06 February 2020

Ne Demiş Napoyon : Para Para Para : Doğum Haritasında Para - Zenginlik - Refah Göstegeleri Dhan Yoga ve Türleri


Merhabalar

Çok uzun bir makale yazacağımı biliyorum  ama bu konuyu nasıl kısaltabilirim ki… Konu malum hepimizin ilgi alanı olan para –servet – ferah – zenginlik… İnternet üzerinden astroloji ile ilgili en çok Google araması yapılan konulardan biri … Konuyu tüm detayları yazacağım çünkü bu benim zorunluluğum , detayları kendime saklamak bana yakışmaz.

Zira benim Mottom, bloğumu okuduktan sonra insanların daha fazla açıklama veya daha fazla bilgi için interneti kullanmaması , aradığı herşeyi bir çırpıda bulması … ve bunun için bir tek makalemi yazmak için 20-25 gün veya hatta zaman zaman bir aydan fazla harcıyorum…

Şimdi para, para ve para hakkında konuşalım ..

Şimdi size soru cevap şeklinde her şeyi anlatacağım… Cevaplarla birlikte aklınıza takılacak soruları da yazacağım…

Soru 1 : “Para nedir ve paranın gücü nedir?”

Çok basit bir dilde şöyle dersem: “Paramız yoksa topluma yük olarak biliniriz ve paramız olursa toplumda zengin olarak biliniriz. Ancak “ Para insan yaşamının başka bir tanrısıdır ” kimse bunu inkar edemez… !!! Artık günümüzde ona tapar olduk…

Hayallerimizi, dileklerimizi ve ihtiyaçlarımızı yerine getirmek için paraya ihtiyacımız var, evet bu gerçeği yadsımayamız ... para olmadan hiçbir şey yapamayız… Bugün bazı insanlar bugün para uğruna seni öldürebilirler, böbreğini çalabilirler… Sanırım bunu çok fazla açıklamaya gerek yok…

Ve  astroloji nedir  - Yani astroloji bir ortamdır ve astroloji vasitası ile kişinin yaklaşan geleceğini araştırıyoruz… bu yüzden herkes astrolojiye danışarak onları multimilyoner yapacak zamanları ve aksiyonları bilmek istiyor… !!!

Yani temelde  Astroloji,  hayatın farklı bir bölümünü simgeleyen dokuz gezegen, Onikinci İşaret ve Onikinci ev oyunudur ve bu dünyada doğan herkes, burçlarında dokuz gezegen, onikinci işaret ve onikinci evin aynı temeline sahiptir. İnsanların astrolojiye güvenip güvenmediği… astroloji dünyasında bir fark yaratmaz…

Şimdi para ve zenginlik anlamına gelen astroloji kombinasyonları hakkında konuşalım.

Paranın astrolojisine bakarken önemsediğimiz bazı Evler var - 1. , 2 ., 5. , 9.  ve 11. evler…

Ama ama ama...

Paraya sahip olmak için yalnız evleri hesaplamayın… Ev lordları da önemli…

Bu evler ve lordları arasındaki herhangi bir bağlantı Dhan Yoga yaratır…

Ancak haritada sadece yukarıdaki evler yok . 3. , 4. , 6 . , 7 ., 8. , 10 . ve 12. Evleri de görmezden asla gelmeyin lütfen , onların da canı var ama … yazık değil  mi.

Şimdi bu Dhan yoga oluşturan evler ile başlayalım.

1.  Ev =  Birinci ev sizi temsil eder . Lagna ve Rabbin gücünü simgeler.  Bu ev Rabbin sana ne kadar sıak yüzünü göstereceğini göster.

2.  Ev =  Bu ev paranın evi, dolayısıyla bu evde bulunan gezegen ve ikinci evin efendisi paranın efendisi olarak bilinir ...

5.  Ev =  Bu ev asil işleri simgeler  dolayısıyla beşinci ev lordunun konumun atalardan aktarılan iyi karmanın göstergesidir.

9.  Ev =  Tüm iyi Karmaların toplandığı evdir,  Şans, talih evi olarak bilinen ev ...

11. Ev =  Bu ev kazançlarının evi ve bu ev ve onun efendisi kazançları temsil eder... 11. Ev lordunun haritadaki gücü kişiyi milyarder yapabilir.

Bu evler ve lordları arasındaki herhangi bir bağlantı Dhan yoga oluşturabilir, ancak para ve servet miktarı bu evlerin ve lordlarının gücüne bağlı olacaktır…

Şimdi bu Dhan yoga oluşturmasa da para konusunda parmak atan diğer evlerin etkilerine bir bakalım.

3. Ev =  Herhangi bir çaba harcamadan (ikinci evden sonraki ikinci ev olduğundan) , dokuzuncu evin tam karşısında olduğundan üçüncü ev ve sıkı çalışma ve kendini çaba aracılığıyla kazanılan parayı simgeler ...

4.  Ev = Emlak, toprak , arazi, ev, araba vb. olara bilinen taşınır ve taşınmaz mallar le haritada güçlü dhan yoga oluşturur , kişinin emlak alım satımlarında iyi para kazanabilmesi için fırsatlar verir.

6. Evi =  Düşman evidir ve altıncı evin lordu düşmanın arızaları nedeniyle iyi para kazanımı sağlar ... veya sağlık evi de olduğundan kişinin tıp alanında , ilaç satıcısı vb aktiviteler ile iyi para kazanmasını sağlar…

7. Ev =  İş, iş ilişkileri ve eş yoluyla kazanımlar  ...

8. Ev =  Kalıtım ile gelen para yani miras ve bizim paramız... bu ev başkaları yoluyla gelir ya da ani beklenmeyen para ve 2. Evin tam karşıt evidir …

10.  Ev =  para kazanılan işin kaynağı , kariyerimiz ... Harita bu ev o kadar bu kazanç kaynağını ifade eder…

12.  Ev =  yabancı topraklardan kazanç ... 

Not – 2. , 6. , 10.  Nolu evler arhta evleridir. Bu evler özellikle dünyevi evlerdir , maddi konuları ilgilendirir.

Toparlar isem 2. , 5. , 8. , 9. ve 11. evler  parayı simgeleyen  evlerdir ve bu evlerin (2, 5, 9 ve 11) lordların yönettiği alanlardan para gelir.  

Şimdi gezegenin para verme gücünü hesaplayalım …

Güneş =  Bu gezegen otorite, güç, hükümet anlamına gelir , dolayısıyla Hükümet ile ilgili girişimler yoluyla iyi para verebilir . Eğer haritada 10. Ev lordu güneş ise devlete bağlı yüksek rütbe , hükümet memuru veya herhangi bir devlet kurumu işi …

Ay =  Bu gezegen nakit para ve ıslak toprakları temsil eder.
Not - Haritada sadece güneş ve ay güçlü ve iyi konumda herhangi bir Raja yoga veya Dhan yoga olmadan da iyi miktarda para ve servet elde edebilirsiniz ...

Mars =  bu gezegen toprakları, mülkiyeti, inşayı yönetir, böyle işlerden kişi iyi para kazanabilir…

Merkür =  Bu gezegen, iş yoluyla kazanılan parayı temsil eder, aynı zamanda nakit para , hisse senedi piyasasını da yönetir.

Jüpiter =  Bu gezegen altın, mücevher vb. yönetir ... Para için Karaka olarak bilinir.

Venüs =  bu gezegen her tür lükse hükmediyor, gerçek servet göstergesi.

Satürn =  toprak mülkiyeti, madenler, taş ocakları ve antikaları yönetir.

Rahu & Ketu, ev ve depozitolu taşınmazları simgeler ... ancak pozitif güç, görünüm veya kavuşum halinde ise para ve servet sunabilir ...
Not - Asla yalnızca gezegeni veya evi hesaplamayın… Haritada bulunan faktörlerin birleşik ve gruplandırılmış etkisi size hayatta elde edilecek para ve servet hakkında net bir görüntü verebilir.

Zenginlik ve parayı yöneten Jüpiter, Ay, Rahu ve Venüs gibi gezegenler var. Ancak özellikle Jüpiter ve Venüs zenginlik ve para için Karkasa olarak bilinir, bu nedenle servet ve refah için gerçek göstergelerdir ve 2. ev birikmiş servet, değerli eşyalar, mücevherler ve mülklerin mülkiyeti vb. gelir, kar ve kazançlar demektir. 5. Ve 9. Evler Lakshmi evlerdir, 11. Ev ise kazançların evidir. Temel olarak bu iki gezegen 2., 5., 9. ve 11. evde ise, haritada para ve servetle ilgili konularda çok önemlidir.

Ancak güçlü bir Lagna ve efendisi olmadan astrolojide hiçbir şeyi genel kural kabul edemeyiz. Bu nedenle, Lagna lordu da böyle bir kombinasyona katılırsa, kesinlikle çok para kazanacaksınız ve muhtemelen önemli miktarda servet kazanacaksınız ...

Ancak zenginlik ve para miktarı evin gücüne ve lorduna bağlı olacaktır.

Temel olarak, iki para gezegeninin maha dasha zamanları paranın elde edileceği zamanlar olacaktır. Eğer bu iki gezegen 5. Evde ise para spekülatif yatırımlar, sanat, veya eğlenceden gelir. Bir kombinasyon 8. evde ise hazır para gelebilir ve miras kalabilir gibi gibi …

2., 11., 5. ve 9. evleri yöneten gezegenlerin kombinasyonları da büyük bir servet üretecektir, ancak Jüpiter bu gezegenlere görünüm yaparsa, servet ve para sonuçlarını daha da büyütecektir. Çünkü Jüpiter baktığı yönünü genişletir. Bu nedenle Jüpiter para ve servet konusunda çok önemli rol oynamaktadır… !!

Jüpiter'in görünüm yaptığı Venüs, kişiyi ultra zengin yapabilir… ama Jüpiter derecesi çok önemlidir.

Rahu ve Ketu’nun da Jüpiter gibi para üzerinde özel bir yönü de var. Bu gezegenler başka bir gezegeni, bir şeyleri genişletip büyütebilecekleri için Jüpiter'in etkisine sahip olabilirler. Rahu, özellikle Rahu ana para evlerinde (2, 5, 9 ve 11) genişleme ile ilgilidir.11'deki Rahu özellikle servet için güçlüdür.

Şimdi Dhan yogadan bahsedelim. Dhana zenginlik demektir. Dhan yoga ise bol zenginlik veren kombinasyonlardır.

Temel İlke: 5. ve 9. lordlar ve gezegenler para verebilirler. Onların dasha zamanlarında para gelir.  11. ev maddi kazanımlar için de önemlidir ve güçlü olmalıdır. 2. ev de önemlidir. Ay, Merkür, Jüpiter veya Venüs 2. evde yücelmiş ise kişiyi çok zengin yapar.

Olası Dhana Yoga kombinasyonları :

·     2. veya 5. veya 9. veya 11. ev yöneticileri Lagna Lord ( yükselen yöneticisi ) ile kavuşum yapmış olacak -  dörtlü kombinasyon olacak
·      5 veya 9 veya 11. ev  yöneticileri 2. evde üçlü kombinasyon yapacak . 
·      9. veya 11. ev yöneticileri 5. evde ikili kombinasyon yapacak 
·      9. yöneticisi ile 11. evde , 11. ev yöneticisi 9. evde olacak 

Her yükselen için Dhan yogayı tek tek bulalım.

(1) Koç lagna için: Güneş 5. evde ve Satürn, Ay ve Jüpiter 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Mars, Merkür, Venüs ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(2) Boğa lagna için: Merkür 5. evde ise ve Ay, Mars ve Jüpiter 11. evde ise, kişi çok varlıklı olur. Eğer Venüs Merkür ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(3) İkizler lagna için: Eğer Venüs 5. evde ve Mars 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Merkür, Jüpiter ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(4) Yengeç lagna için: Mars 5. evde ve Venüs 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Eğer Ay Merkür ve Jüpiter ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(5) Aslan lagna için: Jüpiter 5. evde ve Merkür 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Güneş, Mars ve Jüpiter ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(6) Başak lagna için: Satürn 5. evdeyse ve Güneş ve Ay 11. evdeyse, kişi çok zengin olur. Merkür, Jüpiter ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(7) Terazi lagna için: Satürn 5. evdeyse ve Güneş ve Ay 11. evdeyse, kişi çok zengin olur. Eğer Venüs Merkür ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(8) Akrep lagna için: Jüpiter 5. evde ve Merkür 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Mars, Merkür, Venüs ve Satürn ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(9) Akrep lagna için: Mars 5. evde ve Venüs 11. evde ise çok varlıklı olur. Jüpiter, Mars ve Merkür ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(10) Oğlak lagna için: Eğer Venüs 5. evde ve Mars 11. evde ise, kişi çok zengin olur. Satürn, Mars ve Jüpiter ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(11) Kova lagna için: Merkür 5. evde ise ve Ay, Mars ve Jüpiter 11. evde ise, kişi çok varlıklı olur. Satürn, Mars ve Jüpiter ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

(12) Balık lagna için: Eğer Ay 5. evde ve 11. evde ise çok varlıklı olur. Jüpiter, Mars ve Merkür ile lagna lordu kavuşumu var ise, o zamanda kişi çok zengin olur.

Başka bir teori - para veren evlerde para getiren gezegen, haritada kötü bir şekilde yerleşmiş olsalar bile para getirebilir, ancak kişinin bu paranın keyfini çıkartıp çıkarmayacağınızın garantisi yoktur…. Venüs'ü ele alırsak, Venüs'ün tüm zevklerin gezegeni olduğunu biliyoruz, bu yüzden Venüs zayıflamış veya kötü bir şekilde konumlanmış ise, kişi çok para kazanabilir, ancak hastalıktan veya depresif ruh halinden Venüs'ten zevk alamaz. Dünyevi zevklerin tadını çıkarmak için Venüs'ün faydalı ışınları gereklidir. Venüs bir haritada 6,8,12 evde zayıflamış ise veya bu evlerde negatif görünüm alıyor ise iyi para verir, ancak asla bu paranın tadını çıkarma fırsatı vermez ... Yani para kazanmak ile parayı ağız tadı ile yiyemeyecektir.

Ayrıca hatırlatmak isterim ki bazen ** Zayıflamış bir gezegen, yücelmiş bir gezegenden daha fazla zenginlik ve para verebilir, çünkü para birçok sorunun ve birçok kötü niyetin kökenidir ... !!!! Hani Cübbeli diyor ya , cehennmem çok pahalı – içki para , kumar para , kadın para , namaz kaç para ? …

Şimdi geldik çok detay ve spesifik bilgilere … Bir doğum haritasında para ve bereketini simgeleyen özel kombinasyonları sıralayalım …

1 - Vasu Mati Raj Yoga -  Tüm benefik – faydalı  gezegenler (Jüpiter, Venüs ve Merkür) upachaya evdedir. Upachaya ev 3. , 6. , 10.  ve 11.  ev) ...
Upachaya evinde ne kadar çok faydalı gezegen olursa olacaksa, bu yoga daha güçlü olur ... Ay haritasında ise bu yoga Lagna'dan çok daha fazla güçlüdür...

2 - Chandra Mangal Yoga (Ay ve Mars kavuşumu veya görünümü) -  Bu yoga insanının finansal olarak sağlam olduğunu anlatır. Ancak yoganın gücü ve para miktarının her iki gezegenin gücüne ve yerleştirilmesine bağlı olduğundan emin olun.

3- Maha Parivartan Raja Yoga -  Kendra ve Trikona ev Lordları , 2. ve 11. Lordları karşılıklı ağırlama yaptıklarında bu yoga oluşur ... büyük bir zenginlik

4 - Para için en güçlü kombinasyon  , Lagna Lord'un 2. veya 11. Ev lordu ile kavuşumda ... bizzat ilgili gezegenlerin dasha veya Bhukti dönemlerinde büyük bereket  1., 2. ve 11.  Evlerin A Sınıfı  Dhan Yoga oluşturur.

5 - Para ve servet verenler, Jüpiter, Venüs ve Rahu.
Astrologlar, Jüpiter'in Para için Karka olduğunu söylüyor, buna ben de katılıyorum ama gözlemime göre Venüs'ün Jüpiter'den daha fazla servet ve para veriyor. Venüsün Jüpiter'e görünüm ve kavuşuları  ve Rahu ile ilişkisi  veya içinde bulundukları ev lordlarının kavuşumu kişiyi ultra zengin olabilir… Çünkü Rahu her şeyi güçlendirir ve her zaman maksimumu ister, asla yetinmez.

6 - Neech Bhanga Raja Yoga -  Bu yoga da iyi para veriyor ama kefalet de ister. Nedenini söyleyeyim mi? Paranın bedelini ödetir.

Bakın kuzular Neech Bhanga tamamen Statü ve Güç konusunda “A Sınıfı Yoga  ” ama birçok yan etkisi de var ... Örneğin bu yoga size her şeyde profesyonel başarılar sağlayabilir, ancak kişisel yaşamınızda her zaman aklınızda neden böyle diye bir soru işareti olacaktır.

Başka bir noktaya geçelim -

Nakshatra'da para veren gezegen olması da özel bir noktadır. Yani Jamarasi nakshatranızda para veren bir gezegen …

Şimdi başka bir soru, Dhan Yoga, birisinin haritasında varsa ne zaman aktif olacak?

Dhan Yoga'da yer alan gezegenin Dasha veya Bhukti'sinden geçtiğinizde ve bu yoga meyve verirken hayatınızda Dhan Yoga'nın gücünü deneyimleyeceksiniz. Yanisi mali durumunuz yükselecek ve sağlam bir gelir kaynağınız olacak. Ticari anlaşmalar yoluyla kar veya maaş artışı bekleyebilirsiniz. Hemen hemen tüm yatırımlarınızın meyve vermesi çok muhtemel.

Kuzular , bunca laftan sonra aslında açıklığa kavuşturmak istediğim bir nokta var : 2.  ev aslında bir para evi değil. Paranın gerçek evi 11. evdir çünkü saklı zenginliğin fiili evdir 11. ev …Yani bir insanın astrolojideki zenginliğini değerlendirmek istediğinizde, haritanın 11. evine bakmak zorundasınız. 11 evde hangi gezegen var ? 11. Ev lordu nerede, 11. Ev lordu hangi gezegenler ile kavuşumda ya da iyi görünümler alıyor mu ? Dasha zamanı ne zaman gelecek ?

Allah’ın kurallarına göre, bu dünyada doğmuş olan kişi, nerede doğacağı, yaşam yeri, rızkı hakkında yazılmış bir kaderine sahiptir ... Herkes bir sınav için gelmiştir bu dünyaya … Astroloji ile herkes kendi kaderini okumaya çalışıyor…  Doğru muyum ?? Evet canlarım benim..

Şimdi geldik işin zırt dediği yere vedik astrolojide 1000'den fazla yoga var… var anam var. Hatta dilencinin bile haritasında Dhan yoga var ... Evet bu doğru… tek sorun kısıtlı miktarda para almaları ve dolayısıyla günlük ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazlasına yalvarmaları… Aslında bazı dilenciler senden benden de zengin ya neyse …

Şimdi haritasında Dhan yoga veya Raj yoga olab birisinin parasal manada bereketsi olması durumuna sık rastlıyoruz. Peki neden ? İşte günün sorusu … İşte tam da şu an size  tekrar karmik teoriyi hatırlatmam gerekiyor.

Karmik teori, toplumdaki statünüze karar veren para yogaları ,  veya servet yogaları aldığınız Karma veya eylemler ile can bulur... Bu yüzden lütfen aşağıyı dikkatlice okuyun … Bunu cevabı Arudha kavranımda.

Arudha kavramı hakkında daha önce yazmıştım … Merak edenler tıklasınlar. Arudha Lagna ile para bereketi nasıl değerlendirilir  ?

Cevaplıyorum … 11. Evin içinde A2 … ve 11. Evde konumlanmış iyicil gezegenler. Eğer zararlı gezegenler  Arudha'nın 11. evinde yaşıyorlarsa, kişi şüpheli yollarla kazanacaktır, ancak yararlı gezegenler ise (Jüpiter, Merkür, Venüs) parayı temsil edecek ve servet doğru ve namuslu şekilde gelecektir… hem zararlı hem de faydalı varsa ve karışık sonuçlar beklenebilir…

Çok basit , ama çok kısa ve mükemmel formülü 11 evde A2 ... Eğer geçmiş karmalarınız size paranın bereketini yaşatacak ise 11 evde A2 .

Ve şimdi son soru. Kundli'de iyi ve güçlü Dhan / Para / Servet yoga ve diğer Raja yoga olmasına rağmen neden meyve vermiyorlar ????

Cevap, Güneş ve Ay'ın haritadaki konumu nedeniyle… ve Dasha da önemlidir, ancak birçok harita gördüm ve birçok kişi karitalarında Raj yoga olmasına rağmen ve Raj yogayı oluştıran gezegenin dashasında olmasına rağmen para sıkıntısı yaşıyorlar… İnsanlar çevrimiçi oluyor ve astroloji öğrenmeye başlıyorlar ve sürekli mailler ve sorular alıyorum, raja yoga hakkında , para hakkında, haritamda Raj yoga var ama param neden yok soruları … sonrasında astrolojisini suçlamaya başlıyorlar…

Bu yüzden lütfen bir şey yapmadan önce haritadaki güneşin ve ayın pozisyonunu kontrol etmelisiniz, çünkü eğer bu ikisi iyi konumda iseler daha sonra raja yogaya ihtiyacınız yok… ama iyi konumda değiller ise ….  Hiçbir Raja Yoga ya da Dhan Yoga size  meyve vermez…
Çünkü Güneş ve Ay anne ve baba olarak bilinir ve eğer ebeveynler mutlu bir ortamda yaşarlarsa o ancak ve ancak o zaman çocuk mutlu bir hayat yaşar. Güneş ve Ay'ın kötü durumu tüm Raja yogalarını yok eder…

Şimdiye kadar haritada para ve servet hakkındaki uzun bir araştırma oldu…Sizinle de detaylıca paylaştım. Bilginin zekatını verdim. Umarım beğenirsiniz… !

Eğer makalemi beğendiyseniz , diğerlerini de önerin ki onlarda bilgilensinler… ve diğer makalelerimi de okumak istiyorsanız, lütfen beni takip ediniz.

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: