19 March 2020

Shani Sade Sati : Lanet Mi Yoksa Bereket Mi ? Ashtakavarga Seni Saturn Dayağından Koruyacak Mı?İnsanların çoğu "Shani'nin Sade Sati" ismini duymaktan dahi korkuyor. Kişisel görüşüm, bundan korkma. Herkesin başona gelir, korkunun ecele hiç faydası yok kuzum. Bu sade sati denen 7 yıl 6 ay süren sabır sınavının üç evresi vardır.

Üç aşama içinde bir aşaması  var ki diğerlerinden daha sefil – 2. Faz diyoruz biz ona. Öncesinde bu fazları , neler yapılması gerektiğini hangi burçlar için ne zaman sınav dönemleri yaşayacaklarını yazdım. Bu makalede şimdi biraz daha derinlemesine anlatalım.

Shani Dev'den – namı diğer Saturn’den  neden korkmalıyız?

Shani Dev, Hindu mitolojisinde her zaman en korkulan Tanrılardan biri olmuştur. Shani sık sık kötü şans ve sıkıntı getirdiği için suçlanır. Sıklıkla Shani – popüler adı ile Satürn gezegeninin merhamet göstermediği söylenir. Shani'nin Sade-sati'si de oldukça kötü niyetli olarak kabul edilir ve Shani'nin kötü bir konumda olması durumunda diğer tüm gezegenler olumlu sonuç vermez.

Skanda Purana'nın Kashi bölümü Lord Shani'nin kökeninden bahsediyor. Surya Dev, Güneş Tanrısı ve Chhaya veya Karanlık Tanrısın’dan doğdu. Ancak insanlar Shani Dev'den ölüm tanrısı kardeşi Yama'dan korktuklarından daha fazla korkarlar, çünkü Yama'nın hayatları boyunca günahkârları yargıladığı söylenirken, hayatı boyunca eylemleri için ödüllendirdiği veya cezalandırdığı bilinmektedir.

Shani genellikle kötü şansın Rabbi olarak kabul edilir. Hindu mitolojisine göre, Shani doğduğunda güneş tutulması oldu. Bu, Shani'nin Hindu astrolojisi üzerindeki etkisini gösterir. Hindu mitolojisinde Shani’nin kötü etkisi hakkında birçok hikaye var. Satürn gününü - Shanivar veya bizim bildiğimiz adıyla Cumartesi bile yeni bir şeye başlamak için genellikle uğursuz kabul edilir.

Shani, kardeşi Yama ile savaşırken yaralandığı için topaldır, aksayarak yürür. O bir karga veya akbaba tarafından çekilen ve bir ok ve yay taşıyan bir arabayı sürerken resmedilir. Genellikle koyu tenlidir, siyah kıyafetler giyer.

Bir Hindu çocuğun doğumu sırasında, astrolojik gezegenlerinin konumu, geleceğini hesaba katacak şekilde belirlenir. Hindular gezegenlerin kişinin hayatı üzerindeki etkisine büyük önem verirler. Satürn veya Shani, en çok korkulan böyle bir gezegendir. Kötü şans taşıyıcısı olarak kabul edilir.

Shani Ay'a yakın olduğunda, Shani sade-sati olarak da bilinen kişinin doğum haritası üzerinde yedi buçuk yıllık bir saltanat başlar. Vedik astrolojiye göre, bu dönem kişinin hayatı için zahmetli bir zaman olarak kabul edilir. Bu dönemde kişi birçok zorlukla karşılaşabilir, başarısızlık, kazalar, sağlık ve para ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu dönem hayat akışını değiştiren bir dönem olarak kabul edilir.

Hindu astrolojisinde Shani üzüntü gezegeni olma ününü kazanmıştır, ancak bu bazı yönlerden bir ölçü doğrudur. Shani, adaleti ve doğruluğu sembolize etmek ve insanların karmalarını ödemelerini sağlamak için sade-sati yaratır. Shani bir Navgraha olduğundan, “dünyadaki yaşam” üzerinde büyük etkisi vardır. Kötü yaşamsal etkiyi kötü bir şekilde ortadan kaldırabileceğine inanılır.

Ancak popüler inancın aksine, Shani diğer grahalardan daha kolay memnun olur. Görünen katı davranışı nedeniyle kötü bir üne sahiptir. Ancak bu katı mizacı nedeniyle, gelecekteki kötü davranışı kontrol eder ve kişiyi günahtan kurtarır.

Shani Dev'e gerçek bağlılığı ifade etmek sağlık, aile hayatı, zihin, para ve iş ile ilgili tüm sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Shani sefalet, uzun ömür, üzüntü, yaşlılık, ölüm, kısıtlama, disiplin, gecikme, sorumluluk, otorite, tevazu, bilgelik, bütünlük ve hırsın bir göstergesidir. İnsanın karanlık tarafını yöneten karanlık gezegeni olarak kabul edilir. Hem muhrip hem de vericidir.

Şimdi biraz daha hint mitolojisine gidelim : Lord Shani Efsanesi: En Korkulan Tanrı'nın Öyküsü

Shani her zaman Hindu mitolojisinde en popüler ve en korkunç Tanrılardan biri . Ayrıca Saura, Pangu, Mandu, Kruradris, Asita ve Saptarchi olarak da adlandırılır.

Herkes ondan korkuyor, ama bu korkunun nedeni nedir? Shani Dev ile ilgili birkaç mitoloji var. Bazılarına bir göz atalım:

Surya Dev'in başlangıçta Saranyu ile evli olduğu söylenir, ancak dayanılmaz sıcaklığı ve parlaklığı nedeniyle onu terk etti ve gölgesini yani Chhaya'yı geride bırakarak gitti.
Shani Dev, Surya Dev ve Chhaya'nın oğludur. Lord Shiva, Shani Dev'i sahip olduğu aşırı kefaretin gücünü simgeleyen karanlıkla kutsadı.

Surya Dev veya Güneş Tanrısının iki oğlu vardı: Yama ve Shani. Anneleri Chhaya idi ve bu nedenle Chhayaputra olarak da bilinirler. Shani Dev, Satürn gezegenini temsil eder ve cumartesi günlerinin efendisidir. Ağabeyi Yama aynı zamanda ölüm tanrısı olarak da bilinir. Yama, ölümünden sonra kişinin yaptıklarının ödül veya cezasını verirken, Shani bugünkü hayatında kişiye yaptıklarının meyvelerini veya cezalarını verdiği bilinmektedir. Ayrıca Shani’nin Yamuna Devi ve Putri Bhadra olarak adlandırılan iki kız kardeşi de vardı. Diğer iki erkek kardeşi ise Vaivastahva Manu ve Manu'dur.

Shani doğduğunda, güneş tutulması oldu. Bu, Shani'nin Hindu astrolojisi üzerindeki etkisini gösterir. Lord shani Vaishak Vadya Chaturdasi Amavasya'da doğdu; Shani Amavasya veya Shani Jayanti olarak gözlemlenir.

Shani Dev, Lord Shiva'yı gurusu olarak kabul etti. Shiva, Tanrıça Kali ile evlendiği için Shani’nin kayınbiraderiydi.

Annesi Chhaya, Shani'yi rahminde taşırken, Lord Shiva'nın kefaretine adamıştı kendine. O kadar dalmıştı ki, yemek yemeyi bile umursamadı. Bu, rahmindeki bebek üzerinde çok derin bir etki yarattı ve bebek çok koyu tenli doğdu.

Ayrıca zaman zaman insanlara bu hayatlarında yaptıklarının meyvelerini verme sorumluluğuna sahip olan Lord Vishnu'nun enkarnasyonu olarak da bilinir.

Vedik astrolojiye göre, Shani sade-sati kişinin hayatı için sıkıntılı bir zaman olarak kabul edilir. Bu dönem boyunca kişi birçok zorlukla karşılaşabilir, başarısızlık, kazalar, sağlık ve para ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Ayrıca bu dönem hayat akışını değiştiren bir dönem olarak kabul edilir.

Ancak genel halk inancının aksine, gerçek böyle değildir. Shani ve Yama adalet tanrılarıdır. Yama, ölümünden sonra kişinin yaptıklarının cezalarıı ve ödüllerini verirken, Shani'nin kişinin bugünkü hayatında yaptıklarının meyvelerini veya cezalarını verdiği bilinmektedir. Kişi karmasının meyvelerini taşır.

Surya Sanhita'ya göre, Hanuman Cumartesi günü doğdu ve Lord Shiva'nın Rudra avatarı olarak enkarne oldu. Eski Hindu Shastralarında çok sayıda olayda, Hanuman'ın ten rengi Lord Shani Dev'inki gibi kabul edilir.

Lord Hanuman'ın Shani Dev'i Raavan manşonlarından kurtardığı söylenir ve karşılığında Shani, Cumartesi günleri Hanuman'a ibadet edenlerin Shani'nin kötü etkilerinden arınmış olacağına söz verdi.

Kara köpeklerin beslenmesinin de Shani'nin kötü etkilerini azaltacağı söyleniyor. Astrolojik reçetelerle yönlendirilen birçok insan siyah köpekleri besler ve bazen evde siyah bir köpek beslemeleri önerilir.

Sade sati nedir ? Satürn'ün doğum haritanızdaki ayın yanındaki evlerin üzerinden geçişinin sık görülen yedi buçuk yıllık dönemidir. Örneğin, Akrep burcunda Ay olan bir kişi için Satürn 0 derece Terazi'ye girdiğinde sade sati başlayacak ve Satürn'ün 0 derece Oğlak'a geçtiği dönemde sona erecektir. Satürn önceki burca geri döndüğünde, süre biraz daha uzun olacaktır.  

Satürn her burçta yaklaşık iki buçuk yıl kalır.  Sade sati her 30 yılda bir olur, bu yüzden hayatımızın dörtte birini kaplar. Dehşet hali için çok uzun bir zaman! İnsanlar olumsuz bir şeyin olmasını beklerken kendilerini ve umutlarını çok tüketirlerse, kişisel büyüme ve gelişme fırsatlarını kaçırabilirler. Kişinin karmasına bağlı olarak, sade sati'de başarının zirvesini deneyimlemeleri de söz konusu olabilir

Genel olarak herkess şöyle bilir: sade sati, ileride ne olduğu konusunda korku, endişe ve kıyametle doludur. Bazı astrologlar, müşterilerden finansal zorlukları olsa bile pahalı astrolojik taşlar satın almalarını tavsiye ederek – hatte kendi yaptıkları tılsımlı kolyeleri vb satın alarak - daha fazla para toplamak için bu görüşü yayıyorlar. Sade sati'de olan bir kişinin, kendi astrolojik haritasındaki gerçek potansiyeli hakkında bilgilendirilmesi ve ellerinden gelen en iyi kararları verme yetkisine sahip olması gerektiğine inanıyorum. İki kişi aynı ay burcuna sahip olsa bile aynı zaman dilimlerinde tam olarak aynı etkileri yaşamayacaktır. Her ne kadar Satürn'ün bir kişinin Ay burcundan geçişinin tam olarak üç fazın en zoru olmasını beklese de, bu her zaman doğru değildir. Satürn'ün Ay'ın her iki tarafında 10-15 geçişinin psikolojik ve duygusal kargaşaya neden olacağı doğrudur.

Sade sati döneminde yaşayacağınız deneyimlerin türlerinin kapsamlı bir resmine sahip olmak için tüm haritayı analiz etmeniz gerekir. Daha spesifik söylersem Satürn ve Ay'ın gücüne , ilgili evlerde Satürn'ün ashtakavarga puanına bakarak önemli ölçüde öngörü yapılabilir

Satürn ve Ay'ın gücünü ve tercih edilebilirliğini değerlendirmek için hangi burçta olduklarına Ay'ın ne kadar güçlü olduğunu inceleyin; yeni Ay en zayıf hali ken (Güneş ve Ay aynı burçta olduğunda) ve dolunay en güçlüsüdür (Güneş ve Ay karşıt burçlarda olduğunda). Ay, ışırken (büyürken) avantaj kazanır ve ışığı kaybetmeye başladığında (küçülürken) daha az faydalı hale gelir. Satürn ve Ay'ın her ikisi de Jüpiter, Venüs ve Merkür gibi faydalılardan etkilenirse daha olumlu olur ve Satürn, Mars, Ketu , Rahu ve Güneş gibi zararlılardan etkilenirse olumsuz davranır. 

16 varga haritasındaki Satürn ve Ay'ın konumlarını kontrol edin, olumlu ve olumsuz burçlar arasındaki dengenin ne olduğunu Normalde bir gezegen bir işaretin 0-1 derecesinde veya 28 - 29 derecesinde zayıflasa da, eğer gezegen varga haritalarının en az 8 tanesinde iyi konum alırsa, bu zayıflığı reddeder ve bunun yerine gezegeni güçlendirir.

Yerleştikleri ve görünüm yaptığı evler de fark yaratır.  1, 5, 9, 4, 7, 10, evlerde ( yani kendra ve trikonalarda ) yerleşimleri uygundur. 2, 3 ve 11. evler tarafsızdır, ancak ev 3 ve 11. Evdeki Satürn, bir kişi yaşlandıkça daha elverişli hale gelir 6., 8 ve 12, evler kötü sonuçlar veren dusthana evleridir. Satürn'ün veya Ay'ın bir dusthana eve yerleşmesi karışık sonuçlar verir. 

Hem lagna hem de Chandra lagna'yı analiz etmeyi ve navamsa'yı kullanmayı unutmayın. Navamsa otuzların ortalarından sonra daha önemli hale gelir, bu yüzden Satürn ve Ay rasi haritasında zayıf ise, ancak navamsada güçlü ise, bu görünüm sade satiyi kolay atlatmaya destek olacaktır.

Bir evin gücü bir evin diğerine kıyasla göreceli olarak olumlu olduğunu söyleyen samudaya ashtakavarga puanları ile görülebilir. Örneğin, 10. evde 32 puan alan bir kişinin olağanüstü bir kariyer / kamu şöhretine sahip olması ve başarıları için resmi olarak tanınması muhtemeldir. 25 ve altındaki puanlar zayıf, 26-30 arası ortalamadan olumluya ve 30'dan fazla ise olumludur. 12. evin skoru 11. evin skorundan daha az değilse, bir kişinin borç altına düşmesi ve yaptıklarından daha fazla harcama yapması çok daha kolaydır. 

Sade Sati sırasında Satürn transiti yapan 3 ev için her birinde en az 26 puan olması tercih edilir.

Bir kişi Satha ve / veya Ay'ı mahadasha veya alt dasha olarak çalıştırırsa, sade sati'nin etkileri daha belirgin olacaktır. Bir kişi sade sati sırasında Satürn dönüşünü (genellikle 28-30 ve 58-60 yaşlarında) yaşarsa, Satürn'ün etkileri daha yoğun olacaktır. 
 
Her gezegenin her evde bir bhinnashtaka puanı vardır. Bu puan, gezegenin evde transit geçişle iyi sonuçlar verme potansiyelini ölçer. 4-8 puanları olumlu, 3'ü nötr ve 0-2'si zayıf. Sade sati için önemli olan, Ay'ın o ev için Satürn ile aynı veya daha yüksek bir skoru olup olmadığıdır. Yani Saturn’un Ay’dan daha güçlü olması  istenmemektedir.

Sade Sati ve Ashtakavarga nasıl ilişkilidir ?

Ashtakavarga, gezegenlern doğum haritasındaki yerleşimlerine göre birbirlerini etkileme dereceleridir.

Gezegenler kendi Ashtakavarga'sında maksimum 8 puan alırlar. Benzer şekilde Rekha ise , Ashtakavarga'daki zarar verme derecesidir. Rekha'yı 8 puandan Ashtagvarga puanını çıkararak hesaplıyoruz. Toplam puan 8'dir. Satürn’ün Ashtagvargası 5 ise, Rekhası 3 olur.

Bindu  Sayısı   Sonucu
0-3 Bindu        Kötü sonuç
4 Bindu           Orta
5-6 Bindu        İyi
7-8 Bindu        Çok iyi

Benzer şekilde Sarvashtakvarga çeşitli evler için hazırlanmıştır. Bir haritadaki toplam fayda puanları 337'dir. 12 Bhava vardır. Her bhavanın ortalama puanı 28'dir. Bu nedenle, her Bhava'nın ortalama noktasından veya belirtilen noktasından daha fazla olan Bhava güçlü ve daha az olanı ise zayıf olarak kabul edilir.

Bir gezegenin bir Rashi veya Bhava'da 28’den fazla puan alması iyi bir sonuç verirken, zayıf bir Rashi / bhavadan geçerken olumsuz sonuç verir. 30'dan fazla Bindu burçları geçiş yapan gezegenlerin çok iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 20'den az Bindu varsa, bu ev çok zayıf olarak kabul edilir. Yani ilgili ev ile ilgili sonuç elverişsiz olacak.

Ashtakavarga prensibini Sade Sati'ye uygularken şu temel hususlara bakmalıyız:

Satürn aydan 12., 1. ve 2. evlerden geçtiğinde Sarvashtakvarga'da her birinde 30'dan fazla Bindu varsa, bu transitin sonucu faydalı olacaktır. Bununla birlikte, 28 Bindudan az olan burç üzerinden geçerken sorunlara neden olabilir.

Satürn'ün Ashtakavarga'sı 4'ten fazla Bindu puanı ise bu transitin sonucu kötü olamaz. Aksine, kötü sonuçlar verecektir.

Satürn kendi / arkadaşının evinden geçiyorsa sonuç yine kötü olmaz.

Gelin örnek yapalım .


Janmarasi Balık


Sade sati süreci Saturn Kova – Balık- Koç transitlerinde yaşanacak.
Kova için Ashtakvarga puanı : 30 : Sade sat 1. Faz
Balık için Ashtakvarga puanı : 35 : Sade sati 2. Faz
Koç için Ashtakvarga puanı : 21 : Sade sati 3. Faz

Bu demektir ki kişi sade sati döneminde sağlık ve gündelik rutunini değiştiren problemler yaşayacak , ancak bu sorunlar sonrasında çok daha olumlu etkilere neden olacak. Yani şerrin arkasındaki hayır gibi…

Peki sizin haritanızda durum nasıl ? Herkesler incelesin…

Takipte kalın
Gülşen Kayıkcı
Yıldızlara Fısıldayan Kadın


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: