13 January 2019

Vata - Pitta- Kapha Doshaların İnsan Davranışları Üzerine Etkileri ve Dengelenmesi : Astrolojik Reçete Örneği ...

Vata, pitta ve kapha – 3 dosha hakkında yazmıştım ki bunlar - Ayurveda geleneğindeki en temel kavramlardan idiler. Merak edenler tıklasınlar . 

Okumaktan sıkılanlar diyecekler ki tam olarak ne demek , anlamadı ben ??? Temel olarak, doshalar doğanın enerjik güçleri, kendimizi ve çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olan fonksiyonel ilkelerdir. Hatta hangi dosha türünden olduğunuzu anlamanız için bir de test yaptık . Ne testiymiş bu diyenler tıklasınlar … 

Vata, pitta ve kapha'nın her biri bir şekilde fizyolojimiz için çok önemlidir, bu nedenle hiç bir dosha diğerlerinden daha iyi veya üstün değildir. Her birinin vücutta oynayacağı çok spesifik bir dizi fonksiyonel rol var.Bu nedenle bu dosha dengesi tam bir sağlıklılık hali için zorunludur. Çünkü doshalar dengesiz olduğunda sağlığımıza zarar verebilirler.

Şimdi her üç doshanın özelliklerini detaylı olarak yazmadan önce  temel yapılarını ve üzerimizdeki etkilerini biraz detaylı inceleyelim.  

Ayurveda'da, maddi dünyanın en temel yapı taşları beş unsurdur: eter (boşluk), hava, ateş, su ve toprak.

Vata, Rüzgar (Hava) enerjisinin değişken doğası ile karakterizedir.
Pitta, Ateş enerjisinin dönüştürücü mizacını temsil eder.
Ve Kapha, Su enerjisinin bağlayıcı mizacını yansıtır.

Elementler ve Doshalar arasında bağlantının sebebi nedir ? diyenler okumaya devam etsinler…

Tüm doshalar beş elementin tümünü içerir, yukarıda dediğimiz gibi sadece 2 elementten oluşmaz, diğer 3 elemetten de pay almışlardır, doğada her şeyde olduğu gibi, ancak doshalar ağırlıkça  iki elementten oluşur.

Doshaları oluşturan birincil elemetler şunşardır : Ağırlıkça fazla olan ikisi yani…
Vata : .Hava  + Ether
Pitta : Ateş + Su
Kapha : Su + Toprak

Elementlerde olduğu gibi, doshaların üçü de herkes ve her şeyde, ancak farklı oranlarda bulunabilir. Farklı iklimler, farklı besinler, farklı türler ve hatta aynı tür içinde farklı bireyler oluşturmak için birleşirler. Aslında, her birimizin içindeki vata, pitta ve kapha'nın belirli oranı bize optimal sağlıklılık durumumuz için bir taslak sunar ve bireysel fiziksel, zihinsel ve duygusal karakter özelliklerimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir - yanı sıra eşsiz güçlü yönlerimiz ve zayıf noktalarımıza da belirlerler. 

Ayurveda türümüzü bilmiyorsanız , lütfen hemen test yapın , nerde test diyenler , tıklayın bakalım … Bunu yaptığınızda, ancak size en iyi sağlıklılık durumuna destek olabilecek bir dizi kişiselleştirilmiş öneriler de alabileceksiniz. 

Doshaların yapısal özellikler nelerdir ? 

Her dosha, kendine özgü enerjik alanı olan ve bu alanı destekleyen bir nitelikler topluluğuyla karakterize edilir:
Vata : Kuru , Hafif, Soğuk, Pürüzlü, İnce, Mobil, Açık
Pitta : Sıcak, Keskin, Hafif, Sıvı, Serpme, Yağlı
Kapha : Ağır, Yavaş, Soğuk, Yağlı, Pürüzsüz, Yoğun, Yumuşak, Kararlı, Yapışkan

Ayurveda'ya göre, herhangi bir doshas ağırlaştırıldığında, karşıtlarını lehine çekerken, bu dosha niteliklerinin etkisini azaltarak, ancak dengeye geri dönebiliriz. Ve hangi spesifik özelliklerin ağırlaştırıldığını biliyorsak, özellikle bu nitelikleri pasifleştirmeye odaklanarak, karşıt enerjilerini yükselten yiyecekleri, baharatları ve deneyimleri tercih edebiliriz. 
oshalar ve İşlevleri

Üç doshasın her biri, elementlerin ve niteliklerin kendi kombinasyonu ile belirlenen benzersiz bir kişiliğe sahiptir. Her dosha doğal olarak spesifik fizyolojik fonksiyonları yönetir.

Vata : Hareketi ve İletişimi yönetir. 
Pitta : Sindirim ve Dönüşümü yönetir 
Kapha : Yapışkanlık, Yapı ve Yağlamayı yönetir. 

Neden mi ? Açıklıyorum …

Vata
Vata, hareketin enerjisini içerir ve bu nedenle sık sık rüzgar (ve hava elementi) ile ilişkilendirilir. Vata, yaratıcılık ve esneklikle bağlantılıdır; tüm hareketleri - nefesin akışını, kalbin nabzını, tüm kas kasılmalarını, doku hareketlerini, hücresel hareketliliği ve akıl ve sinir sistemi boyunca iletişimi yönetir.

Pitta
Pitta dönüşümün enerjisini temsil eder ve bu nedenle ateş elementi ile bağlantılıdır. Ancak canlı organizmalarda, pitta büyük oranda sıvıdır, bu nedenle su ikincil elementtir. Pitta, ne mobil ne de stabil değildir, ancak yayılır - bir ateşin sıcaklığı çevresine nüfuz ettiği veya suyun arazinin belirttiği yönde aktığı gibi akışkandır. Pitta yiyeceklerin, düşüncelerin, duyguların ve deneyimlerin sindirimi ile yakından ilgilidir; beslenme ve metabolizmayı, vücut ısısını ve algıyı yönetir.

Kapha
Kapha her şeye yapı, sağlamlık ve yapışkanlık kazandırır ve bu nedenle öncelikle toprak ve su elementleriyle ilişkilendirilir. Kapha ayrıca sevgi ve şefkatin sulu enerjilerini de bünyesinde barındırır. Bu dosha tüm hücreleri ve sistemleri nemlendirir, eklemleri yağlar, cildi nemlendirir, bağışıklığı korur ve dokuları korur.

Sağlıklılık her üç doshanın dengeli olma hali idi, peki dengeyi kaybedersek neler olur ? Dengeyi kaybettiğimizi nasıl anlarız ?

Doshastaki dengesizliklere genellikle destekleyici olmayan diyet ve yaşam tarzı seçimlerinin yanı sıra stres ya da duygusal travma neden olur. Bu rahatsızlıklar, mizaç tarafından temsil edilen iç dengenin doğal halini bozma eğilimindendir. Doshalar toplam içinde payını artırdıkça , her biri vücudu kendine özgü bir şekilde bozar. Bu nedenle, vata, pitta ve kapha'nın her biri, belirli sağlık sorunları ve hastalığa yönelik eğilimlerle ilişkilidir.
Üç fazın herhangi birindeki fazlalığa duyarlı olsak da, baskın olan doshalarımızdaki dengesizliklere biraz bağlı olma eğilimindeyiz. Başka bir deyişle, vata-pitta baskın olan bireyler genellikle kapha dengesizliklerinden önce vata ve pitta dengesizliklerinin neden olduğu semptomlara olacaktır. 

Doshaların günlük yaşamınızı nasıl etkilediğine merak ediyorsanız, bundan sonra yazacaklarım bu farkındalık için çok yardımcı olabilir. 

Dengesiz Vata semptomları nelerdir  ? 
Dengesiz olduğunda, vata korku, endişe, izolasyon, insanlardan çekilme , inzivada kalma , yalnızlık ve bitkinliğe neden olma eğilimindedir. Hem de fiziksel enerjinin tükenmesine neden olabilir, insanla rile iletişimi bozabilir ve vücutta tikler, titreme ve kas spazmları gibi her türlü anormal harekete neden olabilir.

Dengesiz Pitta semptomları nelerdir  ?
Dengesiz olduğu zaman, pitta sinirlilik , kızgınlık , hayal kırıklığı, öfke, kıskançlık ve eleştiri gibi gerici duygulara neden olur. Dengesiz pitta genellikle vücuttaki organları ve dokuları etkileyebilen enflamatuar bozuklukların kökenindedir.

Dengesiz Kapha semptomları nelerdir  ?
Dengesiz olduğu zaman, kapha bağlılık, açgözlülük ve iyelik duygularını tetikler ve aynı zamanda inat, uyuşukluk ve değişime direnç de yaratabilir. Fiziksel olarak, kapha zihin de dahil olmak üzere vücuttaki organlarda ve dokularda durgunluk ve tıkanıklığa neden olma eğilimindedir.

Peki doshaları dengede tutmak için ne yapılabilinir ? 
Doshalarınız ile dost olmak gerekir öncelikle… Doğuştan gelen dosha özünüz ile barışık olmalı ve kendinizi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Çünkü sağlıklılık hali ancak ve ancak üç doshanın her birinin dengede olduğu durumda elde edilir. 

Şimdi gelelim pratik uygulama bilgilerine … Zurnanın zırt dediği yer...

Bildiğiniz üzere Vedic Astroloji ve Ayurveda kardeş bilimlerdir ve birbirlerine sıkı destek verirler. Astrolojik paragdigma açısından incelendiğinde Vata dosha türünü yöneten geezegen birincil gezegen Satürn’dür. Vata aynı zamanda ikincil yönetici ise Merkür’dür. 

Fizik kurallarına göre ise Vata evrendeki enerji yasası , Pitta ışık , Kapha ise madde yasasını simgeler. Enerji , ışık ve madde  ise aynı formun farklı boyutlardaki görünümleridir. Bu üç dosha ise enerji , ışık ve madde de bu formum biyolojik beden içindeki formudur. 

Vata , hava ve ether elementlerinin birincil formudur ve vücuttaki boşluklar , kemikler , eklemler ,  duyusal noktalar ve zihin formudur. Etherik özellikler olan hafiflik , genişlik ve yayılma özelliklerinin de biyolojik formudur. 

Pitta ise suyun sıcaklığı  ve yapğ yakıldığında ortaya çıkan ısının, kan , enzimler  ve asitlerin biyolojik formudur . Vücüt sıvılarının hareketinin de biyolojik izah modelidir. 

Kapha ise , toprağın suyu tuttuğu gibi , vücütta suyun biriktirilmesi , terinin yağlanması , dokular arası mukus ve zaraların biyolojik formudur. Ağırlaşma , kilo alımı , fiziksel hareket egellerini temsil eder. 

Her dosha , bir gezegen tarafından simgelenir. 

Vata , sinir sistemi ve hareketten sorumlu biyolojik formdur , Saturn ve Merkür tarafından yönetilir. Bu doshanın kişinin sağlıklılık hali üzerinde , yaşlılığında daha etkin rol oynar. 

Pitta , sindirim sistemi ve beslenmeden sorumludur Mars ve Güneş tarafından yönetilir. Bu doshanın kişinin sağlıklılık hali üzerinde , orta yaşlılığında ve olgunluğunda daha etkin rol oynar. 

Kapha dokuların bir araya geirilmesi ve bir arada tutulmasının biyolojik formudur Venüs ve Ay tarafından yönetilir. Bu doshanın kişinin sağlıklılık hali üzerinde , bebeklik ve gençliğinde daha etkin rol oynar. 

Şimdi ne yapacağız ? Eeee diyenler …

Test sonuçlarınızı yazın bir köşeye … 
Örneğin sonuçlar şöyle olsun : 
Kapha  68 puan 
Kapha 42 puan 
Vata : 12 puan 
Buradan , kapha enerjisinin azaltılması ve Vata enerjisinin yükseltilemesi gerektiğini anlıyoruz denge hali için …  Kapha Venüs ve Ay tarafından yönetiliyorken , Vata Satürn ve Merkür tarafından yönetiliyor. 
Peki kişi kaç yaş aralığında , diyelimki 30 – 50 yaş aralığında , yani orta yaşlılık ve olgunluk çağında … Yani Pitta çağında … Pitta çağı Güneş ve Mars tarafından yönetiliyor. 
Bu durumda ayurvedik reçete nedir ?
Satürn ve Merkür enerjisini yükseltmek 
Ay ve Venüs enerjisini azaltmak 
Güneş ve Mars enerjisini dengede tutmak 
Eeee , bu nasıl yapılır. Bakınız tablo aşağıda… Yeşil ve kırmızı mercimek ağırlıklı tüketilecek. Beyaz fasulye diyet lisyesinde uzaklaştırılacak. 
Pirinç , şeker ve un diyet listesinden çıkarılacak . Buğdağ , darı ve bulgur tercih edilecek . 
Susam yağı ve tahin diyet listesine eklenecek. 
En az 21 hafta bu diyete uyulacak … Tabi ki alerji testlerinden emin oldukta sonra …

Neyse şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın 

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: