olduğunu mu düşünüyorsun ?

Aslan burcu : Neden bu kadar düşmanların tarafın alt edilmekten korkuyorsun , onlara yenecek gücün olmadığını mı düşünüyorsun ?

Yengeç burcu : Neden bu kadar evlilikten ve uzun dönemli gönül bağından korkuyorsun , gönlünün kırılacağından dolayı mı kaygılısın ?

İkizler burcu : Neen bu kadar çok ölümden korkuyorsun, spiritüellik ve maneviyatın sana yeterli olmayacağını mı sanıyorsun ? 

Boğa burcu : Neden bu kadar çok baba desteği alamamaktan korkuyorsun , baba ile bağının yeteri kadar güçlü olmadığını mı düşünüyorsun?

Koç burcu : Neden bu kadar iyi bir kariyer yapamamaktan korkuyorsun , iyi iş fırsatı hiç bulamayacağını mı sanıyorsun ?

Gizli saklı korkularınızı fark edip , en karanlık tarafınızı aydınlatmanız dileğiyle …
Rabbim hayırlara vesile etsin 

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: